DV1428 Tillämpad ljudteknik

Programkurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2015

Översikt

Ljudbearbetning är en viktig del i modern datorspelsutveckling. Modern ljudhårdvara har stöd för flerkanaligt ljud och ljudbearbetning. Därför krävs goda kunskaper om ljud och dess egenskaper för att kunna förmedla och uppnå en fulländad spelupplevelse. Studenten kommer i kursen att förvärva kunskaper inom ljudmätning samt digital ljudhantering anpassad mot spel.

Kurstid

2015 vecka 14 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G2F

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs 60 hp på grundnivå inkl. Analys, Linjär algebra 7,5 hp, Programmering 15 hp samt 3D-programmering 7,5 hp eller motsvarande.

Kurstid

2015 vecka 14 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G2F

Lärandemål

Innehåll

Kursen omfattar följande moment
 • Olika ljudformat.
 • Befintliga ljudsystem i olika hårdvaruplattformar.
 • Programmering och bearbetning av flerkanaliga digitala ljudsignaler.
 • Fördjupningsuppgift där flerkanalsljud ska implementeras och bearbetas i enklare spelapplikation.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten
 • självständigt, utifrån en problembeskrivning, kunna hantera och bearbeta flerkanaliga digitala ljudsignaler.
 • övergripande förstå, presentera och självständigt förklara vanligt förekommande tekniker för digital ljudbearbetning.
 • ha kännedom om och utnyttja befintliga mjukvarubibliotek genom att, tillsammans med andra studenter, implementera ett ljudsystem i en spelapplikation.
 • självständigt kunna redogöra för ljudfunktionalitet och begränsningar i olika hårdvaruplattformar.
 • självständigt kunna analysera och dra slutsatser vid ljudmätning.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • Självständigt skapande
 • Förmåga att arbeta i grupp
 • Problemlösning

Kurslitteratur och övriga läromedel

The Audio Programming Book
Författare: Richard Boulanger, Victor Lazzarini
Förlag: The MIT Press
Utgiven: 2010, Antal sidor: 984
ISBN-10: 0262014467
ISBN-13: 978-0262014465

Kurstid

2015 vecka 14 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G2F

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

The Audio Programming Book
Författare: Richard Boulanger, Victor Lazzarini
Förlag: The MIT Press
Utgiven: 2010, Antal sidor: 984
ISBN-10: 0262014467
ISBN-13: 978-0262014465

Lärande och undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och laborationer. Föreläsningarna presenterar teorier och bidrar till den teoretiska förståelsen som krävs för att genomföra kursen. I laborationerna tillämpas alla moment. Laborationsuppgifterna ligger till grund för projektuppgiften.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Johan Hagelbäck

Kursansvarig
Johan Hagelbäck

Lärare
Erik Loxbo
Jan Kasper Martinsen

Planerade lärtillfällen

Föreläsning och lektion.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Kurstid

2015 vecka 14 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G2F

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1105 Laboration 1,5 U/G/3/4/5
1115 Projetktuppgift 3,5 U/G/3/4/5
1125 Tentamen 2,5 U/G/3/4/5

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd, 3, 4 eller 5 .

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Kurstid

2015 vecka 14 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G2F

 

Share Dela