Hitta utbildning *

Sök efter utbildning


Avancerat sökformulär

Här nedan listas utbildningar som startar höstterminen 2014 .

Klicka på kolumnrubrikerna för att sortera. Du kan också sortera på område.

() = Distansprogram eller distanskurs

Program
Anm.kod Benämning Start
Start höstterminen 2014
Behörighetsgivande förutbildning
Ej sökbar Tekniskt basår 60 hp HT-14
Startar ej Introduktionsår till digitala medier 30 hp HT-14
Grundutbildning
Ej sökbar Civilingenjör i datorsäkerhet 300 hp HT-14
Ej sökbar Civilingenjör i Industriell ekonomi 300 hp HT-14
Ej sökbar Civilingenjör i maskinteknik 300 hp HT-14
Ej sökbar Civilingenjör i spel- och programvaruteknik 300 hp HT-14
Ej sökbar Digital bildproduktion 180 hp HT-14
Ej sökbar Digital ljudproduktion 180 hp HT-14
Ej sökbar Digitala spel 180 hp HT-14
Ej sökbar Ekonom online 180 hp Helfart (distansprogram) HT-14
Ej sökbar Fysisk planering 180 hp HT-14
Ej sökbar Högskoleingenjör i maskinteknik 180 hp HT-14
Ej sökbar International Software Engineering 180 hp HT-14
Ej sökbar IT-säkerhet 180 hp HT-14
Ej sökbar Produktutveckling 120 hp Helfart (distansprogram) HT-14
Ej sökbar Produktutveckling 120 hp Halvfart (distansprogram) HT-14
Ej sökbar Sjuksköterskeprogrammet 180 hp HT-14
Ej sökbar Software Engineering 180 hp HT-14
Ej sökbar Spelprogrammering 180 hp HT-14
Ej sökbar Technical artist i spel 180 hp HT-14
Ej sökbar Webbprogrammering 180 hp HT-14
Ej sökbar Webbutveckling 180 hp HT-14
Startar ej Civilingenjör i data- och medieteknik 300 hp HT-14
Startar ej Ekonomprogrammet för innovation och affärsutveckling 180 hp HT-14
Startar ej Högskoleingenjör i elektroteknik 180 hp HT-14
Startar ej Högskoleingenjör i elektroteknik 180 hp HT-14
Startar ej Högskoleingenjör i energisystem för hållbar utveckling 180 hp HT-14
Påbyggnadsutbildning
Ej sökbar Europeiskt masterprogram i Software Engineering 120 hp HT-14
Ej sökbar Gemensamt masterprogram i europeisk planering, miljöpolicy och regional utveckling 120 hp HT-14
Ej sökbar Magisterprogram i Datavetenskap 60 hp HT-14
Ej sökbar Magisterprogram i hållbar stadsplanering 60 hp HT-14
Ej sökbar Magisterprogram i Software Engineering 60 hp HT-14
Ej sökbar Magisterprogram i strategiskt ledarskap för hållbarhet 60 hp HT-14
Ej sökbar Masterprogram i datavetenskap 120 hp HT-14
Ej sökbar Masterprogram i Elektroteknik med inriktning mot radiokommunikation 120 hp HT-14
Ej sökbar Masterprogram i Elektroteknik med inriktning mot signalbehandling 120 hp HT-14
Ej sökbar Masterprogram i Elektroteknik med inriktning mot telekommunikationssystem 120 hp HT-14
Ej sökbar Masterprogram i Europeisk planering och regional utveckling 120 hp HT-14
Ej sökbar Masterprogram i Hållbar produkt- och tjänsteinnovation 120 hp HT-14
Ej sökbar Masterprogram i maskinteknik med inriktning mot strukturmekanik 120 hp HT-14
Ej sökbar Masterprogram i Software Engineering 120 hp HT-14
Ej sökbar Masterprogram i stadsplanering 120 hp HT-14
Ej sökbar Masterprogram i strategisk fysisk planering 120 hp HT-14
Ej sökbar MBA-programmet 60 hp Halvfart (distansprogram) HT-14
Ej sökbar Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot distriktssköterska 75 hp HT-14
Startar ej Magisterprogram i entreprenörskap 60 hp HT-14
Startar ej Magisterprogram i Europeisk planering och regional utveckling 60 hp HT-14
Startar ej Magisterprogram i hälsovetenskap 60 hp Folkhälsovetenskap HT-14
Startar ej Magisterprogram i hälsovetenskap 60 hp Omvårdnad HT-14
Startar ej Magisterprogram i hälsovetenskap 60 hp Tillämpad Hälsoteknik HT-14
Startar ej Magisterprogram i innovation 60 hp HT-14
Startar ej Masterprogram i entreprenörskap och innovation 120 hp HT-14
Startar ej Masterprogram i mobila och uppkopplade mjukvaruintensiva system 120 hp HT-14
Startar ej Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre 60 hp HT-14
Kurspaket
Anm.kod Benämning Start
Ej sökbar Företagsekonomi, fortsättningskurs 30 hp helfart (distansprogram) HT-14
Ej sökbar Företagsekonomi, grundkurs 30 hp halvfart (distansprogram) HT-14
Ej sökbar Databaser, HTML, CSS, JavaScript och PHP 30 hp kvartsfart (distansprogram) HT-14
Ej sökbar Europeisk planering och regional utveckling 30 hp helfart HT-14
Ej sökbar Databaser, HTML, CSS, JavaScript och PHP 30 hp halvfart (distansprogram) HT-14
Ej sökbar Databaser, HTML, CSS, JavaScript och PHP 30 hp helfart (distansprogram) HT-14
Ej sökbar Företagsekonomi, fortsättningskurs 30 hp halvfart (distansprogram) HT-14
Ej sökbar SwB Electrical Engineering with emphasis on Signal Processing (only for students within SwB) 60 hp helfart HT-14
Ej sökbar SwB Computer Science (only for students within Science without Borders) 60 hp helfart HT-14
Ej sökbar SwB European Spatial planning and Regional Development (only for students within SwB) 60 hp helfart HT-14
Ej sökbar SwB Software Engineering (only for students within Science without Borders) 60 hp helfart HT-14
Kurser
Anm.kod Benämning Start
Start höstterminen 2014
Fristående kurser
Ej sökbar Analog- och digitalteknik 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-G5407 Analys 1 6 hp HT-14
Ej sökbar Arbetsintegrerat lärande – innovation och ... 10 hp HT-14
Ej sökbar Arbetsintegrerat lärande – innovation och ... 10 hp HT-14
Ej sökbar Arbetsintegrerat lärande - innovation och ... 10 hp HT-14
Ej sökbar Arbetsintegrerat lärande – innovation och ... 10 hp HT-14
Ej sökbar Arbetsintegrerat lärande – innovation och ... 10 hp HT-14
Ej sökbar Arbetsintegrerat lärande – innovation och ... 10 hp HT-14
Ej sökbar Arbetsintegrerat lärande – innovation och ... 10 hp HT-14
Ej sökbar Arbetsintegrerat lärande – innovation och ... 10 hp HT-14
Ej sökbar Arbetsintegrerat lärande – innovation och ... 10 hp HT-14
Ej sökbar Att marknadsföras och synas på nätet 7,5 hp (distanskurs) HT-14
Ej sökbar Automation 1 7,5 hp (distanskurs) HT-14
Ej sökbar Bild- och videobehandling för multimedia 3 hp HT-14
Ej sökbar Databasdrivna webbapplikationer med PHP oc... 7,5 hp (distanskurs) HT-14
Ej sökbar Databaser och objektorienterad programmeri... 7,5 hp (distanskurs) HT-14
Ej sökbar Databaser, HTML, CSS och skriptbaserad PHP... 7,5 hp (distanskurs) HT-14
Ej sökbar Databasteknik 7,5 hp (distanskurs) HT-14
Ej sökbar Datorstöd inom Konstruktion 1 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-G5401 Datorstöd inom Konstruktion 2 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-G5422 Differentialekvationer med Liegruppanalys 7,5 hp HT-14
BTH-G5408 Diskret matematik 7,5 hp HT-14
Ej sökbar e-Hälsa i ett omvårdnadsperspektiv 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-G5409 Flervariabelanalys 6 hp HT-14
Ej sökbar Fördjupningskurs, ekonomistyrning 15 hp (distanskurs) HT-14
Ej sökbar Fördjupningskurs, marknadsföring 15 hp (distanskurs) HT-14
Ej sökbar Fördjupningskurs, organisation och ledning 15 hp (distanskurs) HT-14
BTH-G5410 Grunder i LaTeX 2 hp HT-14
BTH-G5402 Grundläggande mekanik för tekniker 7,5 hp (distanskurs) HT-14
Ej sökbar Handledningsmetodik i klinisk sjukskötersk... 7,5 hp HT-14
Ej sökbar Handledningsmetodik i klinisk sjukskötersk... 7,5 hp HT-14
Ej sökbar Högskolepedagogik - introduktionskurs 7,5 hp HT-14
Ej sökbar Högskolepedagogik - projektkurs 7,5 hp HT-14
Ej sökbar Inledande programmering i Java 7,5 hp (distanskurs) HT-14
Ej sökbar Innovativ och hållbar Produktutveckling 7,5 hp (distanskurs) HT-14
Ej sökbar Introduktion till Kinesiska I 7,5 hp HT-14
Ej sökbar Introduktion till Kinesiska I 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-3K430 Introduktion till Kinesiska II 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-3K410 Introduktion till Kinesiska II 7,5 hp HT-14
Ej sökbar JavaScript, jQuery och AJAX med HTML5 och PHP 7,5 hp (distanskurs) HT-14
Ej sökbar Kinesiska, Grundkurs 15 hp HT-14
Ej sökbar Kommunikation på distans 7,5 hp (distanskurs) HT-14
Ej sökbar Komplex analys och transformer 7,5 hp HT-14
Ej sökbar Kryptering 1 8 hp HT-14
Ej sökbar Lean Produktion 7,5 hp (distanskurs) HT-14
Ej sökbar Linjär algebra 1 6 hp HT-14
Ej sökbar Livsstil och hälsa 7,5 hp (distanskurs) HT-14
Ej sökbar Matematikens historia, grundkurs 7,5 hp HT-14
Ej sökbar Matematisk statistik 7,5 hp HT-14
Ej sökbar Multimediakommunikation och Broadcasting 3 hp HT-14
Ej sökbar Nationalekonomi, grundkurs 30 hp (distanskurs) HT-14
Ej sökbar Omvårdnad av äldre med fokus på hälsa och ... 7,5 hp HT-14
Ej sökbar Organisation och Management: Human Resourc... 7,5 hp (distanskurs) HT-14
Ej sökbar Organisation och Management: Human Resourc... 7,5 hp (distanskurs) HT-14
Ej sökbar Programmering med JavaScript, HTML och CSS 7,5 hp (distanskurs) HT-14
Ej sökbar Programmering och Problemlösning med Python 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-G5416 Stokastiska processer 7,5 hp HT-14
Ej sökbar Säkerhet i digitala ekosystem 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-G5421 Teknik och naturvetenskap i förskolebarnet... 15 hp HT-14
Ej sökbar Tillverkningsanpassad konstruktion 7,5 hp (distanskurs) HT-14
Ej sökbar Vågfysik 7,5 hp HT-14
Ej sökbar Ämnesintegrerat innovationsprojekt 15 hp HT-14
Ej sökbar Ämnesintegrerat innovationsprojekt för eko... 15 hp HT-14
Ej sökbar Ämnesintegrerat innovationsprojekt för ele... 15 hp HT-14
Ej sökbar Ämnesintegrerat innovationsprojekt för häl... 15 hp HT-14
Ej sökbar Ämnesintegrerat innovationsprojekt för mas... 15 hp HT-14
Ej sökbar Ämnesintegrerat innovationsprojekt för med... 15 hp HT-14
Ej sökbar Ämnesintegrerat innovationsprojekt för pro... 15 hp HT-14
Ej sökbar Ämnesintegrerat innovationsprojekt för sam... 15 hp HT-14
Startar ej Kognitiva radionätverk 7,5 hp HT-14
Startar ej Omvårdnad, perspektiv och förhållningssätt 30 hp (distanskurs) HT-14
Startar ej Upplevd kvalitet av nätverksbaserade appli... 6 hp HT-14
Programkurser - Endast för studerande på program
BTH-G5419 Avancerad Tillämpad Signalbehandling 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-F1100 Introduktion till Svenska I 7,5 hp HT-14

Ej sökbar = Programmet eller kursen är fullsatt eller har pågått så länge att sena anmälningar ej längre kan tas emot.
Observera att detta inte innebär att övriga kurser garanterat kan ta emot fler sökande eftersom det kan finnas ansökningar under behandling som leder till att kursen blir fullsatt.

Share Dela