Hitta utbildning *

Sök efter utbildning


Avancerat sökformulär

Här nedan listas utbildningar som startar höstterminen 2011 .

Klicka på kolumnrubrikerna för att sortera. Du kan också sortera på område.

() = Distansprogram eller distanskurs

Program
Anm.kod Benämning Start
Start höstterminen 2011
Behörighetsgivande förutbildning
Ej sökbar Basår i digitala medier 30 hp HT-11
Ej sökbar Tekniskt basår 40 HT-11
Grundutbildning
Ej sökbar Automationsteknik 120 hp (distansprogram) HT-11
Ej sökbar Civilingenjör i datateknik och elektroteknik 300 hp HT-11
Ej sökbar Civilingenjör i datateknik och elektroteknik, internationell inrikt­ning 300 hp HT-11
Ej sökbar Civilingenjör i datorsäkerhet 300 hp HT-11
Ej sökbar Civilingenjör i Industriell ekonomi 300 hp HT-11
Ej sökbar Civilingenjör i maskinteknik 300 hp HT-11
Ej sökbar Civilingenjör i spel- och programvaruteknik 300 hp HT-11
Ej sökbar Data- och systemvetenskap 180 hp HT-11
Ej sökbar Datateknik/Elektroteknik 120 hp (distansprogram) HT-11
Ej sökbar Digital bildproduktion 180 hp HT-11
Ej sökbar Digital kultur och kommunikation 180 hp HT-11
Ej sökbar Digital kultur och kommunikation 180 hp HT-11
Ej sökbar Digital ljudproduktion 180 hp HT-11
Ej sökbar Digitala spel 180 hp HT-11
Ej sökbar Ekonom online 180 hp Helfart (distansprogram) HT-11
Ej sökbar Ekonomprogrammet för innovation och affärsutveckling 180 hp HT-11
Ej sökbar Elektroteknik med inriktning mot telekommunikation 180 hp HT-11
Ej sökbar Elektroteknik med inriktning mot telekommunikation 180 hp HT-11
Ej sökbar Folkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering 180 hp Distans (Helfart) (distansprogram) HT-11
Ej sökbar Fysisk planering 180 hp HT-11
Ej sökbar Högskoleingenjör i datateknik/elektroteknik 180 hp (distansprogram) HT-11
Ej sökbar Informationsteknologi 120 hp Halvfart (distansprogram) HT-11
Ej sökbar Informationsteknologi 120 hp Helfart (distansprogram) HT-11
Ej sökbar International Software Engineering 180 hp HT-11
Ej sökbar IT-säkerhet 180 hp HT-11
Ej sökbar Produktutveckling 120 hp Helfart (distansprogram) HT-11
Ej sökbar Produktutveckling 120 hp Halvfart (distansprogram) HT-11
Ej sökbar Produktutveckling 180 hp Helfart (distansprogram) HT-11
Ej sökbar Produktutveckling 180 hp Halvfart (distansprogram) HT-11
Ej sökbar Samhällsvetarprogrammet f lärande,utveckling & kommunikation 180 hp Distans (distansprogram) HT-11
Ej sökbar Samhällsvetarprogrammet f lärande,utveckling & kommunikation 180 hp Campus HT-11
Ej sökbar Samhällsvetarprogrammet för organisation och samhällsförvaltning 180 hp HT-11
Ej sökbar Sjuksköterskeprogrammet 180 hp HT-11
Ej sökbar Software Engineering 180 hp HT-11
Ej sökbar Spelprogrammering 180 hp HT-11
Ej sökbar Säkerhetsteknik 120 hp HT-11
Ej sökbar Technical artist i spel 180 hp HT-11
Ej sökbar Utvecklingsingenjör i maskinteknik 180 hp HT-11
Ej sökbar Webb, internet och programvaruteknik 180 hp HT-11
Ej sökbar Webbutveckling 180 hp HT-11
Startar ej Civilingenjör i Ecodesign och innovation 300 hp HT-11
Startar ej Människa, hälsa och teknik 180 hp HT-11
Påbyggnadsutbildning
BTH-EMSE Europeiskt masterprogram i Software Engineering 120 hp HT-11
Ej sökbar Magisterprogram i Europeisk planering och regional utveckling 60 hp HT-11
Ej sökbar Magisterprogram i Europeisk planering och regional utveckling 60 hp HT-11
Ej sökbar Magisterprogram i Informatik 60 hp (distansprogram) HT-11
Ej sökbar Magisterprogram i Informatik 60 hp (distansprogram) HT-11
Ej sökbar Magisterprogram i pedagogik för lärande, utveckling och kommunikation 60 hp (distansprogram) HT-11
Ej sökbar Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation 60 hp (distansprogram) HT-11
Ej sökbar Magisterprogram i strategiskt ledarskap för hållbarhet 60 hp HT-11
Ej sökbar Magisterprogram i strategiskt ledarskap för hållbarhet 60 hp HT-11
Ej sökbar Magisterprogram i vårdvetenskap 60 hp HT-11
Ej sökbar Masterprogram i datavetenskap 120 hp HT-11
Ej sökbar Masterprogram i datavetenskap 120 hp HT-11
Ej sökbar Masterprogram i design, interaktion och spelteknologier 120 hp HT-11
Ej sökbar Masterprogram i design, interaktion och spelteknologier 120 hp HT-11
Ej sökbar Masterprogram i Elektroteknik med inriktning mot radiokommunikation 120 hp HT-11
Ej sökbar Masterprogram i Elektroteknik med inriktning mot radiokommunikation 120 hp HT-11
Ej sökbar Masterprogram i Elektroteknik med inriktning mot signalbehandling 120 hp HT-11
Ej sökbar Masterprogram i Elektroteknik med inriktning mot signalbehandling 120 hp HT-11
Ej sökbar Masterprogram i Elektroteknik med inriktning mot telekommunikationssystem 120 hp HT-11
Ej sökbar Masterprogram i Elektroteknik med inriktning mot telekommunikationssystem 120 hp HT-11
Ej sökbar Masterprogram i Fysisk planering 120 hp HT-11
Ej sökbar Master­program i fysisk planering med inriktning mot urban design i Kina och Europa 120 hp HT-11
Ej sökbar Master­program i fysisk planering med inriktning mot urban design i Kina och Europa 120 hp HT-11
Ej sökbar Masterprogram i Informatik 120 hp (distansprogram) HT-11
Ej sökbar Masterprogram i Informatik 120 hp (distansprogram) HT-11
Ej sökbar Masterprogram i maskinteknik med inriktning mot strukturmekanik 120 hp HT-11
Ej sökbar Masterprogram i maskinteknik med inriktning mot strukturmekanik 120 hp HT-11
Ej sökbar Masterprogram i Programvarukvalitet (co-op) 120 hp HT-11
Ej sökbar Masterprogram i Programvarukvalitet (co-op) 120 hp HT-11
Ej sökbar Masterprogram i Software Engineering 120 hp HT-11
Ej sökbar Masterprogram i Software Engineering 120 hp HT-11
Ej sökbar MBA-programmet 60 hp Helfart (distansprogram) HT-11
Ej sökbar MBA-programmet 60 hp Halvfart (distansprogram) HT-11
Ej sökbar MBA-programmet 60 hp Halvfart (distansprogram) HT-11
Ej sökbar MBA-programmet 60 hp Helfart (distansprogram) HT-11
Ej sökbar Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot distriktssköterska 75 hp HT-11
Ej sökbar Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre 60 hp HT-11
Startar ej Masterprogram i Hållbar produkt- och tjänsteinnovation 120 hp HT-11
Startar ej Masterprogram i Hållbar produkt- och tjänsteinnovation 120 hp HT-11
Startar ej Masterprogram i innovation, entreprenörskap och affärsutveckling 120 hp HT-11
Startar ej Masterprogram i innovation, entreprenörskap och affärsutveckling 120 hp HT-11
Startar ej Masterprogram i matematisk modellering och simulering 120 hp HT-11
Startar ej Masterprogram i matematisk modellering och simulering 120 hp HT-11
Kurser
Anm.kod Benämning Start
Start höstterminen 2011
Fristående kurser
Ej sökbar Arbete och hälsa ur ett psykologiskt pers... 7,5 hp (distanskurs) HT-11
Ej sökbar Arbete och hälsa ur ett sociologiskt persp... 7,5 hp (distanskurs) HT-11
Ej sökbar Arbetspsykologi, grundkurs 7,5 hp HT-11
Ej sökbar Arbetspsykologi, ledarskap och gruppsykologi 7,5 hp HT-11
Ej sökbar Arbetssociologi 7,5 hp HT-11
Ej sökbar Att marknadsföras och synas på nätet 7,5 hp (distanskurs) HT-11
Ej sökbar Berättarteknik och litterär gestaltning 7,5 hp (distanskurs) HT-11
Ej sökbar Beskattningsrätt 15 hp (distanskurs) HT-11
Ej sökbar Beslutsteori I 7,5 hp (distanskurs) HT-11
Ej sökbar Beslutsteori II 7,5 hp (distanskurs) HT-11
Ej sökbar Business Intelligence 7,5 hp HT-11
Ej sökbar Databaser och objektorienterad programmeri... 7,5 hp (distanskurs) HT-11
Ej sökbar Databaser, HTML, CSS och skriptbaserad PHP... 7,5 hp (distanskurs) HT-11
Ej sökbar Databasteknik och webbapplikationer, forts... 7,5 hp (distanskurs) HT-11
Ej sökbar Databasteknik och webbapplikationer, intro 7,5 hp (distanskurs) HT-11
Ej sökbar Datorstöd inom Konstruktion 2 7,5 hp (distanskurs) HT-11
Ej sökbar Differentialekvationer med Liegruppanalys 7,5 hp HT-11
Ej sökbar Digital videoproduktion 7,5 hp HT-11
Ej sökbar Ekonomisk styrning och ekonomisk analys 15 hp (distanskurs) HT-11
Ej sökbar Ekonomistyrning 15 hp (distanskurs) HT-11
Ej sökbar Engelska 30 hp HT-11
Ej sökbar Engelska för högskolestudier 7,5 hp HT-11
Ej sökbar Engelska för högskolestudier 7,5 hp HT-11
Ej sökbar Europeisk planering 7,5 hp HT-11
Ej sökbar Examensarbete på kandidatnivå i vårdvetenskap 30 hp HT-11
Ej sökbar Farmakologi och sjukdomslära inriktad mot ... 15 hp HT-11
Ej sökbar Finansiell Ekonomi 15 hp (distanskurs) HT-11
Ej sökbar Folkhälsa då, nu och framtiden 7,5 hp (distanskurs) HT-11
Ej sökbar Fysiologi och patofysiologi med fördjupat ... 15 hp (distanskurs) HT-11
Ej sökbar Företagsekonomi, fortsättningskurs 30 hp (distanskurs) HT-11
Ej sökbar Företagsekonomi, grundkurs 30 hp (distanskurs) HT-11
Ej sökbar Företagsekonomi, grundkurs 30 hp (distanskurs) HT-11
Ej sökbar Grundkurs IT 7,5 hp (distanskurs) HT-11
Ej sökbar Grundläggande folkhälsovetenskap: samhälle... 7,5 hp (distanskurs) HT-11
Ej sökbar Grundläggande företagsekonomi 7,5 hp (distanskurs) HT-11
Ej sökbar Grundläggande handhavandekurs i SPSS 1,5 hp HT-11
Ej sökbar Gruppsykologi med inriktning arbetsmiljö 7,5 hp (distanskurs) HT-11
Ej sökbar Handledningsmetodik i klinisk sjukskötersk... 7,5 hp HT-11
Ej sökbar Handledningsmetodik i klinisk sjukskötersk... 7,5 hp HT-11
Ej sökbar Hot och risker i det moderna samhället 7,5 hp (distanskurs) HT-11
Ej sökbar Hållbar jämställdhet 7,5 hp HT-11
Ej sökbar Hållbar utveckling och hälsa 7,5 hp (distanskurs) HT-11
Ej sökbar Hälsa, informations- och kommunikationstek... 7,5 hp (distanskurs) HT-11
Ej sökbar Hälsofrämjande och förebyggande arbete 7,5 hp (distanskurs) HT-11
Ej sökbar Högskolepedagogik - introduktionskurs 7,5 hp HT-11
Ej sökbar Högskolepedagogik - projektkurs 7,5 hp HT-11
Ej sökbar Idé- och affärsutveckling 15 hp HT-11
Ej sökbar Immaterialrätt och affärsstrategier 7,5 hp (distanskurs) HT-11
Ej sökbar Informationssäkerhet 7,5 hp (distanskurs) HT-11
Ej sökbar Informationssökning för doktorander 3 hp HT-11
Ej sökbar Inledande programmering i Java 7,5 hp (distanskurs) HT-11
Ej sökbar Introduktion till marknadsföring 7,5 hp (distanskurs) HT-11
Ej sökbar Introduktion till strategisk hållbar utvec... 7,5 hp (distanskurs) HT-11
Ej sökbar Introduktion till teckning, färg och form 7,5 hp HT-11
Ej sökbar Juridik för samhällsplanerare 7,5 hp HT-11
Ej sökbar Juridisk Översiktskurs 15 hp (distanskurs) HT-11
Ej sökbar Kandidatarbete i pedagogik 15 hp (distanskurs) HT-11
Ej sökbar Kandidatarbete i psykologi 15 hp (distanskurs) HT-11
Ej sökbar Kognitionspsykologi, grundkurs 7,5 hp HT-11
Ej sökbar Kognitionspsykologi, känslor, tankar och p... 7,5 hp HT-11
Ej sökbar Komplex analys och transformer 7,5 hp HT-11
Ej sökbar Konstruktionsteknik 1 7,5 hp (distanskurs) HT-11
Ej sökbar Kvalitativa forskningsmetoder inom vårdvet... 7,5 hp HT-11
Ej sökbar Kvalitetsutveckling 2 7,5 hp (distanskurs) HT-11
Ej sökbar Kvalitetsutveckling 2 7,5 hp (distanskurs) HT-11
Ej sökbar Kvantitativ metod och Epidemiologi 7,5 hp (distanskurs) HT-11
Ej sökbar Ledarskap och hållbar arbetsmiljö 7,5 hp (distanskurs) HT-11
Ej sökbar Ledarskap och offentlig etik 7,5 hp HT-11
Ej sökbar Linjär algebra, fortsättningskurs 7,5 hp HT-11
Ej sökbar Linjär optimeringslära 7,5 hp HT-11
Ej sökbar Livsstil och hälsa 7,5 hp (distanskurs) HT-11
Ej sökbar Marknadsföring av high-tech produkter, tjä... 7,5 hp HT-11
Ej sökbar Matematikens historia, grundkurs 7,5 hp HT-11
Ej sökbar Metakognition – tänkande, reflektion och u... 7,5 hp (distanskurs) HT-11
Ej sökbar Metod och uppsatsarbete i företagsekonomi 15 hp (distanskurs) HT-11
Ej sökbar Metodologikurs Pedagogik och Psykologi ava... 10 hp (distanskurs) HT-11
Ej sökbar Mobil kommunikation 7,5 hp (distanskurs) HT-11
Ej sökbar Multimedia över nätverk, grundkurs 7,5 hp (distanskurs) HT-11
Ej sökbar Mångfald och hälsa 7,5 hp (distanskurs) HT-11
Ej sökbar Nationalekonomi, grundkurs 30 hp (distanskurs) HT-11
Ej sökbar Neurala nätverk 7,5 hp HT-11
Ej sökbar Objektorienterad programmering i Java 7,5 hp (distanskurs) HT-11
Ej sökbar Omvårdnad av äldre 7,5 hp HT-11
Ej sökbar Omvårdnad av äldre med fokus på hälsa och ... 7,5 hp HT-11
Ej sökbar Organisation och ledning 15 hp (distanskurs) HT-11
Ej sökbar Organisation och Management: Human Resourc... 7,5 hp HT-11
Ej sökbar Pedagogik, fortsättningskurs 30 hp (distanskurs) HT-11
Ej sökbar Pedagogik, grundkurs 30 hp (distanskurs) HT-11
Ej sökbar Pedagogisk digital kompetens – Reflektioner 7,5 hp HT-11
Ej sökbar Planering av vetenskapligt arbete inom Ped... 5 hp (distanskurs) HT-11
Ej sökbar Planering för hållbarhet – miljö och klima... 7,5 hp HT-11
Ej sökbar Planering översiktlig nivå 7,5 hp HT-11
Ej sökbar Planering översiktlig nivå (åk1) 9 hp HT-11
Ej sökbar Planering, Detaljplaneprocessen avancerad ... 7,5 hp HT-11
Ej sökbar Planering, Detaljplaneprocessen, grundlägg... 7,5 hp HT-11
Ej sökbar Planering: Ekonomisk och social balans 7,5 hp HT-11
Ej sökbar Planering: Hållbar utveckling 7,5 hp HT-11
Ej sökbar Planering: Perspektiv på Europeiska Unionen 7,5 hp HT-11
Ej sökbar Projekt som arbetsform 7,5 hp (distanskurs) HT-11
Ej sökbar Psykologi i arbetslivet 30 hp (distanskurs) HT-11
Ej sökbar Psykologi, avancerad nivå 15 hp (distanskurs) HT-11
Ej sökbar Psykologi, fortsättningskurs 30 hp (distanskurs) HT-11
Ej sökbar Psykologi, grundkurs 30 hp HT-11
Ej sökbar Psykologi, psykologisk forskningsmetodik 30 hp HT-11
Ej sökbar Psykologi, psykologisk forskningsmetodik 30 hp (distanskurs) HT-11
Ej sökbar Psykologiska perspektiv på individen med b... 7,5 hp (distanskurs) HT-11
Ej sökbar Public relations, reklam och digital markn... 15 hp (distanskurs) HT-11
Ej sökbar Skaffa kapital och investera 7,5 hp (distanskurs) HT-11
Ej sökbar Skriftlig kommunikation II 7,5 hp (distanskurs) HT-11
Ej sökbar Smärta – analys och behandling 7,5 hp HT-11
Ej sökbar Smärta och smärtbehandling 7,5 hp HT-11
Ej sökbar Socialrätt 15 hp (distanskurs) HT-11
Ej sökbar Sociologi grundkurs 30 hp HT-11
Ej sökbar Sociologi, fortsättningskurs 30 hp HT-11
Ej sökbar Sociologi, fortsättningskurs 30 hp (distanskurs) HT-11
Ej sökbar Sociologins grunder 7,5 hp HT-11
Ej sökbar Stokastiska processer 7,5 hp HT-11
Ej sökbar Strategi och IT 7,5 hp HT-11
Ej sökbar Strategiskt folkhälsoarbete 7,5 hp (distanskurs) HT-11
Ej sökbar Stöd till närstående 7,5 hp (distanskurs) HT-11
Ej sökbar Svenska språket I 15 hp (distanskurs) HT-11
Ej sökbar Svenska språket III, 31-45hp 15 hp (distanskurs) HT-11
Ej sökbar Tillämpad optimering 7,5 hp HT-11
Ej sökbar Tillämpad talteori 7,5 hp HT-11
Ej sökbar Webbdesign och användbarhet 7,5 hp (distanskurs) HT-11
Ej sökbar Vetenskap, teori och metod i relation till... 7,5 hp HT-11
Ej sökbar Vetenskap, teori och metod i relation till... 7,5 hp HT-11
Ej sökbar Vetenskapsteori och informationssökning 7,5 hp (distanskurs) HT-11
Ej sökbar Vårdvetenskap/omvårdnad 30 hp (distanskurs) HT-11
Startar ej Affärsredovisning och räkenskapsanalys 7,5 hp HT-11
Startar ej Analys 15 hp HT-11
Startar ej Analys A 7,5 hp HT-11
Startar ej Analys med problemlösning 7,5 hp HT-11
Startar ej Antennteori 7,5 hp HT-11
Startar ej Arbete och hälsa ur ett psykologiskt pers... 7,5 hp HT-11
Startar ej Arbete och hälsa ur ett sociologiskt persp... 7,5 hp HT-11
Startar ej Avancerad filterdesign 7,5 hp (distanskurs) HT-11
Startar ej Beskattningsrätt 15 hp HT-11
Startar ej Beslutsteori I 7,5 hp (distanskurs) HT-11
Startar ej Beslutsteori II 7,5 hp (distanskurs) HT-11
Startar ej Brittisk litteratur och ordkunskap 7,5 hp HT-11
Startar ej Business Intelligence 7,5 hp HT-11
Startar ej Datorseende 7,5 hp HT-11
Startar ej Datorstöd inom Konstruktion 1 7,5 hp (distanskurs) HT-11
Startar ej Diskret matematik 7,5 hp HT-11
Startar ej Engelsk grammatik och uttal 7,5 hp HT-11
Startar ej Engelska 30 hp HT-11
Startar ej Engelska 30 hp HT-11
Startar ej Experimentell modalanalys 7,5 hp HT-11
Startar ej Flerdimensionell signalbehandling 7,5 hp HT-11
Startar ej Forskningsmetodik med inriktning mot elekt... 7,5 hp HT-11
Startar ej Fysik 1 19,5 hp HT-11
Startar ej Fysik för spelteknik 7,5 hp HT-11
Startar ej Företagsekonomi, grundkurs 30 hp HT-11
Startar ej Grunder i digital ljudteknik 7,5 hp HT-11
Startar ej Grundläggande företagsekonomi 7,5 hp HT-11
Startar ej Higher education pedagogy – introductory c... 7,5 hp HT-11
Startar ej Hot och svek – säkerhet hos människor och ... 7,5 hp (distanskurs) HT-11
Startar ej Inledande programmering i C 7,5 hp (distanskurs) HT-11
Startar ej Inledande programmering i C++ 7,5 hp (distanskurs) HT-11
Startar ej Innovativ och hållbar Produktutveckling 7,5 hp (distanskurs) HT-11
Startar ej Introduktion till Human Factors 7,5 hp HT-11
Startar ej Introduktion till marknadsföring 7,5 hp HT-11
Startar ej IT-säkerhet för föräldrar 7,5 hp (distanskurs) HT-11
Startar ej Juridisk Översiktskurs 15 hp HT-11
Startar ej Kommunikation på distans 7,5 hp (distanskurs) HT-11
Startar ej Kryptering 1 7,5 hp HT-11
Startar ej Linjär algebra 7,5 hp HT-11
Startar ej Makroekonomi I 7,5 hp HT-11
Startar ej Makroekonomi II 7,5 hp HT-11
Startar ej Matematik 2 7,5 hp (distanskurs) HT-11
Startar ej Matematik 3 7,5 hp HT-11
Startar ej Matematik, fortsättningskurs 7,5 hp HT-11
Startar ej Matematikens historia 7,5 hp HT-11
Startar ej Matematisk analys, fortsättningskurs 7,5 hp (distanskurs) HT-11
Startar ej Matematisk statistik 7,5 hp HT-11
Startar ej Metodologikurs Pedagogik och Psykologi ava... 10 hp HT-11
Startar ej Mikroekonomi I 7,5 hp HT-11
Startar ej Mikroekonomi II 7,5 hp HT-11
Startar ej Nationalekonomi, grundkurs 30 hp HT-11
Startar ej Organisation och organisering 7,5 hp HT-11
Startar ej Pedagogik, fortsättningskurs 30 hp HT-11
Startar ej Pedagogik, grundkurs 30 hp HT-11
Startar ej Pedagogisk digital kompetens – Fördjupad nivå 7,5 hp (distanskurs) HT-11
Startar ej Pedagogisk digital kompetens – Reflektioner 7,5 hp (distanskurs) HT-11
Startar ej Planering av vetenskapligt arbete inom Ped... 5 hp HT-11
Startar ej Signalbehandling I 7,5 hp HT-11
Startar ej Signalbehandling II 7,5 hp HT-11
Startar ej Signalprocessorteknik 7,5 hp HT-11
Startar ej Spelteori, introduktionskurs 7,5 hp HT-11
Startar ej Teknikhistoria 3 hp HT-11
Startar ej Tillämpad signalbehandling 7,5 hp (distanskurs) HT-11
Startar ej Vågfysik 7,5 hp HT-11
Programkurser - Endast för studerande på program
Ej sökbar Agentsystem 7,5 hp HT-11
Ej sökbar Avancerad projektstyrning inom programvaru... 7,5 hp HT-11
BTH-8694P CAD 7,5 hp HT-11
BTH-8693P Databaser och objektorienterad programmeri... 7,5 hp HT-11
Ej sökbar Forskningsmetodik i programvaruteknik och ... 7,5 hp HT-11
Ej sökbar Fördjupningskurs i Datavetenskap och kommu... 7,5 hp HT-11
Ej sökbar Fördjupningskurs i Datavetenskap och kommu... 7,5 hp HT-11
Ej sökbar Global programvaruteknik 7,5 hp HT-11
Ej sökbar Introduktion till datasäkerhet 7,5 hp HT-11
Ej sökbar Kvalitetsstyrning 7,5 hp HT-11
BTH-8615P Masterarbete i datavetenskap 30 hp HT-11
BTH-8675P Mobil kommunikation 7,5 hp (distanskurs) HT-11
Ej sökbar Prestandaoptimering 7,5 hp HT-11
Ej sökbar Produktlinjearkitektur 7,5 hp HT-11
Ej sökbar Programmering i UNIX-miljö 7,5 hp HT-11
Ej sökbar Programvaruarkitektur och kvalitet 7,5 hp HT-11
Ej sökbar Programvarusäkerhet 7,5 hp HT-11
Ej sökbar Programvarusäkerhet 7,5 hp HT-11
BTH-8647P Projektkurs för utbytesstudenter 7,5 hp HT-11
Ej sökbar Storskalig kravhantering 7,5 hp HT-11
Ej sökbar Strategi och IT 7,5 hp HT-11
Ej sökbar Svenska för internationella studenter 1 7,5 hp HT-11
Ej sökbar Svenska för internationella studenter 1 7,5 hp HT-11
Ej sökbar Svenska för internationella studenter 2 7,5 hp HT-11
Ej sökbar Svenska för internationella studenter 2 7,5 hp HT-11
Startar ej Svenska för internationella studenter 3 7,5 hp HT-11
Uppdragsutbildningar
Ej sökbar Matematik för lärare, 45 hp (1-45 hp), åk ... 45 hp (distanskurs) HT-11
Ej sökbar Matematisk fördjupning med didaktiskt pers... 15 hp HT-11
Ej sökbar Teknik för lärare, 15 hp (1-15 hp), åk F-3... 15 hp (distanskurs) HT-11

Ej sökbar = Programmet eller kursen är fullsatt eller har pågått så länge att sena anmälningar ej längre kan tas emot.
Observera att detta inte innebär att övriga kurser garanterat kan ta emot fler sökande eftersom det kan finnas ansökningar under behandling som leder till att kursen blir fullsatt.

Share Dela