DV1440 Databasdrivna webbapplikationer med PHP och Model View Controller (MVC)

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012

Översikt

Kursens syfte är att visa hur avancerad PHP-programmering och ramverkstänkande baserat på Module View Controller (MVC) kan leda till välbyggda webbapplikationer.

MVC är en ofta använd arkitektur av ramverk för att utveckla webbplatser och databasdrivna webbapplikationer. MVC-baserade ramverk ger en stabilitet och möjlighet för ordning och reda i utvecklingsprojekten.

Kursen visar hur du bygger grundstrukturen för ditt egna PHP-baserade MVC-inspirerade ramverk. Du kommer använda befintliga MVC-ramverk och testa dem för att se hur de är uppbyggda. Genom att delvis skapa egen kod och delvis återanvända klasser och komponenter så skapar du ett eget ramverk för att snabbt kunna bygga databasdrivna webbapplikationer.

Via litteraturstudier, praktiska övningar och ett större avslutningsprojekt får du möjlighet att skapa dig en egen bild av vad MVC kan innebära för dina webbutvecklingsprojekt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 25 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G1F

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs avklarade kurser i ''Databaser, HTML, CSS och skriptbaserad PHP-programmering'' 7.5hp och ''Databaser och Objektorienterad PHP-programmering'' 7.5hp

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 25 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G1F

Lärandemål

Innehåll

Kursen omfattar följande moment:
 • Avancerad objektorienterad PHP-programmering med design patterns.
 • MVC-baserade ramverk (Model View Controller), grunderna och användning av befintliga ramverk.
 • Utveckling av ett eget PHP-baserat och MVC-inspirerat ramverk där olika webbaserade tekniker samverkar. Tekniker som berörs är framförallt HTML, CSS, PHP och SQL.
 • Utveckling av en databasdriven webbapplikation genom att instansiera det egna ramverket.
 • Webbutveckling i Unix-miljö med versionshanteringsverktyg såsom git och github.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
 • ha mycket god förståelse för webbutveckling baserad på ett PHP-baserat MVC-ramverk, genom att i skrift utförligt sammanfatta och generalisera erfarenheter och observationer från övningar och projekt.
 • ha ett gott handhavande med webbprogrammering i allmänhet, och i synnerhet kunna hantera de ingående teknikernas särart, genom att utföra praktiska övningar och kritiskt bearbeta resultaten därav.
 • självständigt kunna utveckla ett PHP-baserat MVC-ramverk och därefter instansiera ramverket och utvidga det med specificerad funktionalitet för att utveckla en avancerad databasdriven webbapplikation.
 • ha god praktisk förmåga att hantera versionshanteringsverktyg såsom git och github.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • Problemlösning
 • Informationssökning
 • Skriftlig kommunikation

Kurslitteratur och övriga läromedel

Huvudlitteratur
1. Pro PHP MVC
Författare: Cris Pitt
Förlag: APRESS ACADEMIC
Utgiven: 2012, Antal sidor: 500
ISBN13: 9781430241645
---
Referenslitteratur
1. Pro PHP: Patterns, Frameworks, Testing and More
Författare: Kevin McArthur
Förlag: APRESS
Utgiven: 2010, Antal sidor: 349
ISBN: 9781590598191

2. Beginning PHP and MySQL: From Novice to Professional 4:th Edition
Författare: Gilmore, W
Förlag: APRESS
Utgiven: 2010, Antal sidor: 787
ISBN13: 9781430231141

3. HTML & CSS: The Complete Reference, fifth edition
Författare: Thomas A. Powell
Förlag: McGraw-Hill/Osborne Media
Språk: Engelska
Utgiven: 2010, Antal sidor: 832
ISBN10: 0071496297
ISBN13: 9780071496292

4. Databasteknik
Författare: Thomas Padron-McCarthy & Tore Risch
Förlag: Studentlitteratur AB
Utgiven: 2005, Antal sidor: 646
ISBN10: 9144044496
ISBN13: 9789144044491

5. Beginning Web Programming with HTML,XHTML and CSS, 2a uppl
Författare: Duchett, Jon
Förlag: Pagina Förlags AB
Utgivningsår: 2008, Antal sidor: 1097
ISBN10: 0470259310
ISBN13: 9780470259313

6. Webbutveckling med PHP och MySQL
Författare: Montathar Faraon
Förlag: Studentlitteratur
Utgivningsår: 2012
ISBN: 9789144072395

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 25 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G1F

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Huvudlitteratur
1. Pro PHP MVC
Författare: Cris Pitt
Förlag: APRESS ACADEMIC
Utgiven: 2012, Antal sidor: 500
ISBN13: 9781430241645
---
Referenslitteratur
1. Pro PHP: Patterns, Frameworks, Testing and More
Författare: Kevin McArthur
Förlag: APRESS
Utgiven: 2010, Antal sidor: 349
ISBN: 9781590598191

2. Beginning PHP and MySQL: From Novice to Professional 4:th Edition
Författare: Gilmore, W
Förlag: APRESS
Utgiven: 2010, Antal sidor: 787
ISBN13: 9781430231141

3. HTML & CSS: The Complete Reference, fifth edition
Författare: Thomas A. Powell
Förlag: McGraw-Hill/Osborne Media
Språk: Engelska
Utgiven: 2010, Antal sidor: 832
ISBN10: 0071496297
ISBN13: 9780071496292

4. Databasteknik
Författare: Thomas Padron-McCarthy & Tore Risch
Förlag: Studentlitteratur AB
Utgiven: 2005, Antal sidor: 646
ISBN10: 9144044496
ISBN13: 9789144044491

5. Beginning Web Programming with HTML,XHTML and CSS, 2a uppl
Författare: Duchett, Jon
Förlag: Pagina Förlags AB
Utgivningsår: 2008, Antal sidor: 1097
ISBN10: 0470259310
ISBN13: 9780470259313

6. Webbutveckling med PHP och MySQL
Författare: Montathar Faraon
Förlag: Studentlitteratur
Utgivningsår: 2012
ISBN: 9789144072395

Lärande och undervisning

Som stöd används BTH:s lärplattform där kursmaterial distribueras och information publiceras. Det förekommer kommunikation via e-post och handledning sker främst via läroplattformens forum och chat.

Kursens består av ett antal kursmoment som utförs individuellt. Kursmomenten är praktiskt inriktade och fokuserar på att öva färdigheter via övningar och problemlösning. Varje kursmoment innehåller en teoretisk del där studenten fördjupar sin kunskap genom att studera litteratur och söka information.

Efter varje avslutat kursmoment sker en inlämning och skriftlig avrapportering i forumet. Detta sammanställs efterhand och blir den skriftliga rapporten för kursen.

Varje kursmoment är en byggsten i skapandet av en större webbapplikation. Därmed är varje moment en förberedelse för projektet som avslutar och knyter ihop kursen.

Kursen avslutas med ett individuellt projekt. I projektet skall en webbapplikation utvecklas och driftsättas utefter en specifikation. Studenten använder byggstenarna från tidigare kursmoment och sammanfogar dem i en väl fungerande slutprodukt.

I kursen förutsätts att studenten har, eller skaffar sig, förmågan att självständigt söka information för att lösa problem och svårigheter som dyker upp.

Arbetslivsanknytning

Kursen innehåller ett projekt och är en del i examinationen av kursen.

Lärare

Examinator
Göran Gustafsson

Kursansvarig
Mikael Roos

Lärare
Mikael Roos
Rickard Gimerstedt

Planerade lärtillfällen

Distanskurs bestående av läsanvisningar och praktiska uppgifter som löses individuellt. Handledning sker i forum och chat.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 25 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G1F

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1205 Övningar 2,5 U/G/VG
1215 Rapport 2,5 U/G/VG
1225 Projekt 2,5 U/G/VG

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 25 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G1F

 

Share Dela