Hitta utbildning *

Sök efter utbildning


Avancerat sökformulär

Här nedan listas utbildningar som startar vårterminen 2012 .

Klicka på kolumnrubrikerna för att sortera. Du kan också sortera på område.

() = Distansprogram eller distanskurs

Program
Anm.kod Benämning Start
Start vårterminen 2012
Behörighetsgivande förutbildning
Startar ej Bastermin inför civilingenjörsstudier 35 hp (distansprogram) VT-12
Startar ej Bastermin inför högskoleingenjörsstudier 35 hp (distansprogram) VT-12
Grundutbildning
Ej sökbar Sjuksköterskeprogrammet 180 hp VT-12
Startar ej Produktutveckling 120 hp Helfart (distansprogram) VT-12
Startar ej Produktutveckling 120 hp Halvfart (distansprogram) VT-12
Kurser
Anm.kod Benämning Start
Start vårterminen 2012
Fristående kurser
Ej sökbar Affärsredovisning och räkenskapsanalys 7,5 hp (distanskurs) VT-12
Ej sökbar Affärsredovisning och räkenskapsanalys 7,5 hp (distanskurs) VT-12
Ej sökbar Arbetspsykologi, grundkurs 7,5 hp (distanskurs) VT-12
Ej sökbar Arbetspsykologi, ledarskap och gruppsykologi 7,5 hp (distanskurs) VT-12
Ej sökbar Databaser och objektorienterad programmeri... 7,5 hp (distanskurs) VT-12
Ej sökbar Databaser, HTML, CSS och skriptbaserad PHP... 7,5 hp (distanskurs) VT-12
Ej sökbar Databasteknik och webbapplikationer, forts... 7,5 hp (distanskurs) VT-12
Ej sökbar Databasteknik och webbapplikationer, intro 7,5 hp (distanskurs) VT-12
Ej sökbar Elkretsteori 7,5 hp (distanskurs) VT-12
Ej sökbar Engelska 30 hp VT-12
Ej sökbar Engelska för högskolestudier 7,5 hp VT-12
Ej sökbar Forskningsmetodik inom psykologi 7,5 hp (distanskurs) VT-12
Ej sökbar Fördjupning i designteorier för digitala m... 7,5 hp VT-12
Ej sökbar Fördjupningskurs, ekonomistyrning 15 hp (distanskurs) VT-12
Ej sökbar Fördjupningskurs, finansiell ekonomi 15 hp (distanskurs) VT-12
Ej sökbar Fördjupningskurs, marknadsföring 15 hp (distanskurs) VT-12
Ej sökbar Fördjupningskurs, organisation och ledning 15 hp (distanskurs) VT-12
Ej sökbar Företagsekonomi, fortsättningskurs 30 hp (distanskurs) VT-12
Ej sökbar Företagsekonomi, grundkurs 30 hp (distanskurs) VT-12
Ej sökbar Grundläggande företagsekonomi 7,5 hp (distanskurs) VT-12
Ej sökbar Informationssäkerhet 7,5 hp (distanskurs) VT-12
Ej sökbar Inledande programmering i C++ 7,5 hp (distanskurs) VT-12
Ej sökbar Inledande programmering i Java 7,5 hp (distanskurs) VT-12
Ej sökbar Introduktion till marknadsföring 7,5 hp (distanskurs) VT-12
Ej sökbar Introduktion till spelprogrammering i C# m... 7,5 hp (distanskurs) VT-12
Ej sökbar Juridik i offentligrättslig miljö 15 hp (distanskurs) VT-12
Ej sökbar Juridisk Översiktskurs 15 hp VT-12
Ej sökbar Juridisk Översiktskurs 15 hp (distanskurs) VT-12
Ej sökbar Kandidatarbete i datavetenskap 15 hp VT-12
Ej sökbar Kandidatarbete i företagsekonomi 15 hp VT-12
Ej sökbar Kandidatarbete i företagsekonomi 15 hp (distanskurs) VT-12
Ej sökbar Kandidatarbete i företagsekonomi 15 hp (distanskurs) VT-12
Ej sökbar Kandidatarbete i pedagogik 15 hp (distanskurs) VT-12
Ej sökbar Kandidatarbete i psykologi 15 hp (distanskurs) VT-12
Ej sökbar Kognitionspsykologi, grundkurs 7,5 hp (distanskurs) VT-12
Ej sökbar Kognitionspsykologi, känslor, tankar och p... 7,5 hp (distanskurs) VT-12
Ej sökbar Kognitionspsykologiskt perspektiv med beto... 7,5 hp (distanskurs) VT-12
Ej sökbar Kommersiell IT-juridik 7,5 hp VT-12
Ej sökbar Magisterarbete i pedagogik 15 hp (distanskurs) VT-12
Ej sökbar Magisterarbete i psykologi 15 hp (distanskurs) VT-12
Ej sökbar Mobil kommunikation 7,5 hp (distanskurs) VT-12
Ej sökbar Multimedia över nätverk, grundkurs 7,5 hp (distanskurs) VT-12
Ej sökbar Objektorienterad programmering i C++ 7,5 hp (distanskurs) VT-12
Ej sökbar Objektorienterad programmering i Java 7,5 hp (distanskurs) VT-12
Ej sökbar Organisation och organisering 7,5 hp (distanskurs) VT-12
Ej sökbar Pedagogik, avancerad nivå 15 hp (distanskurs) VT-12
Ej sökbar Pedagogik, fördjupningskurs 30 hp (distanskurs) VT-12
Ej sökbar Pedagogik, grundkurs 30 hp (distanskurs) VT-12
Ej sökbar Psykologi, grundkurs 30 hp (distanskurs) VT-12
Ej sökbar Rekrytering och urval 7,5 hp (distanskurs) VT-12
Ej sökbar Självständigt arbete i datavetenskap 7,5 hp (distanskurs) VT-12
Ej sökbar Skriftlig kommunikation I 7,5 hp (distanskurs) VT-12
Ej sökbar Socialpsykologins grunder 7,5 hp VT-12
Ej sökbar Sociologi, påbyggnadskurs 30 hp VT-12
Ej sökbar Statistik med SPSS 4 hp VT-12
Ej sökbar Teknisk Kommunikation 7,5 hp VT-12
Ej sökbar Uppsatskurs i psykologi 7,5 hp (distanskurs) VT-12
Ej sökbar Utrednings- och projektledningsmetodik 7,5 hp VT-12
Ej sökbar Webbdesign och användbarhet 7,5 hp (distanskurs) VT-12
Ej sökbar Webbdesign och användbarhet 7,5 hp (distanskurs) VT-12
Startar ej Adaptiv signalbehandling 7,5 hp VT-12
Startar ej Akustik för ljud- och musikproduktion 7,5 hp VT-12
Startar ej Algebra 7,5 hp VT-12
Startar ej Avancerad filterdesign 7,5 hp (distanskurs) VT-12
Startar ej Avancerad statistik 7,5 hp VT-12
Startar ej Bloody Murder: From the detective Story to... 7,5 hp VT-12
Startar ej Datavetenskapligt utredningsarbete 7,5 hp (distanskurs) VT-12
Startar ej Digital Bildbehandling och Bildanalys 7,5 hp VT-12
Startar ej Diskret matematik 7,5 hp VT-12
Startar ej Ekonomistyrning 15 hp VT-12
Startar ej Examensarbete i folkhälsovetenskap 15 hp (distanskurs) VT-12
Startar ej Flervariabelanalys 7,5 hp VT-12
Startar ej Folkhälsa - ålder och kön 7,5 hp (distanskurs) VT-12
Startar ej Folkhälsoarbete i praktiken 7,5 hp (distanskurs) VT-12
Startar ej Forskningsdesign och metod I 7,5 hp VT-12
Startar ej Forskningsmetodik inom psykologi 7,5 hp VT-12
Startar ej Fuzzy matematik med tillämpningar 7,5 hp VT-12
Startar ej Fysik 1 19,5 hp (distanskurs) VT-12
Startar ej Fördjupad vetenskaplig metodkurs 7,5 hp (distanskurs) VT-12
Startar ej Företagsekonomi, fortsättningskurs 30 hp VT-12
Startar ej Förvaltningsrätt 7,5 hp (distanskurs) VT-12
Startar ej Grundkurs IT 7,5 hp (distanskurs) VT-12
Startar ej Grundläggande analys 7,5 hp (distanskurs) VT-12
Startar ej Grundläggande vetenskaplig metodkurs 7,5 hp (distanskurs) VT-12
Startar ej Handledningsmetodik i klinisk sjukskötersk... 7,5 hp VT-12
Startar ej Handledningsmetodik i klinisk sjukskötersk... 7,5 hp VT-12
Startar ej Hot och svek – säkerhet hos människor och ... 7,5 hp (distanskurs) VT-12
Startar ej Hälsopolitik 7,5 hp (distanskurs) VT-12
Startar ej Inbrottsskydd och övervakning 7,5 hp VT-12
Startar ej IT-säkerhet för föräldrar 7,5 hp (distanskurs) VT-12
Startar ej Kandidatarbete i datavetenskap 15 hp (distanskurs) VT-12
Startar ej Kardiologi - medicinsk vårdaspekt 15 hp VT-12
Startar ej Kemi 1 7,5 hp (distanskurs) VT-12
Startar ej Kemi 1 7,5 hp VT-12
Startar ej Komplex analys och transformer 7,5 hp VT-12
Startar ej Konstruktionsteknik 2 7,5 hp (distanskurs) VT-12
Startar ej Konstruktionsteknik 3 7,5 hp (distanskurs) VT-12
Startar ej Kryptering 2 7,5 hp VT-12
Startar ej Kryptering och talteori 7,5 hp VT-12
Startar ej Kvalitetsutveckling 7,5 hp (distanskurs) VT-12
Startar ej Kvantitativa forskningsmetoder inom vårdve... 7,5 hp VT-12
Startar ej Ledarskap och hållbar arbetsmiljö 7,5 hp VT-12
Startar ej Linjär algebra, fortsättningskurs 7,5 hp VT-12
Startar ej Ljud- och vibrationsanalys 7,5 hp VT-12
Startar ej Logistik och effektiva flödeskedjor 7,5 hp (distanskurs) VT-12
Startar ej Marknadsföring och konsumentkulturteori 7,5 hp VT-12
Startar ej Matematik 3 7,5 hp (distanskurs) VT-12
Startar ej Matematik 4 7,5 hp (distanskurs) VT-12
Startar ej Matematik 5 7,5 hp (distanskurs) VT-12
Startar ej Metakognition – tänkande, reflektion och u... 7,5 hp VT-12
Startar ej Metod och uppsatsarbete i företagsekonomi 15 hp VT-12
Startar ej Metoder för evidens – systematisk litterat... 7,5 hp VT-12
Startar ej Modellering och verifiering 7,5 hp VT-12
Startar ej Nationalekonomi, grundkurs 30 hp (distanskurs) VT-12
Startar ej Numerisk analys 7,5 hp VT-12
Startar ej När äldres hälsa sviker 7,5 hp (distanskurs) VT-12
Startar ej Objektorienterad programmering i C++ 7,5 hp (distanskurs) VT-12
Startar ej Organisation, ledning och utveckling av om... 7,5 hp VT-12
Startar ej Passageskydd 7,5 hp VT-12
Startar ej Pedagogik, fortsättningskurs 30 hp (distanskurs) VT-12
Startar ej Person- och områdessäkerhet 7,5 hp VT-12
Startar ej Projekt som arbetsform 7,5 hp (distanskurs) VT-12
Startar ej Projekt som arbetsform II 7,5 hp (distanskurs) VT-12
Startar ej Projektkurs i elektroteknik 7,5 hp VT-12
Startar ej Psykologi, fortsättningskurs 30 hp VT-12
Startar ej Public relations, kommunikation och inform... 7,5 hp VT-12
Startar ej Reglerteknik 7,5 hp (distanskurs) VT-12
Startar ej Reklam 7,5 hp VT-12
Startar ej Socialpsykologi 30 hp (distanskurs) VT-12
Startar ej Sociologi grundkurs 30 hp (distanskurs) VT-12
Startar ej Sociologi, påbyggnadskurs 30 hp (distanskurs) VT-12
Startar ej Sociologins grunder 7,5 hp (distanskurs) VT-12
Startar ej Statistik 1-15 hp 15 hp (distanskurs) VT-12
Startar ej Statistik med programvara 7,5 hp VT-12
Startar ej Statistik, grundkurs 7,5 hp VT-12
Startar ej Statistisk metodik, avancerad nivå 7,5 hp VT-12
Startar ej Statsvetenskap och samhällsplanering 7,5 hp (distanskurs) VT-12
Startar ej Strategi och förändring 7,5 hp VT-12
Startar ej Tensorer och Riemanngeometri 7,5 hp VT-12
Startar ej Tillgänglighet, jämlikhet, stödjande miljöer 7,5 hp (distanskurs) VT-12
Startar ej Tillverkningsmetoder 7,5 hp (distanskurs) VT-12
Startar ej Tillämpad signalbehandling 7,5 hp (distanskurs) VT-12
Startar ej Tillämpad adaptiv signalbehandling 7,5 hp VT-12
Startar ej Uppsatskurs i psykologi 7,5 hp VT-12
Programkurser - Endast för studerande på program
Ej sökbar Applikationsutveckling för iOS 7,5 hp (distanskurs) VT-12
Ej sökbar Grunder i spel-prototyper 7,5 hp VT-12
Ej sökbar Grundläggande forskningsdesign och metod 7,5 hp VT-12
Ej sökbar Interkulturella perspektiv inom hälso- och... 7,5 hp VT-12
Ej sökbar Ljud- och leveldesign i Unreal Development... 7,5 hp VT-12
BTH-8976P Planering, landskap 7,5 hp VT-12
Ej sökbar Startup Camp 2 – get it done 15 hp VT-12
Ej sökbar Svenska för internationella studenter 1 7,5 hp VT-12
Ej sökbar Svenska för internationella studenter 1 7,5 hp VT-12
Ej sökbar Svenska för internationella studenter 1 7,5 hp VT-12
Ej sökbar Svenska för internationella studenter 2 7,5 hp VT-12
Ej sökbar Svenska för internationella studenter 3 7,5 hp VT-12
Ej sökbar Svenska för internationella studenter 4 7,5 hp VT-12
Sommarkurser
Ej sökbar Berättarteknik och litterär gestaltning 7,5 hp SOM12
Ej sökbar Startup camp – idé- och konceptutveckling ... 15 hp SOM12

Ej sökbar = Programmet eller kursen är fullsatt eller har pågått så länge att sena anmälningar ej längre kan tas emot.
Observera att detta inte innebär att övriga kurser garanterat kan ta emot fler sökande eftersom det kan finnas ansökningar under behandling som leder till att kursen blir fullsatt.

Share Dela