Sökresultat

() = Distansprogram eller distanskurs

Kurser
Anm.kod Benämning Start
Elektronik
BTH-G5559 Modellering 4 – Tillämpad frekvensanalys 3 hp (distanskurs) HT-16
Elektroteknik
BTH-G5558 Modellering 3 3 hp (distanskurs) HT-16
BTH-C5553 Data- och telekommunikation 7,5 hp (distanskurs) HT-16
BTH-C5554 Nätverksteknik 7,5 hp (distanskurs) HT-16
Folkhälsovetenskap
BTH-H5510 Livsstil och hälsa 7,5 hp (distanskurs) HT-16
Maskinteknik
BTH-G5550 Produktionssystem 7,5 hp (distanskurs) HT-16
BTH-G5551 Tillverkningsanpassad konstruktion 7,5 hp (distanskurs) HT-16
BTH-G5552 Kommunikation på distans 7,5 hp (distanskurs) HT-16
BTH-G5553 Lean Produktion 7,5 hp (distanskurs) HT-16
BTH-G5554 Grundläggande mekanik för tekniker 7,5 hp (distanskurs) HT-16
Share Dela