Sökresultat

Klicka på kolumnrubrikerna för att sortera. Du kan också sortera på område.

() = Distansprogram eller distanskurs

Kurser
Anm.kod Benämning Start
Datateknik
BTH-C5503 Prestandaoptimering 7,5 hp HT-15
BTH-C5517 Datorsystemssäkerhet 7,5 hp HT-15
BTH-C5518 Fördjupningskurs i Datavetenskap och kommu... 7,5 hp HT-15
Ej sökbar Inledande programmering i Java 7,5 hp (distanskurs) HT-15
BTH-C5501 Programmering i UNIX-miljö 7,5 hp HT-15
Ej sökbar UNIX och Linux, en översikt och introduktion 7,5 hp HT-15
BTH-C5507 Maskininlärning 7,5 hp HT-15
BTH-C5508 Programvarusäkerhet 7,5 hp HT-15
BTH-C5509 Lokala nätverk 7,5 hp HT-15
BTH-C5506 Beslutsstödjande system 7,5 hp HT-15
BTH-C5511 Tillämpad artificiell intelligens 7,5 hp HT-15
BTH-C5514 Grunder i spelutveckling 7,5 hp HT-15
BTH-C5515 3D-programmering I 7,5 hp HT-15
BTH-C5516 Artificiell intelligens för spel 7,5 hp HT-15
BTH-C5519 Agile och Lean utveckling av mjukvaruinten... 7,5 hp (distanskurs) HT-15
Startar ej Människa-dator interaktion 6 hp HT-15
Startar ej Introduktion till datasäkerhet 7,5 hp HT-15
Startar ej Nätverkskommunikation 5 hp HT-15
Startar ej Programmering i Java 10 hp HT-15
Elektroteknik
BTH-G5500 Mobil kommunikation 7,5 hp HT-15
BTH-G5501 TCP/IP Internetteknik 7,5 hp HT-15
BTH-G5502 Kapacitetsanalys 7,5 hp HT-15
BTH-G5503 Verktyg för analys av nätverk och tjänster 7,5 hp HT-15
BTH-G5504 Green Networking 7,5 hp HT-15
BTH-G5505 Analog- och digitalteknik 7,5 hp (distanskurs) HT-15
BTH-G5506 Automation 1 7,5 hp (distanskurs) HT-15
BTH-G5507 Signalbehandling I 7,5 hp HT-15
BTH-G5508 Signalbehandling II 7,5 hp HT-15
BTH-G5509 Antennteori 7,5 hp HT-15
BTH-G5510 App-utveckling med ljudtillämpningar – frå... 15 hp (distanskurs) HT-15
BTH-G5534 Modellering 1 3 hp (distanskurs) HT-15
BTH-G5533 Avancerad Tillämpad Signalbehandling 7,5 hp (distanskurs) HT-15
Folkhälsovetenskap
BTH-H5502 Livsstil och hälsa 7,5 hp (distanskurs) HT-15
Fysik
BTH-G5532 Fysik fortsättningskurs 8 hp HT-15
BTH-G5512 Fysik grundkurs 4 hp HT-15
Företagsekonomi
Ej sökbar Organisation, grundkurs 7,5 hp (distanskurs) HT-15
Ej sökbar Introduktion till marknadsföring 7,5 hp (distanskurs) HT-15
Ej sökbar Fördjupningskurs, organisation och ledning 15 hp (distanskurs) HT-15
Ej sökbar Fördjupningskurs ekonomistyrning 15 hp (distanskurs) HT-15
Ej sökbar Fördjupningskurs, marknadsföring 15 hp (distanskurs) HT-15
Kinesiska
BTH-K5500 Introduktion till Kinesiska I 7,5 hp (distanskurs) HT-15
BTH-K5501 Introduktion till Kinesiska I 7,5 hp HT-15
BTH-K5502 Introduktion till Kinesiska II 7,5 hp (distanskurs) HT-15
BTH-K5503 Introduktion till Kinesiska II 7,5 hp HT-15
BTH-K5504 Kinesiska, Grundkurs 15 hp HT-15
Maskinteknik
BTH-G5525 Tillverkningsanpassad konstruktion 7,5 hp (distanskurs) HT-15
BTH-G5526 Grundläggande mekanik för tekniker 7,5 hp (distanskurs) HT-15
BTH-G5527 Datorstöd inom Konstruktion 1 7,5 hp (distanskurs) HT-15
BTH-G5528 Datorstöd inom Konstruktion 2 7,5 hp (distanskurs) HT-15
BTH-G5529 Kommunikation på distans 7,5 hp (distanskurs) HT-15
BTH-G5530 Lean Produktion 7,5 hp (distanskurs) HT-15
BTH-G5531 Innovativ och hållbar Produktutveckling 7,5 hp (distanskurs) HT-15
Matematik
BTH-G5523 Flervariabelanalys 6 hp HT-15
BTH-G5513 Komplex analys och transformer 7,5 hp HT-15
BTH-G5514 Analys 1 6 hp HT-15
BTH-G5515 Analys 2 6 hp HT-15
BTH-G5516 Linjär algebra 1 6 hp HT-15
BTH-G5517 Matematik grundkurs 4 hp HT-15
BTH-G5519 Grunder i LaTeX 2 hp HT-15
BTH-G5520 Diskret matematik 7,5 hp HT-15
BTH-G5521 Kryptering 1 8 hp HT-15
BTH-G5522 Differentialekvationer med Liegruppanalys 7,5 hp HT-15
Matematisk statistik
BTH-G5518 Matematisk statistik 6 hp HT-15
BTH-G5524 Stokastiska processer 7,5 hp HT-15
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap
BTH-H5500 Handledningsmetodik i klinisk sjukskötersk... 7,5 hp, riktar sig till sjuksköterskor HT-15
BTH-H5501 Handledningsmetodik i klinisk sjukskötersk... 7,5 hp HT-15
Pedagogik
BTH-M5505 Högskolepedagogik - introduktionskurs 7,5 hp HT-15
Share Dela