Sökresultat

() = Distansprogram eller distanskurs

Program
Anm.kod Benämning Start
Datavetenskap
BTH-90460 Masterprogram i datavetenskap 120 hp HT-15
Elektroteknik
BTH-90461 Masterprogram i Elektroteknik med inriktning mot signalbehandling 120 hp HT-15
BTH-90462 Masterprogram i Elektroteknik med inriktning mot telekommunikationssystem 120 hp HT-15
Fysisk planering
BTH-90470 Magisterprogram i hållbar stadsplanering 60 hp HT-15
BTH-PLANET Gemensamt masterprogram i europeisk planering, miljöpolicy och regional utveckling 120 hp HT-15
BTH-70513 Masterprogram i strategisk fysisk planering 120 hp HT-15
BTH-70511 Masterprogram i stadsplanering 120 hp HT-15
Industriell ekonomi och management
Ej sökbar MBA-programmet 60 hp Halvfart (distansprogram) HT-15
Maskinteknik
BTH-90465 Masterprogram i maskinteknik med inriktning mot strukturmekanik 120 hp HT-15
BTH-90469 Masterprogram i Hållbar produkt- och tjänsteinnovation 120 hp HT-15
Omvårdnad
BTH-70510 Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre 60 hp HT-15
Programvaruteknik
Startar ej Masterprogram i mobila och uppkopplade mjukvaruintensiva system 120 hp (startar ej ht 2015) HT-15
BTH-90464 Masterprogram i Software Engineering 120 hp HT-15
Strategiskt ledarskap för hållbarhet
BTH-90466 Magisterprogram i strategiskt ledarskap för hållbarhet 60 hp HT-15
Kurser
Anm.kod Benämning Start
Datateknik
BTH-C5517 Datorsystemssäkerhet 7,5 hp HT-15
BTH-C5518 Fördjupningskurs i Datavetenskap och kommu... 7,5 hp HT-15
BTH-C5506 Beslutsstödjande system 7,5 hp HT-15
BTH-C5507 Maskininlärning 7,5 hp HT-15
BTH-C5508 Programvarusäkerhet 7,5 hp HT-15
BTH-C5511 Tillämpad artificiell intelligens 7,5 hp HT-15
BTH-C5519 Agile och Lean utveckling av mjukvaruinten... 7,5 hp (distanskurs) HT-15
Elektroteknik
BTH-G5533 Avancerad Tillämpad Signalbehandling 7,5 hp (distanskurs) HT-15
BTH-G5509 Antennteori 7,5 hp HT-15
BTH-G5510 App-utveckling med ljudtillämpningar – frå... 15 hp (distanskurs) HT-15
BTH-G5501 TCP/IP Internetteknik 7,5 hp HT-15
BTH-G5502 Kapacitetsanalys 7,5 hp HT-15
BTH-G5503 Verktyg för analys av nätverk och tjänster 7,5 hp HT-15
BTH-G5504 Green Networking 7,5 hp HT-15
Matematisk statistik
BTH-G5524 Stokastiska processer 7,5 hp HT-15

Ej sökbar = Programmet eller kursen är fullsatt eller har pågått så länge att sena anmälningar ej längre kan tas emot.
Observera att detta inte innebär att övriga kurser garanterat kan ta emot fler sökande eftersom det kan finnas ansökningar under behandling som leder till att kursen blir fullsatt.

Share Dela