Sökresultat

() = Distansprogram eller distanskurs

Kurser
Anm.kod Benämning Start
Datateknik
BTH-C5400 Databasteknik 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-C5404 Databaser och objektorienterad programmeri... 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-C5405 Databaser, HTML, CSS och skriptbaserad PHP... 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-C5406 JavaScript, jQuery och AJAX med HTML5 och PHP 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-C5401 Inledande programmering i Java 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-C5402 Säkerhet i digitala ekosystem 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-C5403 Databasdrivna webbapplikationer med PHP oc... 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-C5411 Programmering och Problemlösning med Python 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-C5412 Programmering med JavaScript, HTML och CSS 7,5 hp (distanskurs) HT-14
Elektroteknik
BTH-G5418 Automation 1 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-G5420 Analog- och digitalteknik 7,5 hp (distanskurs) HT-14
Folkhälsovetenskap
BTH-H5405 Livsstil och hälsa 7,5 hp (distanskurs) HT-14
Företagsekonomi
BTH-M5400 Fördjupningskurs, ekonomistyrning 15 hp (distanskurs) HT-14
BTH-M5401 Fördjupningskurs, marknadsföring 15 hp (distanskurs) HT-14
BTH-M5402 Fördjupningskurs, organisation och ledning 15 hp (distanskurs) HT-14
BTH-M5407 Att marknadsföras och synas på nätet 7,5 hp (distanskurs) HT-14
Industriell ekonomi och organisation
BTH-M5410 Organisation och Management: Human Resourc... 7,5 hp (distanskurs) HT-14
Kinesiska
BTH-3K420 Introduktion till Kinesiska I 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-3K430 Introduktion till Kinesiska II 7,5 hp (distanskurs) HT-14
Maskinteknik
BTH-G5406 Tillverkningsanpassad konstruktion 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-G5400 Datorstöd inom Konstruktion 1 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-G5401 Datorstöd inom Konstruktion 2 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-G5402 Grundläggande mekanik för tekniker 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-G5403 Innovativ och hållbar Produktutveckling 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-G5404 Kommunikation på distans 7,5 hp (distanskurs) HT-14
Ej sökbar Lean Produktion 7,5 hp (distanskurs) HT-14
Nationalekonomi
BTH-M5408 Nationalekonomi, grundkurs 30 hp (distanskurs) HT-14
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap
BTH-H5400 e-Hälsa i ett omvårdnadsperspektiv 7,5 hp (distanskurs) HT-14
Startar ej Omvårdnad, perspektiv och förhållningssätt 30 hp (distanskurs) HT-14
Share Dela