Sökresultat

Klicka på kolumnrubrikerna för att sortera. Du kan också sortera på område.

() = Distansprogram eller distanskurs

Program
Anm.kod Benämning Start
Start vårterminen 2016
Grundutbildning
BTH-88116 Sjuksköterskeprogrammet 180 hp VT-16
Start höstterminen 2015
Behörighetsgivande förutbildning
Ej sökbar Tekniskt basår 60 hp HT-15
Grundutbildning
Ej sökbar Civilingenjör i datorsäkerhet 300 hp HT-15
Ej sökbar Civilingenjör i industriell ekonomi 300 hp HT-15
Ej sökbar Civilingenjör i maskinteknik 300 hp HT-15
Ej sökbar Civilingenjör i spel- och programvaruteknik 300 hp HT-15
Ej sökbar Digital bildproduktion 180 hp HT-15
Ej sökbar Digital ljudproduktion 180 hp HT-15
Ej sökbar Digitala spel 180 hp HT-15
Ej sökbar Fysisk planering 180 hp HT-15
Ej sökbar Högskoleingenjör i maskinteknik 180 hp HT-15
Ej sökbar International Software Engineering 180 hp HT-15
Ej sökbar IT-säkerhet 180 hp HT-15
Ej sökbar Produktutveckling 120 hp Halvfart (distansprogram) HT-15
Ej sökbar Produktutveckling 120 hp Helfart (distansprogram) HT-15
Ej sökbar Sjuksköterskeprogrammet 180 hp HT-15
Ej sökbar Software Engineering 180 hp HT-15
Ej sökbar Spelprogrammering 180 hp HT-15
Ej sökbar Technical artist i spel 180 hp HT-15
Ej sökbar Webbprogrammering 180 hp HT-15
Ej sökbar Webbutveckling 180 hp HT-15
Startar ej Ekonom online 180 hp Helfart (startar ej ht 2015) (distansprogram) HT-15
Påbyggnadsutbildning
Ej sökbar Gemensamt masterprogram i europeisk planering, miljöpolicy och regional utveckling 120 hp HT-15
Ej sökbar Magisterprogram i hållbar stadsplanering 60 hp HT-15
Ej sökbar Magisterprogram i strategiskt ledarskap för hållbarhet 60 hp HT-15
Ej sökbar Masterprogram i datavetenskap 120 hp HT-15
Ej sökbar Masterprogram i Elektroteknik med inriktning mot signalbehandling 120 hp HT-15
Ej sökbar Masterprogram i Elektroteknik med inriktning mot telekommunikationssystem 120 hp HT-15
Ej sökbar Masterprogram i Hållbar produkt- och tjänsteinnovation 120 hp HT-15
Ej sökbar Masterprogram i maskinteknik med inriktning mot strukturmekanik 120 hp HT-15
Ej sökbar Masterprogram i Software Engineering 120 hp HT-15
Ej sökbar Masterprogram i stadsplanering 120 hp HT-15
Ej sökbar Masterprogram i strategisk fysisk planering 120 hp HT-15
Ej sökbar MBA-programmet 60 hp Halvfart (distansprogram) HT-15
Ej sökbar Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre 60 hp HT-15
Startar ej Masterprogram i mobila och uppkopplade mjukvaruintensiva system 120 hp (startar ej ht 2015) HT-15
Kurser
Anm.kod Benämning Start
Start vårterminen 2016
Fristående kurser
BTH-C5532 Agile och Lean utveckling av mjukvaruinten... 7,5 hp (distanskurs) VT-16
BTH-G5542 Analys och modellering av dynamiska egensk... 3 hp (distanskurs) VT-16
BTH-G5541 Analys och modellering av elektrotekniska ... 3 hp (distanskurs) VT-16
BTH-G5543 Analys och Modellering av Smarta hem och h... 3 hp (distanskurs) VT-16
BTH-C5531 Datorgrafik 7,5 hp (distanskurs) VT-16
BTH-H5505 e-Hälsa i ett omvårdnadsperspektiv 7,5 hp (distanskurs) VT-16
BTH-M5510 Högskolepedagogik - projektkurs 7,5 hp VT-16
BTH-D5300 Informationssökning för doktorander 3 hp (distanskurs) VT-16
BTH-G5545 Introduktion till strategisk hållbar utvec... 7,5 hp (distanskurs) VT-16
BTH-G5546 Lean Produktion 7,5 hp (distanskurs) VT-16
BTH-G5544 Miljöstyrning 7,5 hp (distanskurs) VT-16
BTH-G5540 Modellering 2 3 hp (distanskurs) VT-16
Startar ej Introduktion till Kinesiska I 7,5 hp (distanskurs) VT-16
Startar ej Introduktion till Kinesiska I 7,5 hp VT-16
Startar ej Introduktion till Kinesiska II 7,5 hp (distanskurs) VT-16
Startar ej Kinesiska, Grundkurs 15 hp (distanskurs) VT-16
Sommarkurser
BTH-S5511 App-utveckling med bildtillämpningar 15 hp (distanskurs) SOM16
BTH-S5510 App-utveckling med ljudtillämpningar – frå... 15 hp (distanskurs) SOM16
BTH-S5512 Beräknings- och simuleringsteknik 3 hp (distanskurs) SOM16
BTH-S5515 Berättartekniker för musik och ljud i film 7,5 hp SOM16
BTH-S5513 Startup camp – idé- och konceptutveckling ... 15 hp SOM16
BTH-S5514 Startup camp 2 – get it done 15 hp SOM16
Start höstterminen 2015
Fristående kurser
BTH-C5515 3D-programmering I 7,5 hp HT-15
Ej sökbar Agile och Lean utveckling av mjukvaruinten... 7,5 hp (distanskurs) HT-15
BTH-G5505 Analog- och digitalteknik 7,5 hp (distanskurs) HT-15
BTH-G5514 Analys 1 6 hp HT-15
Ej sökbar Analys 2 6 hp HT-15
Ej sökbar Antennteori 7,5 hp HT-15
Ej sökbar App-utveckling med ljudtillämpningar – frå... 15 hp (distanskurs) HT-15
BTH-C5516 Artificiell intelligens för spel 7,5 hp HT-15
Ej sökbar Automation 1 7,5 hp (distanskurs) HT-15
BTH-G5533 Avancerad Tillämpad Signalbehandling 7,5 hp (distanskurs) HT-15
BTH-C5506 Beslutsstödjande system 7,5 hp HT-15
Ej sökbar Datorstöd inom Konstruktion 1 7,5 hp (distanskurs) HT-15
Ej sökbar Datorstöd inom Konstruktion 2 7,5 hp (distanskurs) HT-15
BTH-C5517 Datorsystemssäkerhet 7,5 hp HT-15
BTH-G5522 Differentialekvationer med Liegruppanalys 7,5 hp HT-15
BTH-G5520 Diskret matematik 7,5 hp HT-15
BTH-G5523 Flervariabelanalys 6 hp HT-15
BTH-G5532 Fysik fortsättningskurs 8 hp HT-15
Ej sökbar Fysik grundkurs 4 hp HT-15
Ej sökbar Fördjupningskurs ekonomistyrning 15 hp (distanskurs) HT-15
BTH-C5518 Fördjupningskurs i Datavetenskap och kommu... 7,5 hp HT-15
Ej sökbar Fördjupningskurs, marknadsföring 15 hp (distanskurs) HT-15
Ej sökbar Fördjupningskurs, organisation och ledning 15 hp (distanskurs) HT-15
BTH-G5504 Green Networking 7,5 hp HT-15
BTH-G5519 Grunder i LaTeX 2 hp HT-15
Ej sökbar Grunder i spelutveckling 7,5 hp HT-15
BTH-G5526 Grundläggande mekanik för tekniker 7,5 hp (distanskurs) HT-15
Ej sökbar Handledningsmetodik i klinisk sjukskötersk... 7,5 hp, riktar sig till sjuksköterskor HT-15
Ej sökbar Handledningsmetodik i klinisk sjukskötersk... 7,5 hp HT-15
Ej sökbar Högskolepedagogik - introduktionskurs 7,5 hp HT-15
Ej sökbar Inledande programmering i Java 7,5 hp (distanskurs) HT-15
Ej sökbar Innovativ och hållbar Produktutveckling 7,5 hp (distanskurs) HT-15
Ej sökbar Introduktion till Kinesiska I 7,5 hp (distanskurs) HT-15
Ej sökbar Introduktion till Kinesiska I 7,5 hp HT-15
BTH-K5502 Introduktion till Kinesiska II 7,5 hp (distanskurs) HT-15
BTH-K5503 Introduktion till Kinesiska II 7,5 hp HT-15
Ej sökbar Introduktion till marknadsföring 7,5 hp (distanskurs) HT-15
Ej sökbar Kapacitetsanalys 7,5 hp HT-15
Ej sökbar Kinesiska, Grundkurs 15 hp HT-15
Ej sökbar Kommunikation på distans 7,5 hp (distanskurs) HT-15
Ej sökbar Komplex analys och transformer 7,5 hp HT-15
BTH-G5521 Kryptering 1 8 hp HT-15
Ej sökbar Lean Produktion 7,5 hp (distanskurs) HT-15
Ej sökbar Linjär algebra 1 6 hp HT-15
Ej sökbar Livsstil och hälsa 7,5 hp (distanskurs) HT-15
BTH-C5509 Lokala nätverk 7,5 hp HT-15
BTH-C5507 Maskininlärning 7,5 hp HT-15
Ej sökbar Matematik grundkurs 4 hp HT-15
Ej sökbar Matematisk statistik 6 hp HT-15
BTH-G5500 Mobil kommunikation 7,5 hp HT-15
BTH-G5534 Modellering 1 3 hp (distanskurs) HT-15
Ej sökbar Organisation, grundkurs 7,5 hp (distanskurs) HT-15
BTH-C5503 Prestandaoptimering 7,5 hp HT-15
Ej sökbar Programmering i UNIX-miljö 7,5 hp HT-15
BTH-C5508 Programvarusäkerhet 7,5 hp HT-15
BTH-G5507 Signalbehandling I 7,5 hp HT-15
Ej sökbar Signalbehandling II 7,5 hp HT-15
BTH-G5524 Stokastiska processer 7,5 hp HT-15
Ej sökbar TCP/IP Internetteknik 7,5 hp HT-15
Ej sökbar Tillverkningsanpassad konstruktion 7,5 hp (distanskurs) HT-15
Ej sökbar Tillämpad artificiell intelligens 7,5 hp HT-15
Ej sökbar UNIX och Linux, en översikt och introduktion 7,5 hp HT-15
BTH-G5503 Verktyg för analys av nätverk och tjänster 7,5 hp HT-15
Startar ej Introduktion till datasäkerhet 7,5 hp HT-15
Startar ej Människa-dator interaktion 6 hp HT-15
Startar ej Nätverkskommunikation 5 hp HT-15
Startar ej Programmering i Java 10 hp HT-15

Ej sökbar = Programmet eller kursen är fullsatt eller har pågått så länge att sena anmälningar ej längre kan tas emot.
Observera att detta inte innebär att övriga kurser garanterat kan ta emot fler sökande eftersom det kan finnas ansökningar under behandling som leder till att kursen blir fullsatt.

Share Dela