Distanskurser

Klicka på kolumnrubrikerna för att sortera. Du kan också sortera på område.

() = Distansprogram eller distanskurs

Kurser
Anm.kod Benämning Start
Start höstterminen 2014
Fristående kurser
BTH-G5420 Analog- och digitalteknik 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-M5407 Att marknadsföras och synas på nätet 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-G5418 Automation 1 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-C5403 Databasdrivna webbapplikationer med PHP oc... 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-C5404 Databaser och objektorienterad programmeri... 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-C5405 Databaser, HTML, CSS och skriptbaserad PHP... 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-C5400 Databasteknik 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-G5400 Datorstöd inom Konstruktion 1 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-G5401 Datorstöd inom Konstruktion 2 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-H5400 e-Hälsa i ett omvårdnadsperspektiv 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-M5400 Fördjupningskurs, ekonomistyrning 15 hp (distanskurs) HT-14
BTH-M5401 Fördjupningskurs, marknadsföring 15 hp (distanskurs) HT-14
BTH-M5402 Fördjupningskurs, organisation och ledning 15 hp (distanskurs) HT-14
BTH-G5402 Grundläggande mekanik för tekniker 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-C5401 Inledande programmering i Java 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-G5403 Innovativ och hållbar Produktutveckling 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-3K420 Introduktion till Kinesiska I 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-3K430 Introduktion till Kinesiska II 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-C5406 JavaScript, jQuery och AJAX med HTML5 och PHP 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-G5404 Kommunikation på distans 7,5 hp (distanskurs) HT-14
Ej sökbar Lean Produktion 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-H5405 Livsstil och hälsa 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-M5408 Nationalekonomi, grundkurs 30 hp (distanskurs) HT-14
BTH-M5410 Organisation och Management: Human Resourc... 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-C5412 Programmering med JavaScript, HTML och CSS 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-C5411 Programmering och Problemlösning med Python 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-C5402 Säkerhet i digitala ekosystem 7,5 hp (distanskurs) HT-14
BTH-G5406 Tillverkningsanpassad konstruktion 7,5 hp (distanskurs) HT-14
Startar ej Omvårdnad, perspektiv och förhållningssätt 30 hp (distanskurs) HT-14
Programkurser - Endast för studerande på program
BTH-G5419 Avancerad Tillämpad Signalbehandling 7,5 hp (distanskurs) HT-14
Start vårterminen 2014
Fristående kurser
Ej sökbar Databasdrivna webbapplikationer med PHP oc... 7,5 hp (distanskurs) VT-14
Ej sökbar Databaser och objektorienterad programmeri... 7,5 hp (distanskurs) VT-14
Ej sökbar Databaser, HTML, CSS och skriptbaserad PHP... 7,5 hp (distanskurs) VT-14
Ej sökbar Grundläggande hållfasthetslära för tekniker 7,5 hp (distanskurs) VT-14
Ej sökbar Grundläggande maskinelement för tekniker 7,5 hp (distanskurs) VT-14
Ej sökbar Inledande programmering i Java 7,5 hp (distanskurs) VT-14
Ej sökbar Introduktion till Kinesiska I 7,5 hp (distanskurs) VT-14
Ej sökbar Introduktion till Kinesiska II 7,5 hp (distanskurs) VT-14
Ej sökbar Introduktion till strategisk hållbar utvec... 7,5 hp (distanskurs) VT-14
Ej sökbar JavaScript, jQuery och AJAX med HTML5 och PHP 7,5 hp (distanskurs) VT-14
Ej sökbar Kvalitetsutveckling 7,5 hp (distanskurs) VT-14
Ej sökbar Lean Produktion 7,5 hp (distanskurs) VT-14
Ej sökbar Livsstil och hälsa 7,5 hp (distanskurs) VT-14
Ej sökbar Säkerhet i digitala ekosystem 7,5 hp (distanskurs) VT-14
Ej sökbar Tillverkningsmetoder 7,5 hp (distanskurs) VT-14
Ej sökbar Tillämpad signalbehandling 7,5 hp (distanskurs) VT-14
Startar ej Lärande om hållbar utveckling i skolkontexter 10 hp (distanskurs) VT-14
Sommarkurser
Ej sökbar App-utveckling med ljudtillämpningar – frå... 15 hp (distanskurs) SOM14
Ej sökbar Introduktion till Kinesiska I 7,5 hp (distanskurs) SOM14
Ej sökbar Tillämpad signalbehandling 7,5 hp (distanskurs) SOM14
Share Dela