Program

() = Distansprogram eller distanskurs

Program
Anm.kod Benämning Start
Start vårterminen 2015
Grundutbildning
BTH-88115 Sjuksköterskeprogrammet 180 hp VT-15
Start höstterminen 2014
Behörighetsgivande förutbildning
Ej sökbar Tekniskt basår 60 hp HT-14
Startar ej Introduktionsår till digitala medier 30 hp HT-14
Grundutbildning
BTH-86801 Civilingenjör i datorsäkerhet 300 hp HT-14
Ej sökbar Civilingenjör i Industriell ekonomi 300 hp HT-14
BTH-86825 Civilingenjör i maskinteknik 300 hp HT-14
BTH-86802 Civilingenjör i spel- och programvaruteknik 300 hp HT-14
Ej sökbar Digital bildproduktion 180 hp HT-14
BTH-86810 Digital ljudproduktion 180 hp HT-14
Ej sökbar Digitala spel 180 hp HT-14
Ej sökbar Ekonom online 180 hp Helfart (distansprogram) HT-14
Ej sökbar Fysisk planering 180 hp HT-14
BTH-86817 Högskoleingenjör i maskinteknik 180 hp HT-14
BTH-86803 International Software Engineering 180 hp HT-14
BTH-86824 IT-säkerhet 180 hp HT-14
Ej sökbar Produktutveckling 120 hp Helfart (distansprogram) HT-14
Ej sökbar Produktutveckling 120 hp Halvfart (distansprogram) HT-14
Ej sökbar Sjuksköterskeprogrammet 180 hp HT-14
BTH-86804 Software Engineering 180 hp HT-14
Ej sökbar Spelprogrammering 180 hp HT-14
Ej sökbar Technical artist i spel 180 hp HT-14
BTH-86807 Webbprogrammering 180 hp HT-14
BTH-86813 Webbutveckling 180 hp HT-14
Startar ej Civilingenjör i data- och medieteknik 300 hp HT-14
Startar ej Ekonomprogrammet för innovation och affärsutveckling 180 hp HT-14
Startar ej Högskoleingenjör i elektroteknik 180 hp HT-14
Startar ej Högskoleingenjör i elektroteknik 180 hp HT-14
Startar ej Högskoleingenjör i energisystem för hållbar utveckling 180 hp HT-14
Påbyggnadsutbildning
BTH-EMSE Europeiskt masterprogram i Software Engineering 120 hp HT-14
BTH-PLANET Gemensamt masterprogram i europeisk planering, miljöpolicy och regional utveckling 120 hp HT-14
BTH-90431 Magisterprogram i Datavetenskap 60 hp HT-14
BTH-90446 Magisterprogram i hållbar stadsplanering 60 hp HT-14
BTH-90432 Magisterprogram i Software Engineering 60 hp HT-14
BTH-90441 Magisterprogram i strategiskt ledarskap för hållbarhet 60 hp HT-14
BTH-90433 Masterprogram i datavetenskap 120 hp HT-14
BTH-90442 Masterprogram i Elektroteknik med inriktning mot radiokommunikation 120 hp HT-14
BTH-90443 Masterprogram i Elektroteknik med inriktning mot signalbehandling 120 hp HT-14
BTH-90447 Masterprogram i Elektroteknik med inriktning mot telekommunikationssystem 120 hp HT-14
BTH-90437 Masterprogram i Europeisk planering och regional utveckling 120 hp HT-14
BTH-90444 Masterprogram i Hållbar produkt- och tjänsteinnovation 120 hp HT-14
BTH-90445 Masterprogram i maskinteknik med inriktning mot strukturmekanik 120 hp HT-14
BTH-90434 Masterprogram i Software Engineering 120 hp HT-14
BTH-70501 Masterprogram i stadsplanering 120 hp HT-14
BTH-70500 Masterprogram i strategisk fysisk planering 120 hp HT-14
Ej sökbar MBA-programmet 60 hp Halvfart (distansprogram) HT-14
BTH-70506 Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot distriktssköterska 75 hp HT-14
Startar ej Magisterprogram i entreprenörskap 60 hp HT-14
Startar ej Magisterprogram i Europeisk planering och regional utveckling 60 hp HT-14
Startar ej Magisterprogram i hälsovetenskap 60 hp Folkhälsovetenskap HT-14
Startar ej Magisterprogram i hälsovetenskap 60 hp Omvårdnad HT-14
Startar ej Magisterprogram i hälsovetenskap 60 hp Tillämpad Hälsoteknik HT-14
Startar ej Magisterprogram i innovation 60 hp HT-14
Startar ej Masterprogram i entreprenörskap och innovation 120 hp HT-14
Startar ej Masterprogram i mobila och uppkopplade mjukvaruintensiva system 120 hp HT-14
Startar ej Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre 60 hp HT-14

Ej sökbar = Programmet eller kursen är fullsatt eller har pågått så länge att sena anmälningar ej längre kan tas emot.
Observera att detta inte innebär att övriga kurser garanterat kan ta emot fler sökande eftersom det kan finnas ansökningar under behandling som leder till att kursen blir fullsatt.

Share Dela