Hitta utbildning *

Sök efter utbildning


Avancerat sökformulär

Här nedan listas utbildningar som startar vårterminen 2013 .

Klicka på kolumnrubrikerna för att sortera. Du kan också sortera på område.

() = Distansprogram eller distanskurs

Program
Anm.kod Benämning Start
Start vårterminen 2013
Behörighetsgivande förutbildning
Startar ej Bastermin inför civilingenjörsstudier 35 hp (distansprogram) VT-13
Startar ej Bastermin inför högskoleingenjörsstudier 35 hp (distansprogram) VT-13
Grundutbildning
Ej sökbar Sjuksköterskeprogrammet 180 hp VT-13
Kurspaket
Anm.kod Benämning Start
Ej sökbar Företagsekonomi, grundkurs 30 hp helfart (distansprogram) VT-13
Ej sökbar Företagsekonomi, fortsättningskurs 30 hp helfart (distansprogram) VT-13
Ej sökbar Marknadsföring med Kandidatarbete i företagsekonomi 30 hp helfart (distansprogram) VT-13
Ej sökbar Ekonomistyrning med Kandidatarbete i företagsekonomi 30 hp helfart (distansprogram) VT-13
Ej sökbar Organisation & ledning med Kandidatarbete i företagsekonomi 30 hp helfart (distansprogram) VT-13
Ej sökbar Databaser, HTML, CSS, JavaScript och PHP 30 hp helfart (distansprogram) VT-13
Ej sökbar Databaser, HTML, CSS, JavaScript och PHP 30 hp halvfart (distansprogram) VT-13
Ej sökbar Databaser, HTML, CSS, JavaScript och PHP 30 hp kvartsfart (distansprogram) VT-13
Kurser
Anm.kod Benämning Start
Start vårterminen 2013
Fristående kurser
Ej sökbar Affärsredovisning och räkenskapsanalys 7,5 hp, v.04- v.13 (distanskurs) VT-13
Ej sökbar Affärsredovisning och räkenskapsanalys 7,5 hp, v.14- v.23 (distanskurs) VT-13
Ej sökbar Ekonomisk analys 7,5 hp VT-13
Ej sökbar Engelska för internationella studenter: Gr... 15 hp VT-13
Ej sökbar Engelska för internationella studenter: Te... 15 hp VT-13
Ej sökbar Grundläggande företagsekonomi 7,5 hp (distanskurs) VT-13
Ej sökbar Högskolepedagogik - introduktionskurs 7,5 hp VT-13
BTH- Högskolepedagogik - introduktionskurs 7,5 hp VT-13
Ej sökbar Högskolepedagogik - projektkurs 7,5 hp VT-13
Ej sökbar Introduktion till Kinesiska I 7,5 hp VT-13
Ej sökbar Introduktion till Kinesiska II 7,5 hp VT-13
Ej sökbar Introduktion till Kinesiska II 7,5 hp VT-13
Ej sökbar Introduktion till marknadsföring 7,5 hp (distanskurs) VT-13
Ej sökbar Juridisk Översiktskurs 15 hp VT-13
Ej sökbar Kandidatarbete i pedagogik 15 hp (distanskurs) VT-13
Ej sökbar Kandidatarbete i psykologi 15 hp (distanskurs) VT-13
Ej sökbar Kinesiska, Grundkurs 15 hp VT-13
Ej sökbar Magisterarbete i pedagogik 15 hp (distanskurs) VT-13
Ej sökbar Magisterarbete i psykologi 15 hp (distanskurs) VT-13
Ej sökbar Organisation och organisering 7,5 hp (distanskurs) VT-13
Ej sökbar Pedagogik, avancerad nivå 15 hp (distanskurs) VT-13
Ej sökbar Sociologi, påbyggnadskurs 30 hp VT-13
Ej sökbar Teknik och naturvetenskap för verksamma pe... 15 hp VT-13
Startar ej Akustik för ljud- och musikproduktion 7,5 hp VT-13
Startar ej Diskret matematik 7,5 hp VT-13
Startar ej Inbrottsskydd och övervakning 7,5 hp VT-13
Startar ej Introduktion till strategisk hållbar utvec... 7,5 hp (distanskurs) VT-13
Startar ej Juridisk Översiktskurs 15 hp (distanskurs) VT-13
Startar ej Kommersiell IT-juridik 7,5 hp (distanskurs) VT-13
Startar ej Kreativitet för produkt- och tjänsteutveck... 7,5 hp VT-13
Startar ej Kvalitetsutveckling 7,5 hp (distanskurs) VT-13
Startar ej Lean Produktion 7,5 hp (distanskurs) VT-13
Startar ej Miljöstyrning 7,5 hp (distanskurs) VT-13
Startar ej Miljöteknik 7,5 hp (distanskurs) VT-13
Startar ej Modellering och verifiering 7,5 hp VT-13
Startar ej Numerisk analys 7,5 hp VT-13
Startar ej Passage-, brand- och transportsäkerhet 7,5 hp VT-13
Startar ej Pedagogik, fortsättningskurs 30 hp (distanskurs) VT-13
Startar ej Projektkurs i elektroteknik 7,5 hp VT-13
Startar ej Psykologi, fortsättningskurs med inriktnin... 30 hp (distanskurs) VT-13
Startar ej Sociologi, fortsättningskurs 30 hp (distanskurs) VT-13
Startar ej Spelteori, introduktionskurs 7,5 hp (distanskurs) VT-13
Startar ej Statistik 1-15 hp 15 hp (distanskurs) VT-13
Startar ej Statistik, grundkurs 7,5 hp VT-13
Startar ej Teknik för ett hållbart samhälle 7,5 hp (distanskurs) VT-13
Startar ej Tillverkningsmetoder 7,5 hp (distanskurs) VT-13
Startar ej Tillämpad signalbehandling 7,5 hp (distanskurs) VT-13
Programkurser - Endast för studerande på program
Ej sökbar Interkulturella perspektiv inom hälso- och... 7,5 hp VT-13
Ej sökbar Introduktion till Svenska 2 7,5 hp VT-13
Ej sökbar Introduktion till Svenska I 7,5 hp VT-13
Ej sökbar Introduktion till Svenska I 7,5 hp VT-13
Ej sökbar Svenska för internationella studenter 3 7,5 hp VT-13
Ej sökbar Svenska för internationella studenter 4 7,5 hp VT-13
Ej sökbar Systems Engineering 7,5 hp VT-13
Sommarkurser
Ej sökbar Introduktion till Kinesiska I 7,5 hp (distanskurs) SOM13
Ej sökbar Startup camp – idé- och konceptutveckling ... 15 hp, Endast för studerande på program SOM13
Ej sökbar Startup camp 2 – get it done 15 hp, Endast för studerande på program SOM13

Ej sökbar = Programmet eller kursen är fullsatt eller har pågått så länge att sena anmälningar ej längre kan tas emot.
Observera att detta inte innebär att övriga kurser garanterat kan ta emot fler sökande eftersom det kan finnas ansökningar under behandling som leder till att kursen blir fullsatt.

Share Dela