Magisterprogram i innovation

60 högskolepoäng (start ht-13)
Detta programtillfälle startar ej höstterminen 2013!

Översikt

Profil - innehåll

Innovation är en av de viktigaste drivkrafterna för den ekonomiska tillväxten i länder, industrier, företag och särskilt nya företag. Framtida chefer i befintliga och nystartade företag måste kunna hantera utmanande frågor inom organisationen och på marknader. Programmet syftar till att ge teoretisk förståelse såväl som praktiska färdigheter för att hantera olika problem och möjligheter relaterade till innovation, både självständigt och i ett affärssammanhang. Programmet är ett ettårigt magisterprogram med tre delar eller teman: Innovation, Kommersialisering och Magisterprojekt/Magisteruppsats.

Fokus under den första terminen vilar på innovation, i synnerhet att förstå och analysera hur innovationsmöjligheter skapas i företag och hur innovationsprocesser kan hanteras. Första terminen betonar också förståelsen av kreativitet för individer och grupper, inklusive idégenerering och verktyg för utveckling, samt forskningsmetoder.

Den andra terminen består av två delar: Kommersialisering och magisterprojekt/magisteruppsats. Kommersialisering består av fyra delar; Projektledning, Affärsmodeller, Affärsplan design och Internationella rättigheter för immateriella tillgångar. Under den sista delen av andra terminen väljer studenterna mellan två olika spår: magisterprojekt eller magisterarbete. Magisterprojektet fokuserar på utveckling av innovativa idéer, i nära samarbete med företag och organisationer. Här ligger fokus på frågor om idégenerering och arbetet är koncentrerat till affärsutveckling av idéer och prototyper och ett riktigt ”case” för att skapa en ny produkt eller ett nytt företag. I det andra spåret, skriver studenterna en magisteruppsats. Fokus vilar på akademiska och analytiska frågor som rör innovation. De två spåren avslutar programmet med genomförande av en uppsats antingen i form av en omfattande affärsplan (spår 1) eller som ett akademiskt examensarbete (spår 2).

En poäng (högskolepoäng) i det svenska systemet motsvarar en poäng i European Credit Transfer System (ECTS).

Examen

Filosofie magisterexamen
Huvudområde: Industriell ekonomi och management
Inriktning: Innovation

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2013 vecka 36 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Industriell ekonomi och management

Programansvarig

Antal platser

15

Antagning

Förkunskapskrav

Kandidatexamen med ekonomisk, samhällsvetenskaplig eller teknisk inriktning. Engelska B.

Läs mer om grundläggande behörighet på avancerad nivå.

Urval

För fullständig information om urval se BTH:s antagningsordning.

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2013 vecka 36 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Industriell ekonomi och management

Programansvarig

Antal platser

15

Lärandemål

Profil - innehåll

Innovation är en av de viktigaste drivkrafterna för den ekonomiska tillväxten i länder, industrier, företag och särskilt nya företag. Framtida chefer i befintliga och nystartade företag måste kunna hantera utmanande frågor inom organisationen och på marknader. Programmet syftar till att ge teoretisk förståelse såväl som praktiska färdigheter för att hantera olika problem och möjligheter relaterade till innovation, både självständigt och i ett affärssammanhang. Programmet är ett ettårigt magisterprogram med tre delar eller teman: Innovation, Kommersialisering och Magisterprojekt/Magisteruppsats.

Fokus under den första terminen vilar på innovation, i synnerhet att förstå och analysera hur innovationsmöjligheter skapas i företag och hur innovationsprocesser kan hanteras. Första terminen betonar också förståelsen av kreativitet för individer och grupper, inklusive idégenerering och verktyg för utveckling, samt forskningsmetoder.

Den andra terminen består av två delar: Kommersialisering och magisterprojekt/magisteruppsats. Kommersialisering består av fyra delar; Projektledning, Affärsmodeller, Affärsplan design och Internationella rättigheter för immateriella tillgångar. Under den sista delen av andra terminen väljer studenterna mellan två olika spår: magisterprojekt eller magisterarbete. Magisterprojektet fokuserar på utveckling av innovativa idéer, i nära samarbete med företag och organisationer. Här ligger fokus på frågor om idégenerering och arbetet är koncentrerat till affärsutveckling av idéer och prototyper och ett riktigt ”case” för att skapa en ny produkt eller ett nytt företag. I det andra spåret, skriver studenterna en magisteruppsats. Fokus vilar på akademiska och analytiska frågor som rör innovation. De två spåren avslutar programmet med genomförande av en uppsats antingen i form av en omfattande affärsplan (spår 1) eller som ett akademiskt examensarbete (spår 2).

En poäng (högskolepoäng) i det svenska systemet motsvarar en poäng i European Credit Transfer System (ECTS).

Lärandemål

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2013 vecka 36 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Industriell ekonomi och management

Programansvarig

Antal platser

15

Upplägg

Upplägg av utbildningen

Programmet fokuserar på centrala aktiviteter och processer kopplade till innovation. Studenterna tillägnar sig kunskap inom en mångfald av olika perspektiv inom innovation som syftar till att bidra till en fördjupad förståelse av området.

Under sista delen av andra terminen har studenterna möjlighet att välja mellan två olika spår. Ett av dessa spår har en innovationsinriktad/praktisk inriktning där eleverna arbetar i team i en idé- eller ett produktutvecklingsprojekt i en innovativ process. De studerande kan välja att utveckla egna idéer eller använda befintliga idéer. Det andra spåret har en mer traditionell akademisk fokus där kritisk analys och fördjupad förståelse av området för innovation betonas i en magisteruppsats.

Utbildningsprogrammet genomgår kontinuerlig utvärdering och utveckling - i takt med omvärlden - vilket kan medföra att kursutbudet förändras.

Inga kurser ännu kopplade till detta tillfälle.

Skriftliga arbeten

Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete motsvarande 15 hp.

Internationellt innehåll

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

Fortsatta studier

Programråd

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2013 vecka 36 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Industriell ekonomi och management

Programansvarig

Antal platser

15

Examination

Examen

Filosofie magisterexamen
Huvudområde: Industriell ekonomi och management
Inriktning: Innovation

Bedömning och examination

Bedömning och examination varierar mellan olika kurser i programmet. Se information för respektive kurs i programmet.

Programutvärderingar

Alumni

På BTH har vi ett nätverk med studenter som pluggat på BTH, våra alumner. Har du frågor om hur det är att plugga på BTH kan du skicka ett e-brev till alumni@bth.se.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2013 vecka 36 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Industriell ekonomi och management

Programansvarig

Antal platser

15

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Share Dela