Hitta utbildning *

Sök efter utbildning


Avancerat sökformulär

Här nedan listas utbildningar som startar höstterminen 2012 .

Klicka på kolumnrubrikerna för att sortera. Du kan också sortera på område.

() = Distansprogram eller distanskurs

Program
Anm.kod Benämning Start
_
Ej sökbar Tekniskt basår 60 hp HT-12
Datavetenskap
Ej sökbar Civilingenjör i datorsäkerhet 300 hp HT-12
Ej sökbar Civilingenjör i datateknik och elektroteknik 300 hp HT-12
Ej sökbar Magisterprogram i Datavetenskap 60 hp HT-12
Ej sökbar Magisterprogram i Datavetenskap 60 hp HT-12
Ej sökbar Masterprogram i datavetenskap 120 hp HT-12
Ej sökbar Masterprogram i datavetenskap 120 hp HT-12
Ej sökbar Masterprogram i design, interaktion och spelteknologier 120 hp HT-12
Ej sökbar Masterprogram i design, interaktion och spelteknologier 120 hp HT-12
Ej sökbar Data- och systemvetenskap 180 hp HT-12
Ej sökbar IT-säkerhet 180 hp HT-12
Ej sökbar Informationsteknologi 120 hp Helfart (distansprogram) HT-12
Ej sökbar Informationsteknologi 120 hp Halvfart (distansprogram) HT-12
Ej sökbar Spelprogrammering 180 hp HT-12
Startar ej Magisterprogram i Informatik 60 hp (distansprogram) HT-12
Startar ej Magisterprogram i Informatik 60 hp (distansprogram) HT-12
Startar ej Masterprogram i Informatik 120 hp (distansprogram) HT-12
Startar ej Masterprogram i Informatik 120 hp (distansprogram) HT-12
Datorteknik
Startar ej Högskoleingenjör i datateknik/elektroteknik 180 hp (distansprogram) HT-12
Startar ej Datateknik/Elektroteknik 120 hp (distansprogram) HT-12
Digital kultur
Ej sökbar Digital kultur och kommunikation 180 hp HT-12
Ej sökbar Digital kultur och kommunikation 180 hp HT-12
Elektroteknik
Ej sökbar Civilingenjör i datateknik och elektroteknik 300 hp HT-12
Ej sökbar Masterprogram i Elektroteknik med inriktning mot telekommunikationssystem 120 hp HT-12
Ej sökbar Masterprogram i Elektroteknik med inriktning mot telekommunikationssystem 120 hp HT-12
Ej sökbar Automationsteknik 120 hp (distansprogram) HT-12
Ej sökbar Elektroteknik med inriktning mot telekommunikation 180 hp HT-12
Ej sökbar Elektroteknik med inriktning mot telekommunikation 180 hp HT-12
Ej sökbar Säkerhetsteknik 120 hp HT-12
Startar ej Magisterprogram i Elektroteknik med inriktning signalbehandling 60 hp HT-12
Startar ej Magisterprogram i Elektroteknik med inriktning signalbehandling 60 hp HT-12
Startar ej Masterprogram i Elektroteknik med inriktning mot radiokommunikation 120 hp HT-12
Startar ej Masterprogram i Elektroteknik med inriktning mot radiokommunikation 120 hp HT-12
Startar ej Masterprogram i Elektroteknik med inriktning mot signalbehandling 120 hp HT-12
Startar ej Masterprogram i Elektroteknik med inriktning mot signalbehandling 120 hp HT-12
Startar ej Högskoleingenjör i datateknik/elektroteknik 180 hp (distansprogram) HT-12
Startar ej Datateknik/Elektroteknik 120 hp (distansprogram) HT-12
Folkhälsovetenskap
Startar ej Folkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering 180 hp Distans (Helfart) (distansprogram) HT-12
Fysisk planering
Ej sökbar Magisterprogram i Europeisk planering och regional utveckling 60 hp HT-12
Ej sökbar Magisterprogram i Europeisk planering och regional utveckling 60 hp HT-12
Ej sökbar Masterprogram i Europeisk planering och regional utveckling 120 hp HT-12
Ej sökbar Masterprogram i Europeisk planering och regional utveckling 120 hp HT-12
Ej sökbar Masterprogram i Fysisk planering 120 hp HT-12
BTH-PLANET Gemensamt masterprogram i europeisk planering, miljöpolicy och regional utveckling 120 hp HT-12
Ej sökbar Master­program i fysisk planering med inriktning mot urban design i Kina och Europa 120 hp HT-12
Ej sökbar Master­program i fysisk planering med inriktning mot urban design i Kina och Europa 120 hp HT-12
Ej sökbar Fysisk planering 180 hp HT-12
Företagsekonomi
Ej sökbar Ekonom online 180 hp Helfart (distansprogram) HT-12
Ej sökbar Ekonomprogrammet för innovation och affärsutveckling 180 hp HT-12
Industriell ekonomi
Ej sökbar Civilingenjör i Industriell ekonomi 300 hp HT-12
Industriell ekonomi och management
Ej sökbar MBA-programmet 60 hp Halvfart (distansprogram) HT-12
Ej sökbar MBA-programmet 60 hp Halvfart (distansprogram) HT-12
Ej sökbar Magisterprogram i entreprenörskap 60 hp HT-12
Ej sökbar Magisterprogram i entreprenörskap 60 hp HT-12
Ej sökbar Masterprogram i entreprenörskap och innovation 120 hp HT-12
Ej sökbar Masterprogram i entreprenörskap och innovation 120 hp HT-12
Startar ej MBA-programmet 60 hp Campus (Helfart) HT-12
Startar ej MBA-programmet 60 hp Helfart (distansprogram) HT-12
Startar ej MBA-programmet 60 hp Campus (Helfart) HT-12
Startar ej MBA-programmet 60 hp Helfart (distansprogram) HT-12
Maskinteknik
Ej sökbar Civilingenjör i maskinteknik 300 hp HT-12
Ej sökbar Magisterprogram i hållbar produkt- och tjänsteinnovation 60 hp HT-12
Ej sökbar Magisterprogram i hållbar produkt- och tjänsteinnovation 60 hp HT-12
Ej sökbar Masterprogram i maskinteknik med inriktning mot strukturmekanik 120 hp HT-12
Ej sökbar Masterprogram i maskinteknik med inriktning mot strukturmekanik 120 hp HT-12
Ej sökbar Utvecklingsingenjör i maskinteknik 180 hp HT-12
Ej sökbar Produktutveckling 180 hp Helfart (distansprogram) HT-12
Ej sökbar Produktutveckling 180 hp Halvfart (distansprogram) HT-12
Ej sökbar Produktutveckling 120 hp Helfart (distansprogram) HT-12
Ej sökbar Produktutveckling 120 hp Halvfart (distansprogram) HT-12
Startar ej Civilingenjör i Ecodesign och innovation 300 hp HT-12
Medieteknik
Ej sökbar Basår i digitala medier 30 hp HT-12
Ej sökbar Digital ljudproduktion 180 hp HT-12
Ej sökbar Digital bildproduktion 180 hp HT-12
Ej sökbar Digitala spel 180 hp HT-12
Ej sökbar Webbutveckling 180 hp HT-12
Omvårdnad
Ej sökbar Sjuksköterskeprogrammet 180 hp HT-12
Pedagogik
Ej sökbar Magisterprogram i pedagogik för lärande, utveckling och kommunikation 60 hp (distansprogram) HT-12
Ej sökbar Samhällsvetarprogrammet f lärande,utveckling & kommunikation 180 hp Campus HT-12
Ej sökbar Samhällsvetarprogrammet f lärande,utveckling & kommunikation 180 hp Distans (distansprogram) HT-12
Programvaruteknik
Ej sökbar Civilingenjör i spel- och programvaruteknik 300 hp HT-12
BTH-EMSE Europeiskt masterprogram i Software Engineering 120 hp HT-12
Ej sökbar Masterprogram i Software Engineering 120 hp HT-12
Ej sökbar Masterprogram i Software Engineering 120 hp HT-12
Ej sökbar Magisterprogram i Software Engineering 60 hp HT-12
Ej sökbar Magisterprogram i Software Engineering 60 hp HT-12
Ej sökbar Masterprogram i Programvarukvalitet (co-op) 120 hp HT-12
Ej sökbar Masterprogram i Programvarukvalitet (co-op) 120 hp HT-12
Ej sökbar International Software Engineering 180 hp HT-12
Ej sökbar Software Engineering 180 hp HT-12
Ej sökbar Webbprogrammering 180 hp HT-12
Psykologi
Ej sökbar Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation 60 hp (distansprogram) HT-12
Ej sökbar Samhällsvetarprogrammet f lärande,utveckling & kommunikation 180 hp Campus HT-12
Ej sökbar Samhällsvetarprogrammet f lärande,utveckling & kommunikation 180 hp Distans (distansprogram) HT-12
Sociologi
Startar ej Samhällsvetarprogrammet för organisation och samhällsförvaltning 180 hp HT-12
Strategiskt ledarskap för hållbarhet
Ej sökbar Magisterprogram i strategiskt ledarskap för hållbarhet 60 hp HT-12
Ej sökbar Magisterprogram i strategiskt ledarskap för hållbarhet 60 hp HT-12
Tillämpad hälsoteknik
Startar ej Hälsoteknik 180 hp HT-12
Startar ej Hälsoteknik 180 hp (distansprogram) HT-12
Utveckling av digitala spel
Ej sökbar Technical artist i spel 180 hp HT-12
Vårdvetenskap
Startar ej Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot distriktssköterska 75 hp HT-12
Startar ej Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre 60 hp HT-12
Kurspaket
Anm.kod Benämning Start
Ej sökbar Databaser, HTML, CSS, JavaScript och PHP 30 hp helfart (distansprogram) HT-12
Ej sökbar Databaser, HTML, CSS, JavaScript och PHP 30 hp halvfart (distansprogram) HT-12
Ej sökbar Databaser, HTML, CSS, JavaScript och PHP 30 hp kvartsfart (distansprogram) HT-12
Ej sökbar Europeisk planering och regional utveckling 30 hp helfart HT-12
Ej sökbar Påbyggnadsår Säkerhetsteknik 60 hp helfart HT-12
Kurser
Anm.kod Benämning Start
Datateknik
Ej sökbar Databasdrivna webbapplikationer med PHP oc... 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Ej sökbar Databaser och objektorienterad programmeri... 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Ej sökbar Databaser, HTML, CSS och skriptbaserad PHP... 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Ej sökbar Grundkurs IT 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Ej sökbar Inledande programmering i Java 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Ej sökbar Informationssökning för doktorander 3 hp HT-12
Ej sökbar Berättarteknik och litterär gestaltning 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Ej sökbar Objektorienterad programmering i Java 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Ej sökbar Webbdesign och användbarhet 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Ej sökbar Säkerhet i digitala ekosystem 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Informationssäkerhet 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej JavaScript, jQuery och AJAX med HTML5 och PHP 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Design
Ej sökbar Introduktion till medieproduktion 10 hp HT-12
Elektronik
Startar ej Experimentell modalanalys 7,5 hp HT-12
Elektroteknik
Startar ej Grunder i digital ljudteknik 7,5 hp HT-12
Startar ej Mobil kommunikation 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Multimedia över nätverk, grundkurs 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Antennteori 7,5 hp HT-12
Startar ej Avancerad filterdesign 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Flerdimensionell signalbehandling 7,5 hp HT-12
Startar ej Signalbehandling I 7,5 hp HT-12
Startar ej Signalbehandling II 7,5 hp HT-12
Startar ej Tillämpad signalbehandling 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Engelska
Ej sökbar Engelska för internationella studenter: Te... 15 hp HT-12
Ej sökbar Engelska för högskolestudier 7,5 hp HT-12
Ej sökbar Engelska för internationella studenter: Gr... 15 hp HT-12
Folkhälsovetenskap
Startar ej Grundläggande folkhälsovetenskap: samhälle... 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Hot och risker i det moderna samhället 7,5 hp HT-12
Startar ej Hållbar utveckling och hälsa 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Hälsa, informations- och kommunikationstek... 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Hälsofrämjande och förebyggande arbete 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Kvantitativ metod och Epidemiologi 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Livsstil och hälsa 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Mångfald och hälsa 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Folkhälsa då, nu och framtiden 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Strategiskt folkhälsoarbete 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Vetenskapsteori och informationssökning 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Fysik
Startar ej Tillämpad realtidsfysik 7,5 hp HT-12
Startar ej Vågfysik 7,5 hp HT-12
Startar ej Fysik 1 19,5 hp HT-12
Startar ej Fysik för spelteknik 7,5 hp HT-12
Företagsekonomi
Ej sökbar Att marknadsföras och synas på nätet 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Ej sökbar Fördjupningskurs, ekonomistyrning 15 hp (distanskurs) HT-12
Ej sökbar Fördjupningskurs, marknadsföring 15 hp (distanskurs) HT-12
Ej sökbar Fördjupningskurs, organisation och ledning 15 hp (distanskurs) HT-12
Ej sökbar Företagsekonomi, grundkurs 30 hp (distanskurs) HT-12
Ej sökbar Företagsekonomi, grundkurs 30 hp (distanskurs) HT-12
Ej sökbar Grundläggande företagsekonomi 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Ej sökbar Idé- och affärsutveckling 15 hp HT-12
Ej sökbar Organisation och Management: Human Resourc... 7,5 hp HT-12
Ej sökbar Skaffa kapital och investera 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Ej sökbar Strategi och IT 7,5 hp HT-12
Ej sökbar Introduktion till marknadsföring 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Ej sökbar Företagsekonomi, fortsättningskurs 30 hp (distanskurs) HT-12
Ej sökbar Internationell affärsutveckling 7,5 hp HT-12
Startar ej Projekt som arbetsform 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Organisation och organisering 7,5 hp HT-12
Startar ej Metod och uppsatsarbete i företagsekonomi 15 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Marknadsföring av high-tech produkter, tjä... 7,5 hp HT-12
Startar ej Grundläggande företagsekonomi 7,5 hp HT-12
Startar ej Introduktion till marknadsföring 7,5 hp HT-12
Startar ej Företagsekonomi, grundkurs 30 hp HT-12
Startar ej Företagsekonomi, grundkurs 30 hp HT-12
Startar ej Företagsekonomi, fortsättningskurs 30 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Fördjupningskurs, finansiell ekonomi 15 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Beslutsteori I 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Beslutsteori II 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Ekonomistyrning 15 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Affärsredovisning och räkenskapsanalys 7,5 hp HT-12
Historia
Startar ej Teknikhistoria 3 hp HT-12
Industriell ekonomi och organisation
Ej sökbar Introduktion till strategisk hållbar utvec... 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Introduktion till strategisk hållbar utvec... 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Juridik och rättsvetenskap
Ej sökbar Europarättslig grundkurs 7,5 hp HT-12
Ej sökbar Juridisk Översiktskurs 15 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Juridisk Översiktskurs 15 hp HT-12
Startar ej Socialrätt 15 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Beskattningsrätt 15 hp HT-12
Startar ej Beskattningsrätt 15 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Juridisk Översiktskurs 15 hp HT-12
Startar ej Juridisk Översiktskurs 15 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Immaterialrätt och affärsstrategier 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Kinesiska
Ej sökbar Introduktion till Kinesiska I 7,5 hp HT-12
Ej sökbar Introduktion till Kinesiska II 7,5 hp HT-12
Ej sökbar Introduktion till Kinesiska I 7,5 hp HT-12
Kulturvetenskap
Ej sökbar Kulturstudier 1 10 hp HT-12
Ej sökbar Språkstudier 1 10 hp HT-12
Maskinteknik
Startar ej Datorstöd inom Konstruktion 1 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Datorstöd inom Konstruktion 2 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Innovativ och hållbar Produktutveckling 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Kommunikation på distans 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Konstruktionsteknik 1 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Matematik
Startar ej Komplex analys och transformer 7,5 hp HT-12
Startar ej Komputationell Intelligens 7,5 hp HT-12
Startar ej Kryptering 1 7,5 hp HT-12
Startar ej Linjär algebra 7,5 hp HT-12
Startar ej Matematik 2 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Matematik 3 7,5 hp HT-12
Startar ej Matematik 4 7,5 hp HT-12
Startar ej Matematik, fortsättningskurs 7,5 hp HT-12
Startar ej Matematikens historia, grundkurs 7,5 hp HT-12
Startar ej Matematisk analys, fortsättningskurs 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Analys 15 hp HT-12
Startar ej Analys A 7,5 hp HT-12
Startar ej Analys med problemlösning 7,5 hp HT-12
Startar ej Differentialekvationer med Liegruppanalys 7,5 hp HT-12
Startar ej Diskret matematik 7,5 hp HT-12
Matematisk statistik
Startar ej Matematisk statistik 7,5 hp HT-12
Startar ej Stokastiska processer 7,5 hp HT-12
Medicin
Startar ej Smärta och smärtbehandling 7,5 hp HT-12
Miljövetenskap
Startar ej Miljöteknik 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Nationalekonomi
Startar ej Nationalekonomi, grundkurs 30 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Nationalekonomi, grundkurs 30 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Nationalekonomi, grundkurs 30 hp HT-12
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap
Ej sökbar Handledningsmetodik i klinisk sjukskötersk... 7,5 hp HT-12
Ej sökbar Handledningsmetodik i klinisk sjukskötersk... 7,5 hp HT-12
Startar ej Stöd till närstående 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Vetenskap, teori och metod i relation till... 7,5 hp HT-12
Startar ej Forskningsdesign och metod I 7,5 hp HT-12
Startar ej Omvårdnad 30 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Omvårdnad av äldre 7,5 hp HT-12
Startar ej Omvårdnad av äldre med fokus på hälsa och ... 7,5 hp HT-12
Startar ej Organisation, ledning och utveckling av om... 7,5 hp HT-12
Startar ej Smärta – analys och behandling 7,5 hp HT-12
Startar ej e-Hälsa i ett omvårdnadsperspektiv 7,5 hp HT-12
Startar ej Examensarbete på kandidatnivå i vårdvetenskap 30 hp HT-12
Pedagogik
Ej sökbar Metodologikurs Pedagogik och Psykologi ava... 10 hp (distanskurs) HT-12
Ej sökbar Pedagogik, grundkurs 30 hp (distanskurs) HT-12
Ej sökbar Kandidatarbete i pedagogik 15 hp (distanskurs) HT-12
Ej sökbar Högskolepedagogik - introduktionskurs 7,5 hp HT-12
Ej sökbar Högskolepedagogik - projektkurs 7,5 hp HT-12
Startar ej Pedagogisk digital kompetens – Fördjupad nivå 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Pedagogisk digital kompetens – Reflektioner 7,5 hp HT-12
Startar ej Pedagogisk digital kompetens – Reflektioner 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Pedagogik, fortsättningskurs 30 hp HT-12
Startar ej Pedagogik, fortsättningskurs 30 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Pedagogik, grundkurs 30 hp HT-12
Psykologi
Ej sökbar Planering av vetenskapligt arbete inom Ped... 5 hp (distanskurs) HT-12
Ej sökbar Psykologi, avancerad nivå 15 hp (distanskurs) HT-12
Ej sökbar Psykologi, psykologisk forskningsmetodik 30 hp (distanskurs) HT-12
Ej sökbar Kandidatarbete i psykologi 15 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Kognitionspsykologi, grundkurs 7,5 hp HT-12
Startar ej Kognitionspsykologi, känslor, tankar och p... 7,5 hp HT-12
Startar ej Ledarskap och hållbar arbetsmiljö 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Introduktion till Human Factors 7,5 hp HT-12
Startar ej Metakognition – tänkande, reflektion och u... 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Gruppsykologi med inriktning arbetsmiljö 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Arbetspsykologi, grundkurs 7,5 hp HT-12
Startar ej Arbetspsykologi, ledarskap och gruppsykologi 7,5 hp HT-12
Startar ej Psykologiska perspektiv på individen med b... 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Psykologi i arbetslivet 30 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Psykologi grundkurs med inriktning social ... 30 hp HT-12
Startar ej Psykologi grundkurs med inriktning social ... 30 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Psykologi, fortsättningskurs med inriktnin... 30 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Psykologi, fortsättningskurs 30 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Psykologi, grundkurs 30 hp HT-12
Startar ej Psykologi, psykologisk forskningsmetodik 30 hp HT-12
Sociologi
Ej sökbar Sociologi grundkurs 30 hp (distanskurs) HT-12
Ej sökbar Sociologi, fortsättningskurs 30 hp HT-12
Ej sökbar Arbete och hälsa ur ett sociologiskt persp... 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Ej sökbar Hållbar jämställdhet 7,5 hp HT-12
Ej sökbar Ledarskap och offentlig etik 7,5 hp HT-12
Startar ej Arbetssociologi 7,5 hp HT-12
Startar ej Sociologi, fortsättningskurs 30 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Sociologins grunder 7,5 hp HT-12
Startar ej Sociologi grundkurs 30 hp HT-12
Statistik
Startar ej Statistik 1-15 hp 15 hp (distanskurs) HT-12
Svenska/Nordiska Språk
Ej sökbar Svenska för internationella studenter 1 7,5 hp HT-12
Ej sökbar Svenska för internationella studenter 1 7,5 hp HT-12
Ej sökbar Svenska för internationella studenter 2 7,5 hp HT-12
Ej sökbar Svenska för arbetslivet 15 hp HT-12

Ej sökbar = Programmet eller kursen är fullsatt eller har pågått så länge att sena anmälningar ej längre kan tas emot.
Observera att detta inte innebär att övriga kurser garanterat kan ta emot fler sökande eftersom det kan finnas ansökningar under behandling som leder till att kursen blir fullsatt.

Share Dela