MT1109 Tillverkningsmetoder

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej vårterminen 2012!

Översikt

Tillverkningsmetoder koncentreras i kursen till den mekaniska verkstadsindustrins metoder. Syftet är att studenterna skall få den allmänbildning som behövs för att på ett kostnadsmedvetet sätt delta i produktutveckling. Kursen ger grundläggande kunskaper om plastiska, klippande, skärande bearbetningsmetoder. Slip- och polermetoder samt icke-mekaniska bearbetningsmetoder ingår även i kursen.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 13 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Maskinteknik

Fördjupningsnivå

G1N

Antagning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 13 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Maskinteknik

Fördjupningsnivå

G1N

Lärandemål

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:
• Plastisk bearbetning, valsning, pressning, bockning, smidning, klippning, stansning.
• Skärande bearbetning, svarvning, fräsning, borrning, verktygsmaterial.
• Slip- och polermetoder.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
  • Självständigt kunna använda sig av kunskaper om tillverkningsmetoder för att produkt-utveckla på ett ekonomiskt och hållbart sätt.
  • Kunna utföra grundläggande beräkningar för produktionsberedning.
  • På ett initierat sätt kunna diskutera tillverkningsmetoder med produktionsteknisk personal.
  • I artikelform kunna, på ett kortfattat och koncist sätt, redogöra för ett tekniskt ämne/företeelse.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
• ett strukturerat arbetssätt
• visualisering av abstrakta sammanhang
• skriftlig teknisk dokumentation

Kurslitteratur och övriga läromedel

• Hågeryd m.fl., Modern produktionsteknik del 1, Liber, ISBN 91-47-05091-8
• Material från avdelningen, tillgängligt via lärplattform.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 13 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Maskinteknik

Fördjupningsnivå

G1N

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

• Hågeryd m.fl., Modern produktionsteknik del 1, Liber, ISBN 91-47-05091-8
• Material från avdelningen, tillgängligt via lärplattform.

Lärande och undervisning

Kursen baseras på självstudier av ett rikligt läromaterial både i bokform och i form av handledningar i lärplattformen. Dialogen mellan student och handledare sker i huvudsak via en lärplattform. De olika delarna i kursen belyses i form av föreläsningar på distans. För en djupare förståelse och ägnas distansövningarna åt beräkningar av centrala parametrar vid bearbetning. Allt undervisningsmaterial är på svenska och all dialog mellan handledare och student sker på svenska.

Arbetslivsanknytning

Projekt och föreläsningar.

Lärare

Examinator
Mats Walter

Kursansvarig
Anders Jönsson

Planerade lärtillfällen

Föreläsningar, övningar, laborationr och studiebesök.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 13 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Maskinteknik

Fördjupningsnivå

G1N

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
0805 Inl.uppgift /laboration 5 U/G
0815 Tentamen 2,5 U/3/4/5

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd, 3, 4 eller 5 .

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 13 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Maskinteknik

Fördjupningsnivå

G1N

 

Share Dela