Masterprogram i maskinteknik med inriktning mot strukturmekanik

120 högskolepoäng (start ht-10)

Översikt

Profil - innehåll

Examen

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2010 vecka 36 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

50

Antagning

Förkunskapskrav

Läs mer om grundläggande behörighet på avancerad nivå.

Urval

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2010 vecka 36 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

50

Lärandemål

Profil - innehåll

Lärandemål

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2010 vecka 36 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

50

Upplägg

Upplägg av utbildningenOBS! Lägg märke till att det är kursens starttermin som anges i tabellen nedan. Se varje kurs för att se kursens faktiska utsträckning i tiden.
 

Kurser höstterminen 2010

Obligatoriska kurser

Differentialekvationer med Liegruppanalys, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenten skall tillägna sig kunskaper om modellering med hjälp av differentialekvationer, om fundamentala satser om lösningars existens samt om metoder för analytisk lösning av linjära och ickelinjära ordinära och partiella differentialekvationer. Dessutom får studenten kunskaper om och färdigheter i att använda Liegruppanalys för lösning av ickelinjära ordinära och partiella differentialekvationer.

Läs all information om kursen 'Differentialekvationer med Liegruppanalys' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Introduktion till strategisk hållbar utveckling, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med denna kurs är att den avancerade studenten som studerar vilken specialitet som helst skall lära sig om de centrala begreppen av strategiskt hållbar utveckling. Studenterna kommer att få insikt i de större hållbarhetsutmaningar som vårt samhälle står inför idag, och lära sig vikten av att ha ett övergripande systemperspektiv när man försöker identifiera problem och planera för lösningar. I den senare delen av kursen kommer studenterna att uppmanas att bedöma styrkor och svagheter i olika gemensamma verktyg och begrepp som rör hållbar utveckling och ge rekommendationer om inom vilka användningsområden de är mest lämpliga.

Läs all information om kursen 'Introduktion till strategisk hållbar utveckling' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
CAD, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen skall, för student på avancerad nivå, ge kunskaper i hur man använder ett modernt redskap inom konstruktionsarbete och i produktutvecklingsprocessen. Speciellt inriktat på skapande av yt- och solidmodeller och kombinationer därav.

Läs all information om kursen 'CAD' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Signalbehandling I, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenten ska erhålla teoretiska grunderna inom modern digital signalbehandling samt att ge kunskap och insikt om tillämpade signalbehandlingsproblem. Den studerande skall vara väl förberedd för så väl signalbehandling inom industrin som för fortsatta studier inom ämnet. Kursen skall huvudsakligen ge grundläggande kunskaper i signal- och systemteori med avsikt att ge de nödvändiga matematiska verktygen för digital signalbehandling.

Läs all information om kursen 'Signalbehandling I' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2011

Obligatoriska kurser

Strukturanalys, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursens syfte är att ge studenten kunskap och färdighet i grundläggande metoder och verktyg för beräkningsbaserad och experimentell strukturanalys för beslutsstöd vid produktutveckling.

Läs all information om kursen 'Strukturanalys' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Vetenskapsmetodik, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Studenten erhåller teoretisk insikt och praktisk färdighet att planera, implementera, analysera och rapportera ett vetenskapligt projekt inom ämnet maskinteknik.

Läs all information om kursen 'Vetenskapsmetodik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Experimentell mekanik 1, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursen skall ge kunskap och färdighet om grundläggande metoder och verktyg för mätning och analys av vibrationer i roterande maskiner och andra mekaniska strukturer.

Läs all information om kursen 'Experimentell mekanik 1' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Mekanikens approximativa beräkningsmetoder 1, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Studenten inhämtar kunskap om och övar upp färdighet att tillämpa semi-analytiska och numeriska metoder för beräkningsbaserad ingenjörsmässig analys för beslutsstöd vid produktutveckling.
Tribologi, värmeledning och strukturmekanik används primärt som tillämpningsområden för introducering av de aktuella metoderna.
Studenten utvecklar sin förmåga att formulera teoretiska modeller och till dessa härleda relevanta matematiska ekvationer, samt att lösa dem med lämpliga metoder.
Studenten erhåller en fördjupad förståelse för hur existerande beräkningsprogramvara fungerar och en insikt i möjligheter och begränsningar i dessa. Studenten ökar sin förmåga att själv utveckla kompletterande mjukvara för egna tillämpningar.
Studenten ökar sin färdighet att söka vetenskaplig information och övar upp sin förmåga att kommunicera vetenskapliga fakta.

Läs all information om kursen 'Mekanikens approximativa beräkningsmetoder 1' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2011

Obligatoriska kurser

Experimentell modalanalys, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Det finns ett stort behov i industrin idag av personal som förstår mättekniken som används för att lösa ljud- och vibrationsproblem. En svårighet i denna mätteknik är att kunskaper från såväl mekanik som signalanalys och mätteknik blandas. Denna kurs är en fortsättningskurs till Ljud- och vibrationsanalys. Studenterna skall inhämta ingående kunskap om hur signalanalys tillämpas för att beskriva vibrationer i strukturer med hjälp av experimentell modalanalys.

Läs all information om kursen 'Experimentell modalanalys' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Mekanikens approximativa beräkningsmetoder 2, 15 hp, avancerad nivå.
 
Studenten inhämtar kunskap om och övar upp färdighet att tillämpa semi-analytiska och numeriska metoder för beräkningsbaserad ingenjörsmässig analys för beslutsstöd vid produktutveckling.
Tribologi, värmeledning och strukturmekanik används primärt som tillämpningsområden för introducering av de aktuella metoderna.
Studenten utvecklar sin förmåga att formulera teoretiska modeller och till dessa härleda relevanta matematiska ekvationer, samt att lösa dem med lämpliga metoder.
Studenten erhåller en fördjupad förståelse för hur existerande beräkningsprogramvara fungerar och en insikt i möjligheter och begränsningar i dessa. Studenten ökar sin förmåga att själv utveckla kompletterande mjukvara för egna tillämpningar.
Studenten ökar sin färdighet att söka vetenskaplig information och övar upp sin förmåga att kommunicera vetenskapliga fakta.

Läs all information om kursen 'Mekanikens approximativa beräkningsmetoder 2' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Valbara kurser

Fysikalisk akustik, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Syftet är att utnyttja tidigare kunnande i matematik och mekanik med kunskaper om akustiska vågors uppförande och matematiska beskrivningar för detta.

Läs all information om kursen 'Fysikalisk akustik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Optimering, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Studenten inhämtar kunskap om olika matematiska optimeringsmetoder och tillämpar dessa på främst strukturmekaniska problemställningar. En koordinerad kombination av modellering, simulering och experimentella metoder bidrar till att skapa en förståelse för hur förbättringspotentialen för en produkts funktionalitet kan utforskas.

Läs all information om kursen 'Optimering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2012

Obligatoriska kurser

Examensarbete för Masterprogram i Maskinteknik, 30 hp, avancerad nivå.
 
Med från tidigare studier inhämtade kunskaper och färdigheter som grund ökar studenten sin förmåga att på ett vetenskapligt sätt självständigt motivera, precisera, genomföra, dokumentera och presentera en egen väl avgränsad forskningsrelaterad undersökning eller analysstödd produktutveckling.

Läs all information om kursen 'Examensarbete för Masterprogram i Maskinteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Skriftliga arbeten

Internationellt innehåll

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

Fortsatta studier

Programråd

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2010 vecka 36 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

50

Examination

Examen

Bedömning och examination

Programutvärderingar

Alumni

På BTH har vi ett nätverk med studenter som pluggat på BTH, våra alumner. Har du frågor om hur det är att plugga på BTH kan du skicka ett e-brev till alumni@bth.se.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2010 vecka 36 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

50

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Share Dela