Tekniskt basår

40 veckor (start ht-10)

Översikt

Profil - innehåll

Examen

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2010 vecka 35 till
2011 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Huvudområde

Programansvarig

Länkar

Antal platser

60

Antagning

Förkunskapskrav

Urval

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2010 vecka 35 till
2011 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Huvudområde

Programansvarig

Länkar

Antal platser

60

Lärandemål

Profil - innehåll

Lärandemål

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2010 vecka 35 till
2011 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Huvudområde

Programansvarig

Länkar

Antal platser

60

Upplägg

Upplägg av utbildningenOBS! Lägg märke till att det är kursens starttermin som anges i tabellen nedan. Se varje kurs för att se kursens faktiska utsträckning i tiden.
 

Kurser höstterminen 2010

Obligatoriska kurser

Fysik 1, 19,5 hp, grundnivå.
 
Denna kurs sträcker sig över flera terminer, denna termin läser man 9,8 hp

Kursens syfte är att studenten skall skaffa sig de kunskaper i fysik som krävs för att börja på ingenjörsutbildning på högskolenivå, d.v.s. motsvarande tre årskurser fysik från gymnasieskolans NV-program, samt en översiktlig förståelse för fysikens tillämpningar inom olika teknikområden.

Läs all information om kursen 'Fysik 1' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Matematik 3, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenten skall inhämta de kunskaper i matematik som krävs för studier inom vissa program vid Blekinge Tekniska Högskola, samt som grundläggande förberedelse inför Matematik 4.

Läs all information om kursen 'Matematik 3' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Teknisk introduktionskurs, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att ge studenten en inblick i några viktiga teknikområden. Kursen ska innebära en introduktion för studenten i ingenjörsmässigt arbete.

Läs all information om kursen 'Teknisk introduktionskurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Matematik 4, 7,5 hp, grundnivå.
 
Denna kurs sträcker sig över flera terminer, denna termin läser man 3 hp

Kursens syfte är att studenten ska skaffa sig de kunskaper i matematik som krävs för att inleda ingenjörsstudier på högskolenivå samt att få förståelse för matematikens tillämpningar, främst inom naturvetenskap och teknik.

Läs all information om kursen 'Matematik 4' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Teknikhistoria, 3 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenten skall skaffa sig översiktlig förståelse för teknikens historia från antiken till våra dagar samt grundläggande kunskaper i idéhistoria och ekonomisk-historiska sammanhang som är viktiga för teknikens utveckling.

Läs all information om kursen 'Teknikhistoria' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2011

Obligatoriska kurser

Kemi 1, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenten skall skaffa sig de kunskaper i kemi som krävs för fortsatta studier inom de naturvetenskapliga och tekniska utbildningsområdena på högskolenivå.

Läs all information om kursen 'Kemi 1' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Matematik 5, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenten ska skaffa sig fördjupade kunskaper som krävs för högre studier på matematikintensiva utbildningar.

Läs all information om kursen 'Matematik 5' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Skriftliga arbeten

Internationellt innehåll

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

Fortsatta studier

Programråd

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2010 vecka 35 till
2011 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Huvudområde

Programansvarig

Länkar

Antal platser

60

Examination

Examen

Bedömning och examination

Programutvärderingar

Alumni

På BTH har vi ett nätverk med studenter som pluggat på BTH, våra alumner. Har du frågor om hur det är att plugga på BTH kan du skicka ett e-brev till alumni@bth.se.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2010 vecka 35 till
2011 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Huvudområde

Programansvarig

Länkar

Antal platser

60

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Program inom samma utbildningsområde

Share Dela