FE1308 Marknadsföring av high-tech produkter, tjänster och upplevelser

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej höstterminen 2012!

Översikt

The course deal primarily with the analytical processes involved in bringing high tech products and services to market. @@ Analysis of different kinds of customer groups for high tech products and their special challenges. @@ Analysis of customers’ experiential components when designing and developing products. @@ Selection processes involved in choosing new communication technologies or advanced forms of promotion. @@ Design and implementation of Customer Relationship Management program.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2113 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

G1F

Antagning

Förkunskapskrav

För att bli antagen på kursen ska studenterna ska ha avklarat 60 hp inom ett ämne.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2113 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

G1F

Lärandemål

Innehåll

Kursen behandlar i första hand de analytiska processer som innefattas då högteknologiska produkter och tjänster ska introduceras i en marknad
• analys av olika typer av kundgrupper för high-tech produkter och utmaningarna som dessa ställer
• analys av upplevelsemässiga komponenter hos kunderna vid produktskapande och -utveckling
• urvalsprocesserna vid val av ny kommunikationsteknologi eller avancerade former av reklam
• design och implementering av program för kundrelationsmanagement

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
• kunna skapa upplevelsekomponenter i high-tech produkter och -tjänster
• tillämpa avancerade undersökningstekniker för bevakning av tjänste- och produktutveckling
• utforma och utveckla ett program för kundrelationsmanagement för en produkt eller tjänst
• utvärdera ett avancerat marknadsföringsprogram

Generella förmågor

The following generic skills are trained in the course:
• The ability to analyze and synthesize
• The ability to execute research
• The ability to communication ideas

Kurslitteratur och övriga läromedel

Geoffrey A. Moore, Crossing the Chasm (1998)
Geoffrey A. Moore, Inside the Tornado (2001)
Don Peppers, Martha Rogers, Bob Dorf, The One to One Fieldbook (2001)
Ariklar om marknadsföring av high-tech produkter.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2113 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

G1F

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Geoffrey A. Moore, Crossing the Chasm (1998)
Geoffrey A. Moore, Inside the Tornado (2001)
Don Peppers, Martha Rogers, Bob Dorf, The One to One Fieldbook (2001)
Ariklar om marknadsföring av high-tech produkter.

Lärande och undervisning

Kursen omfattar föreläsningar och övningar. Kursen ges endast på engelska, men studenterna får skriva på engelska eller svenska. Kursen kräver att studenterna arbetar i små grupper på projekten, medan tentamina görs individuellt.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Thomas A Michel

Kursansvarig
Thomas A Michel

Planerade lärtillfällen

Kursen genomförs genom att studenten löser uppgifter och genomför projekt både individuellt och i grupp, och med läraren som handledare.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2113 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

G1F

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
0710 Tentamen 5 U/G/VG
0720 Projekt 2,5 U/G/VG

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2113 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

G1F

 

Share Dela