Hitta utbildning *

Sök efter utbildning


Avancerat sökformulär

Här nedan listas utbildningar som startar höstterminen 2012 .

Klicka på kolumnrubrikerna för att sortera. Du kan också sortera på område.

() = Distansprogram eller distanskurs

Program
Anm.kod Benämning Start
Startar ej Datateknik/Elektroteknik 120 hp (distansprogram) HT-12
Ej sökbar Elektroteknik med inriktning mot telekommunikation 180 hp HT-12
Ej sökbar Digital kultur och kommunikation 180 hp HT-12
Startar ej Magisterprogram i Informatik 60 hp (distansprogram) HT-12
Ej sökbar Masterprogram i datavetenskap 120 hp HT-12
Ej sökbar Masterprogram i Elektroteknik med inriktning mot telekommunikationssystem 120 hp HT-12
Startar ej Masterprogram i Informatik 120 hp (distansprogram) HT-12
Ej sökbar Masterprogram i Programvarukvalitet (co-op) 120 hp HT-12
Ej sökbar Masterprogram i Software Engineering 120 hp HT-12
Ej sökbar Magisterprogram i pedagogik för lärande, utveckling och kommunikation 60 hp (distansprogram) HT-12
Ej sökbar Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation 60 hp (distansprogram) HT-12
Startar ej MBA-programmet 60 hp Campus (Helfart) HT-12
Ej sökbar MBA-programmet 60 hp Halvfart (distansprogram) HT-12
Startar ej MBA-programmet 60 hp Helfart (distansprogram) HT-12
Startar ej Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot distriktssköterska 75 hp HT-12
Startar ej Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre 60 hp HT-12
Ej sökbar Magisterprogram i strategiskt ledarskap för hållbarhet 60 hp HT-12
Startar ej Masterprogram i Elektroteknik med inriktning mot radiokommunikation 120 hp HT-12
Startar ej Masterprogram i Elektroteknik med inriktning mot signalbehandling 120 hp HT-12
Ej sökbar Masterprogram i maskinteknik med inriktning mot strukturmekanik 120 hp HT-12
Ej sökbar Magisterprogram i Europeisk planering och regional utveckling 60 hp HT-12
Ej sökbar Master­program i fysisk planering med inriktning mot urban design i Kina och Europa 120 hp HT-12
Ej sökbar Masterprogram i Fysisk planering 120 hp HT-12
Ej sökbar Masterprogram i design, interaktion och spelteknologier 120 hp HT-12
Ej sökbar Magisterprogram i entreprenörskap 60 hp HT-12
Ej sökbar Masterprogram i entreprenörskap och innovation 120 hp HT-12
Ej sökbar Magisterprogram i Datavetenskap 60 hp HT-12
Ej sökbar Magisterprogram i Software Engineering 60 hp HT-12
Ej sökbar Masterprogram i Europeisk planering och regional utveckling 120 hp HT-12
Ej sökbar Magisterprogram i hållbar produkt- och tjänsteinnovation 60 hp HT-12
Startar ej Magisterprogram i Elektroteknik med inriktning signalbehandling 60 hp HT-12
Ej sökbar Civilingenjör i datateknik och elektroteknik 300 hp HT-12
Ej sökbar Civilingenjör i datorsäkerhet 300 hp HT-12
Ej sökbar Civilingenjör i spel- och programvaruteknik 300 hp HT-12
Startar ej Högskoleingenjör i datateknik/elektroteknik 180 hp (distansprogram) HT-12
Ej sökbar Informationsteknologi 120 hp Helfart (distansprogram) HT-12
Ej sökbar Informationsteknologi 120 hp Halvfart (distansprogram) HT-12
Ej sökbar International Software Engineering 180 hp HT-12
Ej sökbar IT-säkerhet 180 hp HT-12
Ej sökbar Software Engineering 180 hp HT-12
Ej sökbar Spelprogrammering 180 hp HT-12
Ej sökbar Säkerhetsteknik 120 hp HT-12
Ej sökbar Technical artist i spel 180 hp HT-12
Ej sökbar Basår i digitala medier 30 hp HT-12
Ej sökbar Digital bildproduktion 180 hp HT-12
Ej sökbar Digital ljudproduktion 180 hp HT-12
Ej sökbar Digitala spel 180 hp HT-12
Ej sökbar Webbutveckling 180 hp HT-12
Ej sökbar Samhällsvetarprogrammet f lärande,utveckling & kommunikation 180 hp Campus HT-12
Startar ej Folkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering 180 hp Distans (Helfart) (distansprogram) HT-12
Startar ej Hälsoteknik 180 hp (distansprogram) HT-12
Startar ej Hälsoteknik 180 hp HT-12
Ej sökbar Sjuksköterskeprogrammet 180 hp HT-12
Ej sökbar Samhällsvetarprogrammet f lärande,utveckling & kommunikation 180 hp Distans (distansprogram) HT-12
Ej sökbar Ekonom online 180 hp Helfart (distansprogram) HT-12
Ej sökbar Ekonomprogrammet för innovation och affärsutveckling 180 hp HT-12
Startar ej Samhällsvetarprogrammet för organisation och samhällsförvaltning 180 hp HT-12
Ej sökbar Fysisk planering 180 hp HT-12
Ej sökbar Digital kultur och kommunikation 180 hp HT-12
Ej sökbar Data- och systemvetenskap 180 hp HT-12
Ej sökbar Automationsteknik 120 hp (distansprogram) HT-12
Ej sökbar Tekniskt basår 60 hp HT-12
Ej sökbar Produktutveckling 180 hp Helfart (distansprogram) HT-12
Ej sökbar Produktutveckling 180 hp Halvfart (distansprogram) HT-12
Ej sökbar Produktutveckling 120 hp Helfart (distansprogram) HT-12
Ej sökbar Produktutveckling 120 hp Halvfart (distansprogram) HT-12
Startar ej Civilingenjör i Ecodesign och innovation 300 hp HT-12
Ej sökbar Civilingenjör i Industriell ekonomi 300 hp HT-12
Ej sökbar Civilingenjör i maskinteknik 300 hp HT-12
Ej sökbar Elektroteknik med inriktning mot telekommunikation 180 hp HT-12
Ej sökbar Utvecklingsingenjör i maskinteknik 180 hp HT-12
Ej sökbar Webbprogrammering 180 hp HT-12
Startar ej Magisterprogram i Informatik 60 hp (distansprogram) HT-12
Ej sökbar Masterprogram i datavetenskap 120 hp HT-12
Ej sökbar Masterprogram i Elektroteknik med inriktning mot telekommunikationssystem 120 hp HT-12
Startar ej Masterprogram i Informatik 120 hp (distansprogram) HT-12
Ej sökbar Masterprogram i Programvarukvalitet (co-op) 120 hp HT-12
Ej sökbar Masterprogram i Software Engineering 120 hp HT-12
Ej sökbar MBA-programmet 60 hp Halvfart (distansprogram) HT-12
Startar ej MBA-programmet 60 hp Campus (Helfart) HT-12
Ej sökbar Masterprogram i design, interaktion och spelteknologier 120 hp HT-12
Startar ej MBA-programmet 60 hp Helfart (distansprogram) HT-12
Ej sökbar Masterprogram i maskinteknik med inriktning mot strukturmekanik 120 hp HT-12
Startar ej Masterprogram i Elektroteknik med inriktning mot signalbehandling 120 hp HT-12
Ej sökbar Magisterprogram i strategiskt ledarskap för hållbarhet 60 hp HT-12
Ej sökbar Magisterprogram i Europeisk planering och regional utveckling 60 hp HT-12
Ej sökbar Master­program i fysisk planering med inriktning mot urban design i Kina och Europa 120 hp HT-12
Startar ej Masterprogram i Elektroteknik med inriktning mot radiokommunikation 120 hp HT-12
Ej sökbar Magisterprogram i entreprenörskap 60 hp HT-12
Ej sökbar Masterprogram i entreprenörskap och innovation 120 hp HT-12
Ej sökbar Magisterprogram i Software Engineering 60 hp HT-12
Ej sökbar Magisterprogram i Datavetenskap 60 hp HT-12
Ej sökbar Masterprogram i Europeisk planering och regional utveckling 120 hp HT-12
Ej sökbar Magisterprogram i hållbar produkt- och tjänsteinnovation 60 hp HT-12
Startar ej Magisterprogram i Elektroteknik med inriktning signalbehandling 60 hp HT-12
BTH-EMSE Europeiskt masterprogram i Software Engineering 120 hp HT-12
BTH-PLANET Gemensamt masterprogram i europeisk planering, miljöpolicy och regional utveckling 120 hp HT-12
Kurspaket
Anm.kod Benämning Start
Ej sökbar Databaser, HTML, CSS, JavaScript och PHP 30 hp helfart (distansprogram) HT-12
Ej sökbar Databaser, HTML, CSS, JavaScript och PHP 30 hp halvfart (distansprogram) HT-12
Ej sökbar Databaser, HTML, CSS, JavaScript och PHP 30 hp kvartsfart (distansprogram) HT-12
Ej sökbar Europeisk planering och regional utveckling 30 hp helfart HT-12
Ej sökbar Påbyggnadsår Säkerhetsteknik 60 hp helfart HT-12
Kurser
Anm.kod Benämning Start
Ej sökbar Svenska för arbetslivet 15 hp HT-12
Ej sökbar Databasdrivna webbapplikationer med PHP oc... 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Ej sökbar Databaser och objektorienterad programmeri... 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Ej sökbar Databaser, HTML, CSS och skriptbaserad PHP... 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej JavaScript, jQuery och AJAX med HTML5 och PHP 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Ej sökbar Grundkurs IT 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Informationssäkerhet 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Ej sökbar Inledande programmering i Java 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Mobil kommunikation 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Multimedia över nätverk, grundkurs 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Ej sökbar Objektorienterad programmering i Java 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Ej sökbar Webbdesign och användbarhet 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Ej sökbar Säkerhet i digitala ekosystem 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Ej sökbar Introduktion till medieproduktion 10 hp HT-12
Ej sökbar Kulturstudier 1 10 hp HT-12
Ej sökbar Språkstudier 1 10 hp HT-12
Ej sökbar Informationssökning för doktorander 3 hp HT-12
Ej sökbar Berättarteknik och litterär gestaltning 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Ej sökbar Engelska för internationella studenter: Te... 15 hp HT-12
Ej sökbar Engelska för högskolestudier 7,5 hp HT-12
Ej sökbar Engelska för internationella studenter: Gr... 15 hp HT-12
Ej sökbar Introduktion till Kinesiska I 7,5 hp HT-12
Ej sökbar Introduktion till Kinesiska II 7,5 hp HT-12
Ej sökbar Introduktion till Kinesiska I 7,5 hp HT-12
Ej sökbar Svenska för internationella studenter 1 7,5 hp HT-12
Ej sökbar Svenska för internationella studenter 1 7,5 hp HT-12
Ej sökbar Svenska för internationella studenter 2 7,5 hp HT-12
Startar ej Antennteori 7,5 hp HT-12
Startar ej Avancerad filterdesign 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Flerdimensionell signalbehandling 7,5 hp HT-12
Startar ej Signalbehandling I 7,5 hp HT-12
Startar ej Signalbehandling II 7,5 hp HT-12
Startar ej Tillämpad signalbehandling 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Analys 15 hp HT-12
Startar ej Analys A 7,5 hp HT-12
Startar ej Analys med problemlösning 7,5 hp HT-12
Startar ej Differentialekvationer med Liegruppanalys 7,5 hp HT-12
Startar ej Diskret matematik 7,5 hp HT-12
Startar ej Fysik 1 19,5 hp HT-12
Startar ej Fysik för spelteknik 7,5 hp HT-12
Startar ej Komplex analys och transformer 7,5 hp HT-12
Startar ej Komputationell Intelligens 7,5 hp HT-12
Startar ej Kryptering 1 7,5 hp HT-12
Startar ej Linjär algebra 7,5 hp HT-12
Startar ej Matematik 2 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Matematik 3 7,5 hp HT-12
Startar ej Matematik 4 7,5 hp HT-12
Startar ej Matematik, fortsättningskurs 7,5 hp HT-12
Startar ej Matematikens historia, grundkurs 7,5 hp HT-12
Startar ej Matematisk analys, fortsättningskurs 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Matematisk statistik 7,5 hp HT-12
Startar ej Statistik 1-15 hp 15 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Stokastiska processer 7,5 hp HT-12
Startar ej Vågfysik 7,5 hp HT-12
Startar ej Datorstöd inom Konstruktion 1 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Datorstöd inom Konstruktion 2 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Innovativ och hållbar Produktutveckling 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Kommunikation på distans 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Konstruktionsteknik 1 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Miljöteknik 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Experimentell modalanalys 7,5 hp HT-12
Startar ej Teknikhistoria 3 hp HT-12
Startar ej Tillämpad realtidsfysik 7,5 hp HT-12
Startar ej Grunder i digital ljudteknik 7,5 hp HT-12
Startar ej Introduktion till strategisk hållbar utvec... 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Ej sökbar Introduktion till strategisk hållbar utvec... 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej e-Hälsa i ett omvårdnadsperspektiv 7,5 hp HT-12
Startar ej Examensarbete på kandidatnivå i vårdvetenskap 30 hp HT-12
Startar ej Folkhälsa då, nu och framtiden 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Forskningsdesign och metod I 7,5 hp HT-12
Startar ej Grundläggande folkhälsovetenskap: samhälle... 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Hot och risker i det moderna samhället 7,5 hp HT-12
Startar ej Hållbar utveckling och hälsa 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Hälsa, informations- och kommunikationstek... 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Hälsofrämjande och förebyggande arbete 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Kvantitativ metod och Epidemiologi 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Livsstil och hälsa 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Mångfald och hälsa 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Omvårdnad 30 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Omvårdnad av äldre 7,5 hp HT-12
Startar ej Omvårdnad av äldre med fokus på hälsa och ... 7,5 hp HT-12
Startar ej Organisation, ledning och utveckling av om... 7,5 hp HT-12
Startar ej Smärta – analys och behandling 7,5 hp HT-12
Startar ej Smärta och smärtbehandling 7,5 hp HT-12
Startar ej Strategiskt folkhälsoarbete 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Stöd till närstående 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Vetenskap, teori och metod i relation till... 7,5 hp HT-12
Startar ej Vetenskapsteori och informationssökning 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Ej sökbar Handledningsmetodik i klinisk sjukskötersk... 7,5 hp HT-12
Ej sökbar Handledningsmetodik i klinisk sjukskötersk... 7,5 hp HT-12
Startar ej Affärsredovisning och räkenskapsanalys 7,5 hp HT-12
Ej sökbar Arbete och hälsa ur ett sociologiskt persp... 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Arbetspsykologi, grundkurs 7,5 hp HT-12
Startar ej Arbetspsykologi, ledarskap och gruppsykologi 7,5 hp HT-12
Startar ej Arbetssociologi 7,5 hp HT-12
Ej sökbar Att marknadsföras och synas på nätet 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Beskattningsrätt 15 hp HT-12
Startar ej Beskattningsrätt 15 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Beslutsteori I 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Beslutsteori II 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Ekonomistyrning 15 hp (distanskurs) HT-12
Ej sökbar Fördjupningskurs, ekonomistyrning 15 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Fördjupningskurs, finansiell ekonomi 15 hp (distanskurs) HT-12
Ej sökbar Fördjupningskurs, marknadsföring 15 hp (distanskurs) HT-12
Ej sökbar Fördjupningskurs, organisation och ledning 15 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Företagsekonomi, fortsättningskurs 30 hp (distanskurs) HT-12
Ej sökbar Företagsekonomi, grundkurs 30 hp (distanskurs) HT-12
Ej sökbar Företagsekonomi, grundkurs 30 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Företagsekonomi, grundkurs 30 hp HT-12
Startar ej Företagsekonomi, grundkurs 30 hp HT-12
Ej sökbar Grundläggande företagsekonomi 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Grundläggande företagsekonomi 7,5 hp HT-12
Startar ej Gruppsykologi med inriktning arbetsmiljö 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Ej sökbar Hållbar jämställdhet 7,5 hp HT-12
Ej sökbar Idé- och affärsutveckling 15 hp HT-12
Startar ej Immaterialrätt och affärsstrategier 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Introduktion till Human Factors 7,5 hp HT-12
Startar ej Introduktion till marknadsföring 7,5 hp HT-12
Startar ej Juridisk Översiktskurs 15 hp HT-12
Startar ej Juridisk Översiktskurs 15 hp (distanskurs) HT-12
Ej sökbar Kandidatarbete i pedagogik 15 hp (distanskurs) HT-12
Ej sökbar Kandidatarbete i psykologi 15 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Kognitionspsykologi, grundkurs 7,5 hp HT-12
Startar ej Kognitionspsykologi, känslor, tankar och p... 7,5 hp HT-12
Startar ej Ledarskap och hållbar arbetsmiljö 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Ej sökbar Ledarskap och offentlig etik 7,5 hp HT-12
Startar ej Marknadsföring av high-tech produkter, tjä... 7,5 hp HT-12
Startar ej Metakognition – tänkande, reflektion och u... 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Metod och uppsatsarbete i företagsekonomi 15 hp (distanskurs) HT-12
Ej sökbar Metodologikurs Pedagogik och Psykologi ava... 10 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Nationalekonomi, grundkurs 30 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Nationalekonomi, grundkurs 30 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Nationalekonomi, grundkurs 30 hp HT-12
Ej sökbar Organisation och Management: Human Resourc... 7,5 hp HT-12
Startar ej Organisation och organisering 7,5 hp HT-12
Startar ej Pedagogik, fortsättningskurs 30 hp HT-12
Startar ej Pedagogik, fortsättningskurs 30 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Pedagogik, grundkurs 30 hp HT-12
Ej sökbar Pedagogik, grundkurs 30 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Pedagogisk digital kompetens – Fördjupad nivå 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Pedagogisk digital kompetens – Reflektioner 7,5 hp HT-12
Startar ej Pedagogisk digital kompetens – Reflektioner 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Ej sökbar Planering av vetenskapligt arbete inom Ped... 5 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Projekt som arbetsform 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Psykologi i arbetslivet 30 hp (distanskurs) HT-12
Ej sökbar Psykologi, avancerad nivå 15 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Psykologi, fortsättningskurs 30 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Psykologi, grundkurs 30 hp HT-12
Startar ej Psykologi, psykologisk forskningsmetodik 30 hp HT-12
Ej sökbar Psykologi, psykologisk forskningsmetodik 30 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Psykologiska perspektiv på individen med b... 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Ej sökbar Skaffa kapital och investera 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Socialrätt 15 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Sociologi grundkurs 30 hp HT-12
Ej sökbar Sociologi, fortsättningskurs 30 hp HT-12
Startar ej Sociologi, fortsättningskurs 30 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Sociologins grunder 7,5 hp HT-12
Ej sökbar Strategi och IT 7,5 hp HT-12
Ej sökbar Introduktion till marknadsföring 7,5 hp (distanskurs) HT-12
Ej sökbar Europarättslig grundkurs 7,5 hp HT-12
Ej sökbar Företagsekonomi, fortsättningskurs 30 hp (distanskurs) HT-12
Ej sökbar Sociologi grundkurs 30 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Psykologi grundkurs med inriktning social ... 30 hp HT-12
Startar ej Psykologi grundkurs med inriktning social ... 30 hp (distanskurs) HT-12
Startar ej Psykologi, fortsättningskurs med inriktnin... 30 hp (distanskurs) HT-12
Ej sökbar Internationell affärsutveckling 7,5 hp HT-12
Startar ej Juridisk Översiktskurs 15 hp HT-12
Ej sökbar Juridisk Översiktskurs 15 hp (distanskurs) HT-12
Ej sökbar Högskolepedagogik - introduktionskurs 7,5 hp HT-12
Ej sökbar Högskolepedagogik - projektkurs 7,5 hp HT-12

Ej sökbar = Programmet eller kursen är fullsatt eller har pågått så länge att sena anmälningar ej längre kan tas emot.
Observera att detta inte innebär att övriga kurser garanterat kan ta emot fler sökande eftersom det kan finnas ansökningar under behandling som leder till att kursen blir fullsatt.

Share Dela