Distanskurser

Klicka på kolumnrubrikerna för att sortera. Du kan också sortera på område.

() = Distansprogram eller distanskurs

Kurser
Anm.kod Benämning Start
Start vårterminen 2015
Fristående kurser
BTH-C5336 Agile och Lean utveckling av mjukvaruinten... 7,5 hp (distanskurs) VT-15
BTH-G5334 App-utveckling med ljudtillämpningar – frå... 15 hp (distanskurs) VT-15
BTH-C5343 Data- och telekommunikation 7,5 hp (distanskurs) VT-15
BTH-C5320 Databasdrivna webbapplikationer med PHP oc... 7,5 hp (distanskurs) VT-15
BTH-C5337 Databaser och objektorienterad programmeri... 7,5 hp (distanskurs) VT-15
BTH-C5321 Databaser, HTML, CSS och skriptbaserad PHP... 7,5 hp (distanskurs) VT-15
BTH-C5324 Databasteknik 7,5 hp (distanskurs) VT-15
BTH-C5341 Datakommunikation 4 hp (distanskurs) VT-15
BTH-H5322 e-Hälsa i ett omvårdnadsperspektiv 7,5 hp (distanskurs) VT-15
BTH-H5320 Grundläggande folkhälsovetenskap: samhälle... 7,5 hp (distanskurs) VT-15
BTH-G5321 Grundläggande hållfasthetslära för tekniker 7,5 hp (distanskurs) VT-15
BTH-G5322 Grundläggande maskinelement för tekniker 7,5 hp (distanskurs) VT-15
BTH-H5321 Hållbar utveckling och hälsa 7,5 hp (distanskurs) VT-15
BTH-C5340 Inledande programmering i Java 7,5 hp (distanskurs) VT-15
BTH-3K400 Introduktion till Kinesiska I 7,5 hp (distanskurs) VT-15
BTH-3K402 Introduktion till Kinesiska II 7,5 hp (distanskurs) VT-15
BTH-G5340 Introduktion till strategisk hållbar utvec... 7,5 hp (distanskurs) VT-15
BTH-C5322 JavaScript, jQuery och AJAX med HTML5 och PHP 7,5 hp (distanskurs) VT-15
BTH-G5323 Kvalitetsutveckling 7,5 hp (distanskurs) VT-15
BTH-G5341 Miljöstyrning 7,5 hp (distanskurs) VT-15
BTH-C5338 Programmering med JavaScript, HTML och CSS 7,5 hp (distanskurs) VT-15
BTH-C5339 Programmering och Problemlösning med Python 7,5 hp (distanskurs) VT-15
BTH-C5327 Säkerhet i digitala ekosystem 7,5 hp (distanskurs) VT-15
BTH-G5324 Tillverkningsmetoder 7,5 hp (distanskurs) VT-15
BTH-G5338 Tillämpad signalbehandling 7,5 hp (distanskurs) VT-15
BTH-G5339 Tillämpad signalbehandling 7,5 hp (distanskurs) VT-15
Startar ej Algoritmer och datastrukturer 7,5 hp (distanskurs) VT-15
Start höstterminen 2014
Fristående kurser
Ej sökbar Analog- och digitalteknik 7,5 hp (distanskurs) HT-14
Ej sökbar Att marknadsföras och synas på nätet 7,5 hp (distanskurs) HT-14
Ej sökbar Automation 1 7,5 hp (distanskurs) HT-14
Ej sökbar Databasdrivna webbapplikationer med PHP oc... 7,5 hp (distanskurs) HT-14
Ej sökbar Databaser och objektorienterad programmeri... 7,5 hp (distanskurs) HT-14
Ej sökbar Databaser, HTML, CSS och skriptbaserad PHP... 7,5 hp (distanskurs) HT-14
Ej sökbar Databasteknik 7,5 hp (distanskurs) HT-14
Ej sökbar Datorstöd inom Konstruktion 1 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-G5401 Datorstöd inom Konstruktion 2 7,5 hp (distanskurs) HT-14
Ej sökbar e-Hälsa i ett omvårdnadsperspektiv 7,5 hp (distanskurs) HT-14
Ej sökbar Fördjupningskurs, ekonomistyrning 15 hp (distanskurs) HT-14
Ej sökbar Fördjupningskurs, marknadsföring 15 hp (distanskurs) HT-14
Ej sökbar Fördjupningskurs, organisation och ledning 15 hp (distanskurs) HT-14
BTH-G5402 Grundläggande mekanik för tekniker 7,5 hp (distanskurs) HT-14
Ej sökbar Inledande programmering i Java 7,5 hp (distanskurs) HT-14
Ej sökbar Innovativ och hållbar Produktutveckling 7,5 hp (distanskurs) HT-14
Ej sökbar Introduktion till Kinesiska I 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-3K430 Introduktion till Kinesiska II 7,5 hp (distanskurs) HT-14
Ej sökbar JavaScript, jQuery och AJAX med HTML5 och PHP 7,5 hp (distanskurs) HT-14
Ej sökbar Kommunikation på distans 7,5 hp (distanskurs) HT-14
Ej sökbar Lean Produktion 7,5 hp (distanskurs) HT-14
Ej sökbar Livsstil och hälsa 7,5 hp (distanskurs) HT-14
Ej sökbar Nationalekonomi, grundkurs 30 hp (distanskurs) HT-14
Ej sökbar Organisation och Management: Human Resourc... 7,5 hp (distanskurs) HT-14
Ej sökbar Organisation och Management: Human Resourc... 7,5 hp (distanskurs) HT-14
Ej sökbar Programmering med JavaScript, HTML och CSS 7,5 hp (distanskurs) HT-14
Ej sökbar Programmering och Problemlösning med Python 7,5 hp (distanskurs) HT-14
Ej sökbar Säkerhet i digitala ekosystem 7,5 hp (distanskurs) HT-14
Ej sökbar Tillverkningsanpassad konstruktion 7,5 hp (distanskurs) HT-14
Startar ej Omvårdnad, perspektiv och förhållningssätt 30 hp (distanskurs) HT-14
Programkurser - Endast för studerande på program
BTH-G5419 Avancerad Tillämpad Signalbehandling 7,5 hp (distanskurs) HT-14
Share Dela