Sökresultat

() = Distansprogram eller distanskurs

Program
Anm.kod Benämning Start
Datavetenskap
Ej sökbar Masterprogram i datavetenskap 120 hp HT-15
Elektroteknik
Ej sökbar Masterprogram i Elektroteknik med inriktning mot signalbehandling 120 hp HT-15
Ej sökbar Masterprogram i Elektroteknik med inriktning mot telekommunikationssystem 120 hp HT-15
Fysisk planering
Ej sökbar Magisterprogram i hållbar stadsplanering 60 hp HT-15
Ej sökbar Gemensamt masterprogram i europeisk planering, miljöpolicy och regional utveckling 120 hp HT-15
BTH-70513 Masterprogram i strategisk fysisk planering 120 hp HT-15
BTH-70511 Masterprogram i stadsplanering 120 hp HT-15
Industriell ekonomi och management
Ej sökbar MBA-programmet 60 hp Halvfart (distansprogram) HT-15
Maskinteknik
Ej sökbar Masterprogram i maskinteknik med inriktning mot strukturmekanik 120 hp HT-15
Ej sökbar Masterprogram i Hållbar produkt- och tjänsteinnovation 120 hp HT-15
Omvårdnad
BTH-70510 Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre 60 hp HT-15
Programvaruteknik
Startar ej Masterprogram i mobila och uppkopplade mjukvaruintensiva system 120 hp (startar ej ht 2015) HT-15
Ej sökbar Masterprogram i Software Engineering 120 hp HT-15
Strategiskt ledarskap för hållbarhet
Ej sökbar Magisterprogram i strategiskt ledarskap för hållbarhet 60 hp HT-15
Kurser
Anm.kod Benämning Start
Datateknik
BTH-C5517 Datorsystemssäkerhet 7,5 hp HT-15
BTH-C5518 Fördjupningskurs i Datavetenskap och kommu... 7,5 hp HT-15
BTH-C5506 Beslutsstödjande system 7,5 hp HT-15
BTH-C5507 Maskininlärning 7,5 hp HT-15
BTH-C5508 Programvarusäkerhet 7,5 hp HT-15
BTH-C5511 Tillämpad artificiell intelligens 7,5 hp HT-15
BTH-C5519 Agile och Lean utveckling av mjukvaruinten... 7,5 hp (distanskurs) HT-15
Elektroteknik
BTH-G5533 Avancerad Tillämpad Signalbehandling 7,5 hp (distanskurs) HT-15
BTH-G5509 Antennteori 7,5 hp HT-15
BTH-G5510 App-utveckling med ljudtillämpningar – frå... 15 hp (distanskurs) HT-15
BTH-G5501 TCP/IP Internetteknik 7,5 hp HT-15
BTH-G5502 Kapacitetsanalys 7,5 hp HT-15
BTH-G5503 Verktyg för analys av nätverk och tjänster 7,5 hp HT-15
BTH-G5504 Green Networking 7,5 hp HT-15
Matematisk statistik
BTH-G5524 Stokastiska processer 7,5 hp HT-15
Pedagogik
BTH-M5505 Högskolepedagogik - introduktionskurs 7,5 hp HT-15

Ej sökbar = Programmet eller kursen är fullsatt eller har pågått så länge att sena anmälningar ej längre kan tas emot.
Observera att detta inte innebär att övriga kurser garanterat kan ta emot fler sökande eftersom det kan finnas ansökningar under behandling som leder till att kursen blir fullsatt.

Share Dela