Distanskurser

Klicka på kolumnrubrikerna för att sortera. Du kan också sortera på område.

() = Distansprogram eller distanskurs

Kurser
Anm.kod Benämning Start
Start vårterminen 2016
Fristående kurser
BTH-C5532 Agile och Lean utveckling av mjukvaruinten... 7,5 hp (distanskurs) VT-16
BTH-G5542 Analys och modellering av dynamiska egensk... 3 hp (distanskurs) VT-16
BTH-G5541 Analys och modellering av elektrotekniska ... 3 hp (distanskurs) VT-16
BTH-G5543 Analys och Modellering av Smarta hem och h... 3 hp (distanskurs) VT-16
BTH-C5531 Datorgrafik 7,5 hp (distanskurs) VT-16
BTH-H5505 e-Hälsa i ett omvårdnadsperspektiv 7,5 hp (distanskurs) VT-16
BTH-D5300 Informationssökning för doktorander 3 hp (distanskurs) VT-16
BTH-G5545 Introduktion till strategisk hållbar utvec... 7,5 hp (distanskurs) VT-16
BTH-G5546 Lean Produktion 7,5 hp (distanskurs) VT-16
BTH-G5544 Miljöstyrning 7,5 hp (distanskurs) VT-16
BTH-G5540 Modellering 2 3 hp (distanskurs) VT-16
Startar ej Introduktion till Kinesiska I 7,5 hp (distanskurs) VT-16
Startar ej Introduktion till Kinesiska II 7,5 hp (distanskurs) VT-16
Startar ej Kinesiska, Grundkurs 15 hp (distanskurs) VT-16
Sommarkurser
BTH-S5511 App-utveckling med bildtillämpningar 15 hp (distanskurs) SOM16
BTH-S5510 App-utveckling med ljudtillämpningar – frå... 15 hp (distanskurs) SOM16
BTH-S5512 Beräknings- och simuleringsteknik 3 hp (distanskurs) SOM16
Start höstterminen 2015
Fristående kurser
Ej sökbar Agile och Lean utveckling av mjukvaruinten... 7,5 hp (distanskurs) HT-15
BTH-G5505 Analog- och digitalteknik 7,5 hp (distanskurs) HT-15
Ej sökbar App-utveckling med ljudtillämpningar – frå... 15 hp (distanskurs) HT-15
Ej sökbar Automation 1 7,5 hp (distanskurs) HT-15
BTH-G5533 Avancerad Tillämpad Signalbehandling 7,5 hp (distanskurs) HT-15
Ej sökbar Datorstöd inom Konstruktion 1 7,5 hp (distanskurs) HT-15
Ej sökbar Datorstöd inom Konstruktion 2 7,5 hp (distanskurs) HT-15
Ej sökbar Fördjupningskurs ekonomistyrning 15 hp (distanskurs) HT-15
Ej sökbar Fördjupningskurs, marknadsföring 15 hp (distanskurs) HT-15
Ej sökbar Fördjupningskurs, organisation och ledning 15 hp (distanskurs) HT-15
BTH-G5526 Grundläggande mekanik för tekniker 7,5 hp (distanskurs) HT-15
Ej sökbar Inledande programmering i Java 7,5 hp (distanskurs) HT-15
Ej sökbar Innovativ och hållbar Produktutveckling 7,5 hp (distanskurs) HT-15
Ej sökbar Introduktion till Kinesiska I 7,5 hp (distanskurs) HT-15
BTH-K5502 Introduktion till Kinesiska II 7,5 hp (distanskurs) HT-15
Ej sökbar Introduktion till marknadsföring 7,5 hp (distanskurs) HT-15
Ej sökbar Kommunikation på distans 7,5 hp (distanskurs) HT-15
Ej sökbar Lean Produktion 7,5 hp (distanskurs) HT-15
Ej sökbar Livsstil och hälsa 7,5 hp (distanskurs) HT-15
BTH-G5534 Modellering 1 3 hp (distanskurs) HT-15
Ej sökbar Organisation, grundkurs 7,5 hp (distanskurs) HT-15
Ej sökbar Tillverkningsanpassad konstruktion 7,5 hp (distanskurs) HT-15
Share Dela