Folkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering Campus (Halvfart)

180 högskolepoäng (start ht-09)

Översikt

Profil - innehåll

Examen

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2009 vecka 36 till
vecka

Undervisningsform

Campus, , deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Folkhälsovetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antagning

Förkunskapskrav

Läs mer om grundläggande behörighet.

Urval

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2009 vecka 36 till
vecka

Undervisningsform

Campus, , deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Folkhälsovetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Lärandemål

Profil - innehåll

Lärandemål

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2009 vecka 36 till
vecka

Undervisningsform

Campus, , deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Folkhälsovetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Upplägg

Upplägg av utbildningenOBS! Lägg märke till att det är kursens starttermin som anges i tabellen nedan. Se varje kurs för att se kursens faktiska utsträckning i tiden.
 

Kurser höstterminen 2009

Obligatoriska kurser

Grundläggande folkhälsovetenskap: samhälle, miljö och hälsa, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig grundläggande kunskaper om begrepp inom hälsa och folkhälsa, hälsans bestämningsfaktorer, aktörer, arenor, styrdokument, nationella och internationella mål och betydelsen för befolkningens hälsa och hållbar samhällsplanering.

Läs all information om kursen 'Grundläggande folkhälsovetenskap: samhälle, miljö och hälsa' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Folkhälsa då, nu och framtiden, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig grundläggande kunskaper och utveckla förståelse för hur folkhälsan i ett samhällsperspektiv förändrats utifrån etiologiska, geografiska och socioekonomiska perspektiv.

Läs all information om kursen 'Folkhälsa då, nu och framtiden' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2010

Obligatoriska kurser

Folkhälsa - ålder och kön, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig kunskaper och förståelse för bestämningsfaktorer för hälsotillstånd och hälsans fördelning i ett ålders- och könsperspektiv.

Läs all information om kursen 'Folkhälsa - ålder och kön' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Grundläggande vetenskaplig metodkurs, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig grundläggande kunskap om forskningsmetodik och studiedesign. Dessutom skall den studerande tillägna sig grundläggande kunskap avseende epidemiologiska begrepp och principer för att granska och analysera kvantitativa och kvalitativa metoder samt forskningsetiska grunder.

Läs all information om kursen 'Grundläggande vetenskaplig metodkurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Skriftliga arbeten

Internationellt innehåll

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

Fortsatta studier

Programråd

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2009 vecka 36 till
vecka

Undervisningsform

Campus, , deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Folkhälsovetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Examination

Examen

Bedömning och examination

Programutvärderingar

Alumni

På BTH har vi ett nätverk med studenter som pluggat på BTH, våra alumner. Har du frågor om hur det är att plugga på BTH kan du skicka ett e-brev till alumni@bth.se.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2009 vecka 36 till
vecka

Undervisningsform

Campus, , deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Folkhälsovetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Share Dela