Sökresultat

Klicka på kolumnrubrikerna för att sortera. Du kan också sortera på område.

() = Distansprogram eller distanskurs

Kurser
Anm.kod Benämning Start
Datateknik
BTH-C5400 Databasteknik 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-C5404 Databaser och objektorienterad programmeri... 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-C5405 Databaser, HTML, CSS och skriptbaserad PHP... 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-C5406 JavaScript, jQuery och AJAX med HTML5 och PHP 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-C5401 Inledande programmering i Java 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-C5402 Säkerhet i digitala ekosystem 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-C5403 Databasdrivna webbapplikationer med PHP oc... 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-C5411 Programmering och Problemlösning med Python 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-C5412 Programmering med JavaScript, HTML och CSS 7,5 hp (distanskurs) HT-14
Startar ej Upplevd kvalitet av nätverksbaserade appli... 6 hp HT-14
Elektroteknik
BTH-G5420 Analog- och digitalteknik 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-C5408 Bild- och videobehandling för multimedia 3 hp HT-14
BTH-G5418 Automation 1 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-C5407 Multimediakommunikation och Broadcasting 3 hp HT-14
Startar ej Kognitiva radionätverk 7,5 hp HT-14
Folkhälsovetenskap
BTH-H5405 Livsstil och hälsa 7,5 hp (distanskurs) HT-14
Fysik
BTH-G5417 Vågfysik 7,5 hp HT-14
Företagsekonomi
BTH-M5400 Fördjupningskurs, ekonomistyrning 15 hp (distanskurs) HT-14
BTH-M5401 Fördjupningskurs, marknadsföring 15 hp (distanskurs) HT-14
BTH-M5402 Fördjupningskurs, organisation och ledning 15 hp (distanskurs) HT-14
BTH-M5407 Att marknadsföras och synas på nätet 7,5 hp (distanskurs) HT-14
Industriell ekonomi och organisation
BTH-M5410 Organisation och Management: Human Resourc... 7,5 hp (distanskurs) HT-14
Kinesiska
BTH-3K400 Introduktion till Kinesiska I 7,5 hp HT-14
BTH-3K410 Introduktion till Kinesiska II 7,5 hp HT-14
BTH-3K420 Introduktion till Kinesiska I 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-3K430 Introduktion till Kinesiska II 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-3K440 Kinesiska, Grundkurs 15 hp HT-14
Maskinteknik
BTH-G5400 Datorstöd inom Konstruktion 1 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-G5401 Datorstöd inom Konstruktion 2 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-G5402 Grundläggande mekanik för tekniker 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-G5403 Innovativ och hållbar Produktutveckling 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-G5404 Kommunikation på distans 7,5 hp (distanskurs) HT-14
Ej sökbar Lean Produktion 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-G5406 Tillverkningsanpassad konstruktion 7,5 hp (distanskurs) HT-14
Matematik
BTH-G5413 Linjär algebra 1 6 hp HT-14
BTH-G5414 Matematikens historia, grundkurs 7,5 hp HT-14
BTH-G5407 Analys 1 6 hp HT-14
BTH-G5408 Diskret matematik 7,5 hp HT-14
BTH-G5409 Flervariabelanalys 6 hp HT-14
BTH-G5410 Grunder i LaTeX 2 hp HT-14
BTH-G5411 Komplex analys och transformer 7,5 hp HT-14
BTH-G5412 Kryptering 1 8 hp HT-14
Matematisk statistik
BTH-G5415 Matematisk statistik 7,5 hp HT-14
BTH-G5416 Stokastiska processer 7,5 hp HT-14
Nationalekonomi
BTH-M5408 Nationalekonomi, grundkurs 30 hp (distanskurs) HT-14
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap
BTH-H5402 Omvårdnad av äldre med fokus på hälsa och ... 7,5 hp HT-14
BTH-H5403 Handledningsmetodik i klinisk sjukskötersk... 7,5 hp HT-14
BTH-H5400 e-Hälsa i ett omvårdnadsperspektiv 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-H5401 Handledningsmetodik i klinisk sjukskötersk... 7,5 hp HT-14
Startar ej Omvårdnad, perspektiv och förhållningssätt 30 hp (distanskurs) HT-14
Pedagogik
BTH-M5405 Högskolepedagogik - introduktionskurs 7,5 hp HT-14
BTH-M5406 Högskolepedagogik - projektkurs 7,5 hp HT-14
Övriga tekniska ämnen
Ej sökbar Arbetsintegrerat lärande – innovation och ... 10 hp HT-14
Ej sökbar Arbetsintegrerat lärande – innovation och ... 10 hp HT-14
Ej sökbar Arbetsintegrerat lärande - innovation och ... 10 hp HT-14
Ej sökbar Arbetsintegrerat lärande – innovation och ... 10 hp HT-14
Ej sökbar Arbetsintegrerat lärande – innovation och ... 10 hp HT-14
Ej sökbar Arbetsintegrerat lärande – innovation och ... 10 hp HT-14
Ej sökbar Arbetsintegrerat lärande – innovation och ... 10 hp HT-14
Ej sökbar Arbetsintegrerat lärande – innovation och ... 10 hp HT-14
Ej sökbar Arbetsintegrerat lärande – innovation och ... 10 hp HT-14
Ej sökbar Ämnesintegrerat innovationsprojekt 15 hp HT-14
Ej sökbar Ämnesintegrerat innovationsprojekt för eko... 15 hp HT-14
Ej sökbar Ämnesintegrerat innovationsprojekt för ele... 15 hp HT-14
Ej sökbar Ämnesintegrerat innovationsprojekt för häl... 15 hp HT-14
Ej sökbar Ämnesintegrerat innovationsprojekt för mas... 15 hp HT-14
Ej sökbar Ämnesintegrerat innovationsprojekt för med... 15 hp HT-14
Ej sökbar Ämnesintegrerat innovationsprojekt för pro... 15 hp HT-14
Ej sökbar Ämnesintegrerat innovationsprojekt för sam... 15 hp HT-14
Övrigt inom naturvetenskap
BTH-G5421 Teknik och naturvetenskap i förskolebarnet... 15 hp HT-14
Share Dela