Sökresultat

() = Distansprogram eller distanskurs

Kurser
Anm.kod Benämning Start
Datateknik
BTH-C5336 Agile och Lean utveckling av mjukvaruinten... 7,5 hp (distanskurs) VT-15
BTH-D5305 Informationssökning för doktorander 3 hp VT-15
Elektroteknik
BTH-C5330 Network Management 7,5 hp VT-15
BTH-C5332 Simulering 7,5 hp VT-15
BTH-C5333 Tillämpad Network Management 7,5 hp VT-15
BTH-G5334 App-utveckling med ljudtillämpningar – frå... 15 hp (distanskurs) VT-15
BTH-G5335 Ljud- och vibrationsanalys 7,5 hp VT-15
Fysik
BTH-G5328 Elektromagnetisk fältteori 7,5 hp VT-15
Fysisk planering
BTH-Y5320 Hållbar stadsplanering 7,5 hp VT-15
BTH-Y5321 Forskningsteori och metod 7,5 hp VT-15
Industriell ekonomi och organisation
BTH-G5340 Introduktion till strategisk hållbar utvec... 7,5 hp (distanskurs) VT-15
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap
BTH-H5322 e-Hälsa i ett omvårdnadsperspektiv 7,5 hp (distanskurs) VT-15
Share Dela