Sökresultat

Klicka på kolumnrubrikerna för att sortera. Du kan också sortera på område.

() = Distansprogram eller distanskurs

Kurser
Anm.kod Benämning Start
Datateknik
BTH-C5550 Artificiell intelligens för spel 7,5 hp HT-16
BTH-C5551 Tillämpad artificiell intelligens 7,5 hp HT-16
BTH-C5552 Människa-dator interaktion 6 hp HT-16
Elektronik
BTH-G5559 Modellering 4 – Tillämpad frekvensanalys 3 hp (distanskurs) HT-16
Elektroteknik
BTH-G5558 Modellering 3 3 hp (distanskurs) HT-16
BTH-C5553 Data- och telekommunikation 7,5 hp (distanskurs) HT-16
BTH-C5554 Nätverksteknik 7,5 hp (distanskurs) HT-16
Folkhälsovetenskap
BTH-H5510 Livsstil och hälsa 7,5 hp (distanskurs) HT-16
Maskinteknik
BTH-G5550 Produktionssystem 7,5 hp (distanskurs) HT-16
BTH-G5551 Tillverkningsanpassad konstruktion 7,5 hp (distanskurs) HT-16
BTH-G5552 Kommunikation på distans 7,5 hp (distanskurs) HT-16
BTH-G5553 Lean Produktion 7,5 hp (distanskurs) HT-16
BTH-G5554 Grundläggande mekanik för tekniker 7,5 hp (distanskurs) HT-16
Matematik
BTH-G5555 Komplex analys och transformer 7,5 hp HT-16
BTH-G5556 Differentialekvationer med Liegruppanalys 7,5 hp HT-16
Matematisk statistik
BTH-G5557 Stokastiska processer 7,5 hp HT-16
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap
BTH-H5511 Handledningsmetodik i klinisk sjukskötersk... 7,5 hp HT-16
BTH-H5512 Handledningsmetodik i klinisk sjukskötersk... 7,5 hp HT-16
Pedagogik
BTH-M5520 Högskolepedagogik - introduktionskurs 7,5 hp HT-16
Share Dela