MI1103 Introduktion till hållbar teknikutveckling

Programkurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2016

Översikt

The purpose of this course is to learn about core concepts of “strategic sustainable development” (SSD), including a thorough understanding of a structured planning and decision making model for application to real world issues. Course content also includes natural science, strategic planning, product innovation and life cycle analysis, all as they relate to core concepts of SSD.

Kurstid

2016 vecka 13 till
2016 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Ämnesgrupp

Industriell ekonomi och organisation

Fördjupningsnivå

G1N

Antagning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Kurstid

2016 vecka 13 till
2016 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Ämnesgrupp

Industriell ekonomi och organisation

Fördjupningsnivå

G1N

Lärandemål

Innehåll

• Dagens hållbarhetsproblem ur ett
systemperspektiv.
• Principer för hållbarhet.
• Systemöverblick och strategisk planering för hållbar utveckling.

• Termodynamik, energi och transportsystem.
• Miljöledningssystem och miljölagar.
• Ecodesign and ren produktion.
• Dematerialisering och substitution.
• Hållbar produktinnovation.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
  • kunna diskutera de hållbarhetsutmaningar som dagens samhälle står inför och deras grundläggande orsaker.
  • kunna beskriva de huvudsakliga beståndsdelarna i en metodik för strategiskt hållbar utveckling.
  • självständigt kunna tillämpa ovan nämnda metodiks strategiska planerings procedur (ABCD) för en organisation.
  • kunna diskutera ingenjörsvetenskapens roll för hållbar utveckling.
  • kunna beskriva och tillämpa grundläggande
koncept, metoder och verktyg inom hållbar produktinnovation.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
• Förmåga att arbeta i grupp.
• Kommunikationsförmåga.
• Presentationsförmåga.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Karl-Henrik Robèrt, George Basile, Göran Broman, Sophie Byggeth, David Cook, Hördur Haraldsson, Lena Johansson, Jamie MacDonald, Henrik Ny, Jonas Oldmark, David Waldron. (2004). Strategic Leadership towards Sustainability. Blekinge Tekniska Högskola, Sweden.

Kurstid

2016 vecka 13 till
2016 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Ämnesgrupp

Industriell ekonomi och organisation

Fördjupningsnivå

G1N

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Karl-Henrik Robèrt, George Basile, Göran Broman, Sophie Byggeth, David Cook, Hördur Haraldsson, Lena Johansson, Jamie MacDonald, Henrik Ny, Jonas Oldmark, David Waldron. (2004). Strategic Leadership towards Sustainability. Blekinge Tekniska Högskola, Sweden.

Lärande och undervisning

Föreläsningar/internetbaserade seminarier täcker innehållet i kursen. En webbaserad kursplattform används där kursdeltagare kan hämta information, lämna studieuppgifter mm.

Arbetslivsanknytning

Projekt och föreläsningar.

Lärare

Examinator
Göran Broman

Kursansvarig
Tracy Meisterheim

Planerade lärtillfällen

Föreläsningar, seminarier och övningar.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Kurstid

2016 vecka 13 till
2016 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Ämnesgrupp

Industriell ekonomi och organisation

Fördjupningsnivå

G1N

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1305 ABCD-uppgift 1,5 U/G/3/4/5
1315 Ecodesignuppgift 1,5 U/G/3/4/5
1325 Tentamen 4,5 U/G/3/4/5

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd, 3, 4 eller 5 .

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Kurstid

2016 vecka 13 till
2016 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Ämnesgrupp

Industriell ekonomi och organisation

Fördjupningsnivå

G1N

 

Share Dela