DV1137 Introduktion till spelprogrammering i C# med XNA

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2012

Översikt

Spelprogrammering handlar om att implementera och förverkliga en spelidé. Kursen är uppbyggd kring kända speltekniker och dess tillämpningar. Teorier som presenteras kommer att tillämpas praktiskt i ett spelprojekt. Att implementera spelprojektet är en utmaning som kräver fördjupade kunskaper inom området spelprogrammering.
Syftet med kursen är att den student, som inte har någon tidigare erfarenhet av spelprogrammering, ska introduceras till spelprogrammering med hjälp av XNA i programspråket C#.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 03 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 25 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G1N

Antagning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt
Programmering A och Programmering B från gymnasiet alternativt programmering 7,5 hp.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 03 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 25 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G1N

Lärandemål

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:
 • Datastrukturer och algoritmer lämpade för spel
 • Grundläggande matematik för spel (vektorer)
 • Lagring av data (variabler av olika typ)
 • Problemlösning
 • Rita grafik på skärm
 • Klasser och objekt
 • Arv
 • Abstrakta klasser

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
 • självständigt utifrån en problembeskrivning, kunna konstruera en väl strukturerad 2D-spelapplikation i programspråket C#.
 • behärska den grundläggande syntax i programspråket C# som krävs för att skriva enklare spelapplikationer.
 • ha god kännedom om XNA.
 • förstå hur spel designas och implementeras
 • förstå konceptet med objektorienterad programmering så att det blir naturligt att programmen skrivs enligt denna modell.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • Självständigt arbete
 • Problemlösning

Kurslitteratur och övriga läromedel

Huvudlitteratur
Learning XNA 4.0. Pocket
Författare: Aaron Reed.
Förlag: Pragma.
Utgiven: December, 2010.
Antal sidor: 300.
ISBN: 9781449394622.
.........................

Det finns ett otal böcker om C# att välja på. Har du aldrig programmerat tidigare rekommenderas ett besök i en bokhandel för att hitta något som passar. Exempelvis kan följande väljas:


Titel: Essential C# 4.0 3rd Edition.
Författare: Mark Michaelis.
Förlag: Addison-Wesley.
Utgiven: Mars, 2010.
Antal sidor: 930.
ISBN: 9780321694690
.........................

Vill du ha en kortfattad bok som endast visar på C# syntax, skall du välja


Titel: C# 4.0 Pocket Reference.
Författare: Ben Albahari, Joseph Albahari.
Förlag: O’Reilly Media.
Utgiven: Augusti 2010.
Antal sidor: 204.
ISBN: 9781449394011.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 03 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 25 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G1N

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Huvudlitteratur
Learning XNA 4.0. Pocket
Författare: Aaron Reed.
Förlag: Pragma.
Utgiven: December, 2010.
Antal sidor: 300.
ISBN: 9781449394622.
.........................

Det finns ett otal böcker om C# att välja på. Har du aldrig programmerat tidigare rekommenderas ett besök i en bokhandel för att hitta något som passar. Exempelvis kan följande väljas:


Titel: Essential C# 4.0 3rd Edition.
Författare: Mark Michaelis.
Förlag: Addison-Wesley.
Utgiven: Mars, 2010.
Antal sidor: 930.
ISBN: 9780321694690
.........................

Vill du ha en kortfattad bok som endast visar på C# syntax, skall du välja


Titel: C# 4.0 Pocket Reference.
Författare: Ben Albahari, Joseph Albahari.
Förlag: O’Reilly Media.
Utgiven: Augusti 2010.
Antal sidor: 204.
ISBN: 9781449394011.

Lärande och undervisning

Kursen kan ges som distanskurs. Som stöd används BTH:s lärplattform där kursmaterial distribueras och information rörande kursen publiceras. Varannan kursvecka har ett huvudmoment, som gås igenom, därefter ska studenten använda de förvärvade teorierna i praktiken.
Studenten arbetar under kursens gång med ett spelprojekt, som ska presenteras vid slutet av kursen. I kursen ingår även en obligatorisk laborationsuppgift. Interaktiva övningar genomförs via Internet, till exempel via ett konferenssystem eller BTH:s lärplattform. De studenter som inte har möjlighet att delta vid konferenstillfället kommer att kunna ladda hem inspelningar från dessa möten och titta på dem i efterhand. Dessutom förekommer kommunikation via e-post.
Undervisningen bedrivs på svenska med engelsk litteratur.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Hans Tap

Kursansvarig
Hans Tap

Lärare
Hans Tap

Planerade lärtillfällen

Föreläsningar i Adobe Connect samt projekthandledning.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 03 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 25 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G1N

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1005 Laboration 1,5 U/G
1015 Projekt 6 U/G

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 03 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 25 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G1N

 

Share Dela