Hitta utbildning *

Sök efter utbildning


Avancerat sökformulär

Här nedan listas utbildningar som startar vårterminen 2014 .

Klicka på kolumnrubrikerna för att sortera. Du kan också sortera på område.

() = Distansprogram eller distanskurs

Program
Anm.kod Benämning Start
Start vårterminen 2014
Grundutbildning
Ej sökbar Sjuksköterskeprogrammet 180 hp VT-14
Kurspaket
Anm.kod Benämning Start
Ej sökbar Databaser, HTML, CSS, JavaScript och PHP 30 hp helfart (distansprogram) VT-14
Ej sökbar Databaser, HTML, CSS, JavaScript och PHP 30 hp halvfart (distansprogram) VT-14
Ej sökbar Databaser, HTML, CSS, JavaScript och PHP 30 hp kvartsfart (distansprogram) VT-14
Ej sökbar Europeisk sammanhållningspolicy och regional utveckling 30 hp helfart VT-14
Ej sökbar Företagsekonomi, grundkurs 30 hp helfart (distansprogram) VT-14
Ej sökbar Ekonomistyrning med kandidatarbete i företagsekonomi 30 hp helfart (distansprogram) VT-14
Ej sökbar Marknadsföring med kandidatarbete i företagsekonomi 30 hp helfart (distansprogram) VT-14
Ej sökbar Organisation och ledning med kandidatarbete i företagsekonomi 30 hp helfart (distansprogram) VT-14
Kurser
Anm.kod Benämning Start
Start vårterminen 2014
Fristående kurser
Ej sökbar Arbetsintegrerat lärande – innovation och ... 10 hp VT-14
Ej sökbar Arbetsintegrerat lärande - innovation och ... 10 hp VT-14
Ej sökbar Arbetsintegrerat lärande – innovation och ... 10 hp VT-14
Ej sökbar Databasdrivna webbapplikationer med PHP oc... 7,5 hp (distanskurs) VT-14
Ej sökbar Databaser och objektorienterad programmeri... 7,5 hp (distanskurs) VT-14
Ej sökbar Databaser, HTML, CSS och skriptbaserad PHP... 7,5 hp (distanskurs) VT-14
Ej sökbar Energi- och transportsystem i samhällsplan... 4 hp VT-14
Ej sökbar Energisystem 1 Naturresurser 6 hp VT-14
Ej sökbar Grundläggande hållfasthetslära för tekniker 7,5 hp (distanskurs) VT-14
Ej sökbar Grundläggande maskinelement för tekniker 7,5 hp (distanskurs) VT-14
Ej sökbar Högskolepedagogik - introduktionskurs 7,5 hp VT-14
Ej sökbar Informationssökning för doktorander 3 hp VT-14
Ej sökbar Inledande programmering i Java 7,5 hp (distanskurs) VT-14
Ej sökbar Introduktion till Kinesiska I 7,5 hp VT-14
Ej sökbar Introduktion till Kinesiska I 7,5 hp (distanskurs) VT-14
Ej sökbar Introduktion till Kinesiska II 7,5 hp VT-14
Ej sökbar Introduktion till Kinesiska II 7,5 hp (distanskurs) VT-14
Ej sökbar Introduktion till strategisk hållbar utvec... 7,5 hp (distanskurs) VT-14
Ej sökbar JavaScript, jQuery och AJAX med HTML5 och PHP 7,5 hp (distanskurs) VT-14
Ej sökbar Kinesiska, Grundkurs 15 hp VT-14
Ej sökbar Kvalitetsutveckling 7,5 hp (distanskurs) VT-14
Ej sökbar Lean Produktion 7,5 hp (distanskurs) VT-14
Ej sökbar Livsstil och hälsa 7,5 hp (distanskurs) VT-14
Ej sökbar Statistik, grundkurs 7,5 hp VT-14
Ej sökbar Säkerhet i digitala ekosystem 7,5 hp (distanskurs) VT-14
Ej sökbar Tillverkningsmetoder 7,5 hp (distanskurs) VT-14
Ej sökbar Tillämpad signalbehandling 7,5 hp (distanskurs) VT-14
Startar ej Högskolepedagogik - projektkurs 7,5 hp VT-14
Startar ej Lärande om hållbar utveckling i skolkontexter 10 hp (distanskurs) VT-14
Programkurser - Endast för studerande på program
Ej sökbar Interkulturella perspektiv inom hälso- och... 7,5 hp VT-14
Sommarkurser
Ej sökbar App-utveckling med ljudtillämpningar – frå... 15 hp (distanskurs) SOM14
Ej sökbar Arbetsintegrerat lärande – innovation och ... 10 hp SOM14
Ej sökbar Arbetsintegrerat lärande - innovation och ... 10 hp SOM14
Ej sökbar Arbetsintegrerat lärande – innovation och ... 10 hp SOM14
Ej sökbar Arbetsintegrerat lärande – innovation och ... 10 hp SOM14
Ej sökbar Arbetsintegrerat lärande – innovation och ... 10 hp SOM14
Ej sökbar Berättartekniker för musik och ljud i film 7,5 hp SOM14
Ej sökbar Introduktion till Kinesiska I 7,5 hp (distanskurs) SOM14
Ej sökbar Realtidsramverk för webb 7,5 hp SOM14
Ej sökbar Startup camp – idé- och konceptutveckling ... 15 hp SOM14
Ej sökbar Startup camp 2 – get it done 15 hp SOM14
Ej sökbar Tillämpad signalbehandling 7,5 hp (distanskurs) SOM14
Ej sökbar Ämnesintegrerat innovationsprojekt 15 hp SOM14
Ej sökbar Ämnesintegrerat innovationsprojekt för eko... 15 hp SOM14
Ej sökbar Ämnesintegrerat innovationsprojekt för med... 15 hp SOM14
Ej sökbar Ämnesintegrerat innovationsprojekt för pro... 15 hp SOM14
Startar ej Arbetsintegrerat lärande – innovation och ... 10 hp SOM14
Startar ej Arbetsintegrerat lärande – innovation och ... 10 hp SOM14
Startar ej Arbetsintegrerat lärande – innovation och ... 10 hp SOM14
Startar ej Arbetsintegrerat lärande – innovation och ... 10 hp SOM14
Startar ej Ämnesintegrerat innovationsprojekt för ele... 15 hp SOM14
Startar ej Ämnesintegrerat innovationsprojekt för häl... 15 hp SOM14
Startar ej Ämnesintegrerat innovationsprojekt för int... 15 hp SOM14
Startar ej Ämnesintegrerat innovationsprojekt för mas... 15 hp SOM14
Startar ej Ämnesintegrerat innovationsprojekt för sam... 15 hp SOM14

Ej sökbar = Programmet eller kursen är fullsatt eller har pågått så länge att sena anmälningar ej längre kan tas emot.
Observera att detta inte innebär att övriga kurser garanterat kan ta emot fler sökande eftersom det kan finnas ansökningar under behandling som leder till att kursen blir fullsatt.

Share Dela