FE1414 Beslutsteori I

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej höstterminen 2012!

Översikt

Kursens syfte är att ge deltagarna träning i att analysera beslutsfattande i grupper och samhället och särskilt individuella beslut under risk och osäkerhet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 40

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Kommer snart

Huvudområde

Företagsekonomi

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att studenten har 60 högskolepoäng i företagsekonomi eller motsvarigheten till 2 års studier på universitet inom annat område.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 40

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Kommer snart

Huvudområde

Företagsekonomi

Lärandemål

Innehåll

Kursen behandlar normative teorier om beslut, både individuella och i grupp. Den inkluderar spelteori, sociala beslutsteorier och sannolikhets- och nyttoteori.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • förstå principerna bakom axiomatisk beslutsteori
  • förstå kritiken av dessa principer
  • analysera olika beslutssituationer med hjälp av teorierna
  • använda teorierna för att analysera alternativa beslutsstrategier.

Generella förmågor

I kursen får studenten träna följande generella förmågor:
  • att kommunicera avancerade teoretiska idéer på engelska
  • att utveckla analytisk tänkesätt
  • att förenkla och strukturera komplexa beslutssituationer med särskilt avseende på managementbeslut

Kurslitteratur och övriga läromedel

Reference book: Games and Decisions: Introduction and Critical Survey by D. Luce and H. Raiffa. 1989 (reprint). Dover Pubns

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 40

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Kommer snart

Huvudområde

Företagsekonomi

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Reference book: Games and Decisions: Introduction and Critical Survey by D. Luce and H. Raiffa. 1989 (reprint). Dover Pubns

Lärande och undervisning

Studentens lärande sker genom ett antal projekt (inlämningsuppgifter) som börjar med grundläggande strukturering av beslutssituationer, fortsätter med elementen i beslutsanalys och slutar med mer komplexa samhälleliga beslutssituationer.
Undervisningen sker genom projekten som utförs individuellt eller i grupp. Diskussioner och presentationer av projekten sker på Internet eller i seminarier på campus.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Emil Numminen

Kursansvarig
Emil Numminen

Planerade lärtillfällen

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 40

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Kommer snart

Huvudområde

Företagsekonomi

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1110 Inlämningsuppgift 1 2,5 U/G/VG
1120 Inlämningsuppgift 2 2,5 U/G/VG
1130 Inlämningsuppgift 3 2,5 U/G/VG

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 40

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Kommer snart

Huvudområde

Företagsekonomi

 

Share Dela