Distanskurser

Klicka på kolumnrubrikerna för att sortera. Du kan också sortera på område.

() = Distansprogram eller distanskurs

Kurser
Anm.kod Benämning Start
Start höstterminen 2015
Fristående kurser
BTH-C5519 Agile och Lean utveckling av mjukvaruinten... 7,5 hp (distanskurs) HT-15
BTH-G5505 Analog- och digitalteknik 7,5 hp (distanskurs) HT-15
BTH-G5510 App-utveckling med ljudtillämpningar – frå... 15 hp (distanskurs) HT-15
BTH-G5506 Automation 1 7,5 hp (distanskurs) HT-15
BTH-G5533 Avancerad Tillämpad Signalbehandling 7,5 hp (distanskurs) HT-15
BTH-G5527 Datorstöd inom Konstruktion 1 7,5 hp (distanskurs) HT-15
BTH-G5528 Datorstöd inom Konstruktion 2 7,5 hp (distanskurs) HT-15
Ej sökbar Fördjupningskurs ekonomistyrning 15 hp (distanskurs) HT-15
Ej sökbar Fördjupningskurs, marknadsföring 15 hp (distanskurs) HT-15
Ej sökbar Fördjupningskurs, organisation och ledning 15 hp (distanskurs) HT-15
BTH-G5526 Grundläggande mekanik för tekniker 7,5 hp (distanskurs) HT-15
Ej sökbar Inledande programmering i Java 7,5 hp (distanskurs) HT-15
BTH-G5531 Innovativ och hållbar Produktutveckling 7,5 hp (distanskurs) HT-15
BTH-K5500 Introduktion till Kinesiska I 7,5 hp (distanskurs) HT-15
BTH-K5502 Introduktion till Kinesiska II 7,5 hp (distanskurs) HT-15
Ej sökbar Introduktion till marknadsföring 7,5 hp (distanskurs) HT-15
BTH-G5529 Kommunikation på distans 7,5 hp (distanskurs) HT-15
BTH-G5530 Lean Produktion 7,5 hp (distanskurs) HT-15
BTH-H5502 Livsstil och hälsa 7,5 hp (distanskurs) HT-15
BTH-G5534 Modellering 1 3 hp (distanskurs) HT-15
Ej sökbar Organisation, grundkurs 7,5 hp (distanskurs) HT-15
BTH-G5525 Tillverkningsanpassad konstruktion 7,5 hp (distanskurs) HT-15
Start vårterminen 2015
Fristående kurser
Ej sökbar Agile och Lean utveckling av mjukvaruinten... 7,5 hp (distanskurs) VT-15
Ej sökbar App-utveckling med ljudtillämpningar – frå... 15 hp (distanskurs) VT-15
Ej sökbar Data- och telekommunikation 7,5 hp (distanskurs) VT-15
Ej sökbar Databasdrivna webbapplikationer med PHP oc... 7,5 hp (distanskurs) VT-15
Ej sökbar Databaser och objektorienterad programmeri... 7,5 hp (distanskurs) VT-15
Ej sökbar Databaser, HTML, CSS och skriptbaserad PHP... 7,5 hp (distanskurs) VT-15
Ej sökbar Databasteknik 7,5 hp (distanskurs) VT-15
Ej sökbar Datakommunikation 4 hp (distanskurs) VT-15
Ej sökbar e-Hälsa i ett omvårdnadsperspektiv 7,5 hp (distanskurs) VT-15
Ej sökbar Grundläggande folkhälsovetenskap: samhälle... 7,5 hp (distanskurs) VT-15
Ej sökbar Grundläggande hållfasthetslära för tekniker 7,5 hp (distanskurs) VT-15
Ej sökbar Grundläggande maskinelement för tekniker 7,5 hp (distanskurs) VT-15
Ej sökbar Hållbar utveckling och hälsa 7,5 hp (distanskurs) VT-15
Ej sökbar Inledande programmering i Java 7,5 hp (distanskurs) VT-15
Ej sökbar Introduktion till Kinesiska I 7,5 hp (distanskurs) VT-15
Ej sökbar Introduktion till Kinesiska II 7,5 hp (distanskurs) VT-15
Ej sökbar Introduktion till strategisk hållbar utvec... 7,5 hp (distanskurs) VT-15
Ej sökbar JavaScript, jQuery och AJAX med HTML5 och PHP 7,5 hp (distanskurs) VT-15
Ej sökbar Kvalitetsutveckling 7,5 hp (distanskurs) VT-15
Ej sökbar Miljöstyrning 7,5 hp (distanskurs) VT-15
Ej sökbar Programmering med JavaScript, HTML och CSS 7,5 hp (distanskurs) VT-15
Ej sökbar Programmering och Problemlösning med Python 7,5 hp (distanskurs) VT-15
Ej sökbar Säkerhet i digitala ekosystem 7,5 hp (distanskurs) VT-15
Ej sökbar Tillverkningsmetoder 7,5 hp (distanskurs) VT-15
Ej sökbar Tillämpad signalbehandling 7,5 hp (distanskurs) VT-15
Ej sökbar Tillämpad signalbehandling 7,5 hp (distanskurs) VT-15
Startar ej Algoritmer och datastrukturer 7,5 hp (distanskurs) VT-15
Sommarkurser
Ej sökbar App-utveckling med bildtillämpningar 15 hp (distanskurs) SOM15
Ej sökbar App-utveckling med ljudtillämpningar – frå... 15 hp (distanskurs) SOM15
Ej sökbar Beräknings- och simuleringsteknik 3 hp (distanskurs) SOM15
Ej sökbar Introduktion till Kinesiska I 7,5 hp (distanskurs) SOM15
Share Dela