Sökresultat

Klicka på kolumnrubrikerna för att sortera. Du kan också sortera på område.

() = Distansprogram eller distanskurs

Program
Anm.kod Benämning Start
Datavetenskap
BTH-90460 Masterprogram i datavetenskap 120 hp HT-15
Elektroteknik
BTH-90461 Masterprogram i Elektroteknik med inriktning mot signalbehandling 120 hp HT-15
BTH-90462 Masterprogram i Elektroteknik med inriktning mot telekommunikationssystem 120 hp HT-15
Fysisk planering
BTH-90470 Magisterprogram i hållbar stadsplanering 60 hp HT-15
BTH-PLANET Gemensamt masterprogram i europeisk planering, miljöpolicy och regional utveckling 120 hp HT-15
BTH-70513 Masterprogram i strategisk fysisk planering 120 hp HT-15
BTH-70511 Masterprogram i stadsplanering 120 hp HT-15
Industriell ekonomi och management
BTH-90463 MBA-programmet 60 hp Halvfart (distansprogram) HT-15
Maskinteknik
BTH-90465 Masterprogram i maskinteknik med inriktning mot strukturmekanik 120 hp HT-15
BTH-90469 Masterprogram i Hållbar produkt- och tjänsteinnovation 120 hp HT-15
Omvårdnad
BTH-70510 Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre 60 hp HT-15
Programvaruteknik
BTH-90475 Masterprogram i mobila och uppkopplade mjukvaruintensiva system 120 hp HT-15
BTH-90464 Masterprogram i Software Engineering 120 hp HT-15
Strategiskt ledarskap för hållbarhet
BTH-90466 Magisterprogram i strategiskt ledarskap för hållbarhet 60 hp HT-15
Kurser
Anm.kod Benämning Start
Datateknik
BTH-C5506 Beslutsstödjande system 7,5 hp HT-15
BTH-C5507 Maskininlärning 7,5 hp HT-15
BTH-C5508 Programvarusäkerhet 7,5 hp HT-15
BTH-C5511 Tillämpad artificiell intelligens 7,5 hp HT-15
Elektroteknik
BTH-G5501 TCP/IP Internetteknik 7,5 hp HT-15
BTH-G5502 Kapacitetsanalys 7,5 hp HT-15
BTH-G5503 Verktyg för analys av nätverk och tjänster 7,5 hp HT-15
BTH-G5504 Green Networking 7,5 hp HT-15
BTH-G5509 Antennteori 7,5 hp HT-15
BTH-G5510 App-utveckling med ljudtillämpningar – frå... 15 hp (distanskurs) HT-15
Matematisk statistik
BTH-G5524 Stokastiska processer 7,5 hp HT-15
Share Dela