FE1411 Fördjupningskurs, marknadsföring

Fristående kurs, 15 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012

Översikt

Syftet med kursen är att studenterna ska öka sin förståelse och förmåga att skapa en strategisk och heltäckande marknadsplan som inkluderar integrerad PR och reklam, och att använda traditionella och / eller mer aktuell digital teknik.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

G2F

Antagning

Förkunskapskrav

60 hp företagsekonomi, 75% av dessa ska vara avklarade, varav minst 7,5 hp inom marknadsföring.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

G2F

Lärandemål

Innehåll

Kursen behandlar de strategiska processer i moderna organisationer från marknadsanalyser, produktutveckling, testmarknadsföring, marknadslanseringar och logistik, för bedömningar av marknaden. Särskild hänsyn ska tas till kundorientering och kundbaserade strategier.

Studenterna lär sig att;
 • Använda de instrument och mätmetoder som finns för att mäta ett företags strategiska genomförande.
 • Utveckla en plan för att kommunicera med viktiga intressenter.
 • Undersöka hur ny teknik ändrar det strategiska landskapet och påverkande rollen för ingenjörer.

Lärandemål

 • Kunna analysera marknadsföringsbehov av en informationskampanj och använda alla tillgängliga verktyg för marknadsföringen.
 • Kunna använda de verktyg som finns för att bygga och exekvera en kommunikationsplan.
 • Kunna integrera sociala medier för att bygga varumärken och kommunicera med strategiska marknadsgrupper.
 • Kunna förklara och tillämpa teoretiska begrepp och modeller inom området

Generella förmågor

 • Förmågan att analysera och syntetisera
 • Förmågan att uttryckas komplexa idéer och att motivera andra
 • Kunskaper i det engelska språket
 • Akademiskt skrivande

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kleppner’s Advertising Procedure, by W. Ronald Lane, Karen King, J. Thomas Russell, 17th edition. (Pearson/Prentice Hall: New Jersey) ISBN-13: 978-0-13-230829-8

Dennis Wilcox and Glen Cameron, Public Relations: Strategies and Tactics, 2008, Pearson International Edition, paperback version.

Kompendium med artiklar

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

G2F

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kleppner’s Advertising Procedure, by W. Ronald Lane, Karen King, J. Thomas Russell, 17th edition. (Pearson/Prentice Hall: New Jersey) ISBN-13: 978-0-13-230829-8

Dennis Wilcox and Glen Cameron, Public Relations: Strategies and Tactics, 2008, Pearson International Edition, paperback version.

Kompendium med artiklar

Lärande och undervisning

Studenterna kommer att engagera sig i omfattande mätningar, undersökningar, gruppdiskussioner och mindre uppgifter för att nå kursens mål och innehåll. Feedback kommer både formellt i termer av betyg, och informell i form av lärarens kommentarer för att vägleda eleverna att nå sina studieresultat.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Thomas A Michel

Kursansvarig
Thomas A Michel

Planerade lärtillfällen

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 400 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

G2F

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1205 Inlämningsuppgift 1 1 U/G/VG
1215 Inlämningsuppgift 2 1 U/G/VG
1225 Inlämningsuppgift 3 1 U/G/VG
1235 Inlämningsuppgift 4 2 U/G/VG
1245 Tentamen1 10 U/G/VG
1 För att uppnå VG som slutbetyg på hela kursen krävs VG på minst 12 hp.

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

G2F

 

Share Dela