Hitta utbildning

Sök efter utbildning


Avancerat sökformulär

Här nedan listas utbildningar som startar höstterminen 2014 .

Klicka på kolumnrubrikerna för att sortera. Du kan också sortera på område.

() = Distansprogram eller distanskurs

Program
Anm.kod Benämning Start
Start höstterminen 2014
Behörighetsgivande förutbildning
BTH-86822 Tekniskt basår 60 hp HT-14
Startar ej Introduktionsår till digitala medier 30 hp HT-14
Grundutbildning
BTH-86818 Civilingenjör i data- och medieteknik 300 hp HT-14
BTH-86801 Civilingenjör i datorsäkerhet 300 hp HT-14
BTH-86823 Civilingenjör i Industriell ekonomi 300 hp HT-14
BTH-86825 Civilingenjör i maskinteknik 300 hp HT-14
BTH-86802 Civilingenjör i spel- och programvaruteknik 300 hp HT-14
BTH-86809 Digital bildproduktion 180 hp HT-14
BTH-86810 Digital ljudproduktion 180 hp HT-14
BTH-86811 Digitala spel 180 hp HT-14
BTH-86814 Ekonom online 180 hp Helfart (distansprogram) HT-14
BTH-86815 Ekonomprogrammet för innovation och affärsutveckling 180 hp HT-14
BTH-86812 Fysisk planering 180 hp HT-14
BTH-86819 Högskoleingenjör i energisystem för hållbar utveckling 180 hp HT-14
BTH-86817 Högskoleingenjör i maskinteknik 180 hp HT-14
BTH-86803 International Software Engineering 180 hp HT-14
BTH-86824 IT-säkerhet 180 hp HT-14
BTH-86820 Produktutveckling 120 hp Helfart (distansprogram) HT-14
BTH-86821 Produktutveckling 120 hp Halvfart (distansprogram) HT-14
BTH-86816 Sjuksköterskeprogrammet 180 hp HT-14
BTH-86804 Software Engineering 180 hp HT-14
BTH-86805 Spelprogrammering 180 hp HT-14
BTH-86806 Technical artist i spel 180 hp HT-14
BTH-86807 Webbprogrammering 180 hp HT-14
BTH-86813 Webbutveckling 180 hp HT-14
Startar ej Högskoleingenjör i elektroteknik 180 hp HT-14
Startar ej Högskoleingenjör i elektroteknik 180 hp HT-14
Påbyggnadsutbildning
BTH-EMSE Europeiskt masterprogram i Software Engineering 120 hp HT-14
BTH-PLANET Gemensamt masterprogram i europeisk planering, miljöpolicy och regional utveckling 120 hp HT-14
BTH-90431 Magisterprogram i Datavetenskap 60 hp HT-14
BTH-90446 Magisterprogram i hållbar stadsplanering 60 hp HT-14
BTH-70503 Magisterprogram i hälsovetenskap 60 hp Folkhälsovetenskap HT-14
BTH-70505 Magisterprogram i hälsovetenskap 60 hp Tillämpad Hälsoteknik HT-14
BTH-90432 Magisterprogram i Software Engineering 60 hp HT-14
BTH-90441 Magisterprogram i strategiskt ledarskap för hållbarhet 60 hp HT-14
BTH-90433 Masterprogram i datavetenskap 120 hp HT-14
BTH-90442 Masterprogram i Elektroteknik med inriktning mot radiokommunikation 120 hp HT-14
BTH-90443 Masterprogram i Elektroteknik med inriktning mot signalbehandling 120 hp HT-14
BTH-90447 Masterprogram i Elektroteknik med inriktning mot telekommunikationssystem 120 hp HT-14
BTH-90437 Masterprogram i Europeisk planering och regional utveckling 120 hp HT-14
BTH-90444 Masterprogram i Hållbar produkt- och tjänsteinnovation 120 hp HT-14
BTH-90445 Masterprogram i maskinteknik med inriktning mot strukturmekanik 120 hp HT-14
BTH-70507 Masterprogram i mobila och uppkopplade mjukvaruintensiva system 120 hp HT-14
BTH-90434 Masterprogram i Software Engineering 120 hp HT-14
BTH-70501 Masterprogram i stadsplanering 120 hp HT-14
BTH-70500 Masterprogram i strategisk fysisk planering 120 hp HT-14
Ej sökbar MBA-programmet 60 hp Halvfart (distansprogram) HT-14
BTH-70506 Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot distriktssköterska 75 hp HT-14
BTH-70502 Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre 60 hp HT-14
Startar ej Magisterprogram i entreprenörskap 60 hp HT-14
Startar ej Magisterprogram i Europeisk planering och regional utveckling 60 hp HT-14
Startar ej Magisterprogram i hälsovetenskap 60 hp Omvårdnad HT-14
Startar ej Magisterprogram i innovation 60 hp HT-14
Startar ej Masterprogram i entreprenörskap och innovation 120 hp HT-14
Kurspaket
Anm.kod Benämning Start
BTH-KP301 Företagsekonomi, fortsättningskurs 30 hp helfart (distansprogram) HT-14
BTH-KP302 Företagsekonomi, grundkurs 30 hp halvfart (distansprogram) HT-14
BTH-KP304 Databaser, HTML, CSS, JavaScript och PHP 30 hp kvartsfart (distansprogram) HT-14
BTH-KP305 Europeisk planering och regional utveckling 30 hp helfart HT-14
BTH-KP306 Databaser, HTML, CSS, JavaScript och PHP 30 hp halvfart (distansprogram) HT-14
BTH-KP307 Databaser, HTML, CSS, JavaScript och PHP 30 hp helfart (distansprogram) HT-14
BTH-KP308 Stadsplanering 30 hp helfart HT-14
BTH-KP309 Företagsekonomi, fortsättningskurs 30 hp halvfart (distansprogram) HT-14
Ej sökbar SwB Electrical Engineering with emphasis on Signal Processing (only for students within SwB) 60 hp helfart HT-14
Ej sökbar SwB Computer Science (only for students within Science without Borders) 60 hp helfart HT-14
Ej sökbar SwB European Spatial planning and Regional Development (only for students within SwB) 60 hp helfart HT-14
Ej sökbar SwB Software Engineering (only for students within Science without Borders) 60 hp helfart HT-14
Kurser
Anm.kod Benämning Start
Start höstterminen 2014
Fristående kurser
BTH-G5420 Analog- och digitalteknik 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-G5407 Analys 1 6 hp HT-14
BTH-BIN20 Arbetsintegrerat lärande – innovation och ... 10 hp HT-14
BTH-BIN21 Arbetsintegrerat lärande – innovation och ... 10 hp HT-14
BTH-BIN22 Arbetsintegrerat lärande - innovation och ... 10 hp HT-14
BTH-BIN23 Arbetsintegrerat lärande – innovation och ... 10 hp HT-14
BTH-BIN24 Arbetsintegrerat lärande – innovation och ... 10 hp HT-14
BTH-BIN25 Arbetsintegrerat lärande – innovation och ... 10 hp HT-14
BTH-BIN26 Arbetsintegrerat lärande – innovation och ... 10 hp HT-14
BTH-BIN27 Arbetsintegrerat lärande – innovation och ... 10 hp HT-14
BTH-BIN28 Arbetsintegrerat lärande – innovation och ... 10 hp HT-14
BTH-G5418 Automation 1 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-G5419 Avancerad Tillämpad Signalbehandling 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-C5408 Bild- och videobehandling för multimedia 3 hp HT-14
BTH-C5403 Databasdrivna webbapplikationer med PHP oc... 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-C5404 Databaser och objektorienterad programmeri... 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-C5405 Databaser, HTML, CSS och skriptbaserad PHP... 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-C5400 Databasteknik 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-G5400 Datorstöd inom Konstruktion 1 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-G5401 Datorstöd inom Konstruktion 2 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-G5408 Diskret matematik 7,5 hp HT-14
BTH-H5400 e-Hälsa i ett omvårdnadsperspektiv 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-G5409 Flervariabelanalys 6 hp HT-14
BTH-M5400 Fördjupningskurs, ekonomistyrning 15 hp (distanskurs) HT-14
BTH-M5401 Fördjupningskurs, marknadsföring 15 hp (distanskurs) HT-14
BTH-M5402 Fördjupningskurs, organisation och ledning 15 hp (distanskurs) HT-14
BTH-G5410 Grunder i LaTeX 2 hp HT-14
BTH-G5402 Grundläggande mekanik för tekniker 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-H5403 Handledningsmetodik i klinisk sjukskötersk... 7,5 hp HT-14
BTH-H5401 Handledningsmetodik i klinisk sjukskötersk... 7,5 hp HT-14
BTH-C5401 Inledande programmering i Java 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-G5403 Innovativ och hållbar Produktutveckling 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-3K400 Introduktion till Kinesiska I 7,5 hp HT-14
BTH-3K420 Introduktion till Kinesiska I 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-3K430 Introduktion till Kinesiska II 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-3K410 Introduktion till Kinesiska II 7,5 hp HT-14
BTH-C5406 JavaScript, jQuery och AJAX med HTML5 och PHP 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-3K440 Kinesiska, Grundkurs 15 hp HT-14
BTH-C5409 Kognitiva radionätverk 7,5 hp HT-14
BTH-G5404 Kommunikation på distans 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-G5411 Komplex analys och transformer 7,5 hp HT-14
BTH-G5412 Kryptering 1 8 hp HT-14
BTH-G5405 Lean Produktion 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-G5413 Linjär algebra 1 6 hp HT-14
BTH-G5414 Matematikens historia, grundkurs 7,5 hp HT-14
BTH-G5415 Matematisk statistik 7,5 hp HT-14
BTH-C5407 Multimediakommunikation och Broadcasting 3 hp HT-14
BTH-H5402 Omvårdnad av äldre med fokus på hälsa och ... 7,5 hp HT-14
BTH-H5404 Omvårdnad, perspektiv och förhållningssätt 30 hp (distanskurs) HT-14
BTH-C5412 Programmering med JavaScript, HTML och CSS 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-C5411 Programmering och Problemlösning med Python 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-G5416 Stokastiska processer 7,5 hp HT-14
BTH-C5402 Säkerhet i digitala ekosystem 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-G5421 Teknik och naturvetenskap i förskolebarnet... 15 hp HT-14
BTH-G5406 Tillverkningsanpassad konstruktion 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-C5410 Upplevd kvalitet av nätverksbaserade appli... 6 hp HT-14
BTH-G5417 Vågfysik 7,5 hp HT-14
BTH-BIN29 Ämnesintegrerat innovationsprojekt 15 hp HT-14
BTH-BIN30 Ämnesintegrerat innovationsprojekt för eko... 15 hp HT-14
BTH-BIN31 Ämnesintegrerat innovationsprojekt för ele... 15 hp HT-14
BTH-BIN32 Ämnesintegrerat innovationsprojekt för häl... 15 hp HT-14
BTH-BIN33 Ämnesintegrerat innovationsprojekt för mas... 15 hp HT-14
BTH-BIN34 Ämnesintegrerat innovationsprojekt för med... 15 hp HT-14
BTH-BIN35 Ämnesintegrerat innovationsprojekt för pro... 15 hp HT-14
BTH-BIN36 Ämnesintegrerat innovationsprojekt för sam... 15 hp HT-14

Ej sökbar = Programmet eller kursen är fullsatt eller har pågått så länge att sena anmälningar ej längre kan tas emot.
Observera att detta inte innebär att övriga kurser garanterat kan ta emot fler sökande eftersom det kan finnas ansökningar under behandling som leder till att kursen blir fullsatt.

Share Dela